USA bruker den “økonomiske hammeren” som en mindre kostbar krig mot Iran…og landets «motstandsakse»

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Den amerikanske administrasjonen har endret sin strategi overfor  Midtøsten, men uten å forlate sine mål og hegemoni. Direkte militær konfrontasjon med Syria og Libanon er ikke lenger et levedyktig alternativ fordi de menneskelige og materielle kostnadene for USA vil være altfor omfattende. Følgelig er det ikke lenger behov for betydelig militær tilstedeværelse og inngripen i flere land i Midt-Østen. Derfor har alternativet til konvensjonell krigføring blitt krig via sanksjoner og utmattelse. Det ser ut til at denne typen utsultingskrig er mer vellykket enn noen tidligere amerikanske og israelske kriger (som mislyktes), hovedsakelig i Libanon, Syria, Irak og Afghanistan.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements