Frankrijk zwicht voor Amerikaanse beschuldiging van Hezbollah en is medeplichtig aan illegale uitzetting van een Libanees staatsburger

Frankrijk – Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

“Houdt de huidige zaak verband met terrorisme (met de Libanese Hezbollah)? Nee, en als het verband zou houden, zou het zijn doorverwezen naar de terrorisme-rechter.” Dit is wat de Franse inspecteur-generaal van Justitie, rechter Baudoin Thouvenot, zei toen hem werd gevraagd naar de beroemde “Operatie Cedar”-zaak. De Libanese Hezbollah werd ervan beschuldigd banden te hebben met Colombiaanse drugshandelaren om geld wit te wassen in Frankrijk en andere Europese landen om “haar terroristische operaties te ondersteunen en wapens  iir Syrië aan te kopen”. Meer dan 14 Libanezen hebben verschillende nationaliteiten, en bovenaan de lijst vinden we Muhammad Noureddine en Mazen El-Atat.

De beschuldiging op zich is gênant omdat Iran en Rusland wapens leveren aan Syrië en niet aan Hezbollah. Israël heeft meer dan 1000 aanvallen uitgevoerd op Syrische doelwitten om de Iraanse stroom van wapens naar de Levant via zee en lucht te vernietigen. De Duitse krant Süddeutsche Zeitung beweerde ten onrechte dat onderzoekers vermoedden dat geld werd overgemaakt naar Hezbollah, terwijl de Franse rechter die verantwoordelijk was voor het onderzoek weigerde de bewering te bevestigen. Het verzinsel is zwak en ongegrond.

De Franse autoriteiten hebben al-Atat vrijgesproken, hem vrijgelaten en vervolgens Noureddine, die zijn relatie met de witwascirkel heeft bekend, gevangengezet. De tussenkomst van de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) van het Ministerie van Justitie heeft echter druk uitgeoefend op de Franse ambtenaren om hen ertoe te bewegen Al-Atat uit te leveren omdat hij weigerde met de VS samen te werken. De DEA aanvaardde niet minder dan een expliciete beschuldiging van betrokkenheid van Hezbollah bij de hele operatie. Dit schept een precedent voor de Franse rechterlijke macht, die lijkt te zijn beïnvloed door de onderworpenheid van Franse politici aan de druk van de VS, hetgeen een duidelijke schending is van het internationaal recht.

Het besluit om Mazen El-Atat uit te wijzen naar Washington werd namelijk op 7 april 2021 uitgevaardigd door premier Jean Castex en bekrachtigd door minister van Justitie Eric Dupont-Moretti, die ervan wordt beschuldigd zich te hebben gemengd in twee corruptiezaken toen hij advocaat was en toen hij minister van Justitie werd. De advocaten van Al-Atat hebben echter bij de Raadgevende Raad van State bezwaar aangetekend tegen het uitleveringsbesluit van de politieke autoriteit, nadat Al-Atat door justitie was vrijgesproken.

Mazen El-Atat sprak terwijl hij in zijn woning in de Franse hoofdstad Parijs, waar hij verblijft, de beslissing van het Franse Hooggerechtshof om hem,  zoals de VS het verlangden, uit te wijzen, afwachtte.

“Ik werd op 12 december 2016 op de luchthaven Charles De Gaule gearresteerd en een jaar lang in hechtenis gehouden. De onderzoeksrechter Baudoin Thouvenot ontbood mij op zijn kantoor en klaagde mij niet aan voor betrokkenheid bij de witwaszaak waarin Mohamed Noureddine werd beschuldigd, bekende en bijgevolg voor zeven jaar werd veroordeeld. Enkele maanden geleden hebben de Franse autoriteiten besloten hem voor het einde van zijn straf vrij te laten. Hij is nu op vrije voeten, in afwachting van de laatste stap om het land te verlaten. Toen ik door de rechtbank werd vrijgesproken, wachtten de Franse autoriteiten mij buiten de rechtszaal op en beschuldigden mij ervan deel uit te maken van een bende boosdoeners. Het was echter bewezen dat ik bij geen enkele onwettige daad betrokken was, behalve dan dat ik een vriend ben van Noureddine. Ik werd opnieuw gevangen gezet zonder enig onderzoek op grond van een arrestatiebevel van de DEA, ondanks de onwettigheid daarvan en het feit dat de VS geen enkele bevoegdheid hebben over de Franse rechterlijke macht. Het enige wat mij gevraagd wordt, is een niet-bestaand verband tussen Hezbollah en de Colombiaanse drugshandel aan het licht te brengen en een deal te sluiten met de Amerikanen. Toen de Franse onderzoeksrechter werd gevraagd naar de relatie van Hezbollah in het proces, zei hij dat hij die relatie helemaal niet kon bevestigen. Dus waarom zou ik iets bekennen waar ik geen relatie mee heb?” zei Mazen El-Atat.De Franse media “Le Point” hebben misleidende koppen en verhalen gepubliceerd waarin wordt beweerd dat Hezbollah activiteiten heeft in Frankrijk, “zijn draden weeft in Europa en er explosieven opslaat”. De waarheid is geheel anders en heeft betrekking op geldtransacties die worden uitgevoerd door een groep Libanese geldwisselaars die relaties hebben aangeknoopt met westerse 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements