Frankrike gir etter for USAs anklager om Hizbollah og gjør seg medskyldige i ulovlig deportasjon av en libanesisk statsborger


Frankrike – Av Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

“Er den nåværende saken knyttet til terrorisme (med libanesiske Hizbollah)? Nei, og hvis den var relatert, ville den blitt henvist til terrordommeren.” Dette sa den franske justitieminister, dommer Baudoin Thouvenot, da han ble spurt om den berømte “Operation Cedar” -saken. Libanesiske Hizbollah ble anklaget for å ha forbindelser med colombianske narkotikahandlere for å hvitvaske penger i Frankrike og andre europeiske land for å “støtte terroraksjonene for å kjøpe våpen i  Syria”. Mer enn 14 libanesere har forskjellige nasjonaliteter, og øverst på listen finner vi Muhammad Noureddine og Mazen El-Atat.

Anklagen  i seg selv er pinlig fordi Iran og Russland gir våpen til Syria og ikke Hizbollah. Israel har gjennomført over 1000 angrep på syriske mål for å ødelegge den iranske flyten av skytevåpen til Levanten via sjø og luft. Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung hevdet feilaktig at etterforskerne mistenkte at penger ble overført til Hizbollah da den franske dommeren som var ansvarlig for etterforskningen nektet å bekrefte påstanden. Fremstillingen er svak og grunnløs.

De franske myndighetene løslot al-Atat, frikjente ham og fengslet deretter Noureddine, som tilsto sitt forhold til hvitvaskingskretsen. Intervensjonen fra US Drug Enforcement Administration i Justisdepartementet tvang imidlertid armen til de franske tjenestemennene for å presse dem til å overlate Al-Atat for hans nektelse av å samarbeide med USA. DEA -tjenestemenn ville ikke godta mindre enn en eksplisitt beskyldning og involvering av Hizbollah i hele operasjonen. Dette skaper en presedens for det franske rettsvesenet, som ser ut til å ha blitt påvirket av at franske politikere underkastet seg det amerikansk presset, i et klart brudd på Folkeretten.

Beslutningen om å deportere Mazen El-Atat til Washington ble faktisk utstedt 7. april 2021 av statsminister Jean Castex og ratifisert av justisminister Eric Dupont-Moretti, anklaget for å blande seg inn i to korrupsjonssaker da han var advokat og da han ble justisminister. Al-Atats forsvarsadvokater la imidlertid inn en innsigelse for det statlige rådgivende rådet for å utfordre utleveringsvedtaket som ble gitt av den politiske myndigheten etter at de juridiske myndighetene frikjente Al Atat.

Mazen El-Atat snakket mens han var hjemme i den franske hovedstaden Paris, hvor han bor, i påvente av avgjørelsen fra den franske høyesteretten om å deportere ham i henhold til amerikansk vilje.

“Jeg ble arrestert den 12. desember 2016 på Charles De Gaulle flyplass og holdt i varetekt i et år. Den juridiske undersøkelsedommer Baudoin Thouvenot innkalte meg til kontoret sitt og anklaget meg ikke for å ha vært involvert i hvitvaskingssaken der Mohamed Noureddine ble anklaget, tilsto og følgelig ble dømt til syv år. For noen måneder siden bestemte de franske myndighetene seg for å løslate ham før slutten av hans soning. Han er nå fri og venter på det siste trinnet for å forlate landet.» Da jeg ble frikjent i retten, ventet de franske myndighetene på meg utenfor rettssalen og anklaget meg for å tilhøre en gjeng med onde. Men det ble bevist at jeg ikke var involvert i noen ulovlig handling bortsett fra at jeg er en venn av Noureddine. Jeg ble fengslet igjen uten etterforskning på grunn av en arrestordre fra DEA til tross for ulovligheten og fraværet av myndighet for USA over det franske rettsvesenet. Alt jeg blir bedt om å gjøre er å avsløre en ikke-eksisterende forbindelse mellom Hizbollah og den colombianske narkotikahandelen og inngå en avtale med amerikanerne. Og da den franske etterforskningsdommeren ble spurt om Hizbollahs forhold i prosessen, sa han at han ikke kunne bekrefte dette forholdet i det hele tatt. Så hvorfor skal jeg tilstå noe jeg ikke er i befatning med? ” sa Mazen El-Atat.

Franske medier som “Le Point” har gjengitt villedende overskrifter og historier som hevder at Hizbollah har aktiviteter i Frankrike, “vever nettverk i Europa og lagrer sprengstoff i dem”. Sannheten er en helt annen, og den angår avtaler om pengeoverføringer utført av en gruppe libanesiske pengevekslere som har etablert forhold til vestlige kilder og mellomprodukter for å 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements