Hemmelige valgallianser i Irak: Moqtada al-Sadr dominerer

Av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda

Nye allianser har dukket opp fra de sjiamuslimske møtene i Bagdad blant de politiske partigruppene som representerer det mest betydningsfulle antallet parlamentariske seter som gjør at disse, i partnerskap med valgfrie sunni-representanter og kurdere, kan velge den fremtidige statsministeren, presidenten for Republikken og parlamentsformannen. Imidlertid skapte de ikke -erklærte alliansene før parlamentsvalget harme blant andre, ikke-inviterte sjiamuslimske politiske partier. Disse ble ikke invitert til å bli med i koalisjonen til de mest vitale gruppene. Det ble derfor ansett som et forsøk på å isolere dem og å velge Mustafa Al-Kadhemi på nytt som statsminister og avvise tidligere statsminister Nuri Al-Malikis kandidatskap. Imidlertid er gjenvalg av al-Kadhemi bare mulig hvis Muqtada Al-Sadr fortsatt er forpliktet til å støtte ham som lovet.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements