Irans handlinger fører til anerkjennelse av Syria fra arabiske land og det internasjonale samfunnet

Av Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Ringvirkningene av de iranske oljetankskipene som fraktet olje til Libanon via Syria, påvirket og forsterket Hizbollahs innflytelse i Libanon kraftig og nådde USA, Russland og flere arabiske stater. Konsekvensene har fremskyndet viktige regionale og internasjonale spørsmål, satt disse med kraft på agendaen og pålagt en gjennomgang av USAs politikk i Vest -Asia, spesielt Syria. De vestlige landene, inkludert USA, begynte å revurdere og tenke på de nåværende forbeholdene i sitt forhold til Syria og landets tilbakekomst til den arabiske liga og det internasjonale samfunnet. Målet – eller kanskje ønsket – er å tilby president Bashar al -Assad muligheten til å revurdere sine globale og regionale forbindelser og samtidig redusere Iran og Russlands eksklusive roller i Levanten.

Mange hendelser har funnet sted i Vest -Asia og New York de siste månedene. De ikke -erklærte møtene i Bagdad mellom Saudi -Arabia og Iran, Jordan og Iran og Egypt med Iran bidro til å bryte isen blant disse regionale landene og diskutere viktige saker dem imellom. Videre gjorde toppmøtet i Irak det mulig for Saudi -Arabia, Qatar, Iran, Kuwait, Egypt, Jordan og Frankrike å møte og varme opp relasjonene, noe som skaper mer tilnærming mellom regionale stater. Irak spiller en positiv, men viktig rolle hvor alle land kan samles og diskutere sine forskjeller. Det var også viktige møter mellom den jordanske kongen Abdullah med president Joe Biden i Washington og president Vladimir Putin i Moskva, og møtet med Syrias president Bashar al-Assad med president Putin for å snakke om det syriske territoriets enhet. Til slutt, det forventede besøket til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Moskva og New York. Disse møtene åpner døren til neste etappe, som baner vei for Syrias retur til den regionale og internasjonale sfæren.

Den mest fremtredende utviklingen var faktisk den jordanske kongens erklæring fra Washington om at “president Bashar al-Assad sitter ved makten, og det må finnes en måte å gjenvinne dialogen med ham.” Dette betyr ikke at Jordan kuttet sitt forhold til Syria fullstendig det siste tiåret. Den jordanske ambassaden har aldri stengt dørene i Damaskus, heller ikke den syriske ambassaden i Amman til tross for at Jordan er vertskap for Military Operation Command (MOC). MOC var vertskap for arabiske og vestlige militære befal, inkludert USA, for å lede sabotasje mot og angripe operasjoner inne i Syria, med sikte på å fjerne den syriske presidenten og destabilisere Syria. De har støttet og trent opprørere og jihadister i Jordan, inkludert Al-Qaida-organisasjoner, med USAs kjennskap og medvirkning.

Gjennom flere tiår med krig i Syria stoppet ikke kontaktene mellom Amman og Damaskus på sikkerhets- og politisk nivå, selv om de varierte i intensitet. Den siste viktige offisielle kommunikasjonen var todelt.

Den første var en samtale mellom den jordanske innenriksministeren Mazen al-Faraya med sin syriske motpart, Muhammad al-Rahmoun. De to ministrene sa at de har blitt enige om å koordinere transitt av lastebiler mellom de to landene, noe som betyr at USA må gi Jordan og Syria unntak fra sanksjonene som ble pålagt gjennom “Caesar Civilian Protection Act”. Syriske lastebiler vil kunne krysse grensene uten å losse lasten over til andre lastebiler på den jordanske siden av grensene. Det vil redusere de syriske kostnadene vesentlig, åpne veien for syriske varer til mange land og bringe inn sårt tiltrengt utenlandsk valuta.

Den andre høye offisielle kontakten var besøket av den syriske forsvarsministeren og visestatsminister Ali Ayoub til Amman og møtet med den jordanske stabssjefen, generalmajor Yousef Al-Hunaiti, det første offisielle møtet på dette nivået etter ti år med krig i Syria.

Det er liten tvil om at USA åpnet døren for Syrias retur til Libanon da de gikk med på å gjenopplive gassledningen som fører egyptisk gass via Jordan til Libanon. Denne gassledningen ble tilbudt som et alternativ, i et desperat forsøk på å begrense innførselen av iransk diesel og bensin som strømmer til Libanon via Hizbollah. Den amerikanske ambassadøren i Libanon, Dorothy Shea, kunngjorde beslutningen om gassforsyning som reaksjon på kunngjøringen fra Hizbollahs generalsekretær Sayyed Hassan Nasrallah. Sayyed Nasrallah lovet å forsyne landet med iransk olje via Syria for å bryte den uoffisielle blokaden og dekke det libanesiske folkets behov. Libanon, som er desperate etter oljeforsyning (hvis mangel har lammet livssyklusen i landet, som lider under en økonomisk krise uten sidestykke), velsignet den iranske oljen da den falt som manna over den libanesiske befolkningen. Populariteten til Iran og Hizbollah boomet og de ble hyllet av allierte, venner og (mange) fiender, på samme måte.

Imidlertid er iransk olje ikke det eneste problemet USA og de arabiske landene står overfor. De er veldig bekymret for at Syria vil forbli innenfor den iranske innflytelsessfæren. Iran fikk en enestående popularitet i Syria på grunn av Washingtons politikk, som ønsket å opprette en mislykket stat i Syria og fjerne president Assad fra makten. Videre samlet Iran flere roser da USA ikke klarte å destabilisere Syria, Irak og Libanon. Den amerikanske administrasjonen mente at ved å innføre harde sanksjoner mot Syria og forhindre enhver tilnærming mellom Damaskus og andre regionale og vestlige hovedstader, kunne de utnytte president Assad og diktere vilkår overfor ham.

Det ser ut til at Joe Bidens administrasjon begynner å vurdere saker mer realistisk, som uttrykt av den jordanske kongen etter at han møtte Biden. Det er ikke tilfeldig at kong Abdullah sier fra Washington at man må forholde seg til Syria og opprette kontakt med Assad, et tabubelagt tema for tidligere amerikanske administrasjoner. Det er virkelig et lite, men betydelig skritt, selv om det ikke betyr at USA snart vil varme opp forholdet til Syria vesentlig. I stedet er reetableringen av forbindelser mellom de arabiske og vestlige landene med Assad en forberedelse til at opinionen skal erkjenne at den syriske presidenten er den valgte lederen i landet hans, noe landene som var involvert i det siste tiåret med krig ikke lenger kan ignorere.

Den syriske presidenten sa til sine mange offisielle regionale og vestlige besøkende at “USA aldri har brutt sitt sikkerhetsforhold til Syria. Imidlertid avviser vi i Syria enhver politisk dialog med mindre USA-okkuperte styrker trekker seg fra den nordøstlige regionen i landet vårt.”

USA og mange europeiske stater har opprettholdt et sikkerhets- og terrorbekjempelses-samarbeid med Syria (Frankrike, Italia, Tyskland og andre). Syria har imidlertid bestemt at alle de europeiske delegasjonene skal åpne dørene til sine ambassader før de etablerer politiske forbindelser. Regjeringen i Damaskus er sterkere i dag enn noensinne, særlig når de sørlige områdene har kommet helt tilbake under den syriske hærens kontroll.

Faktisk har hæren i de siste ukene frigjort byene Daraa og Tafas, og sikret mer enn 328 kvadratkilometer fra Badia til As-Suwayda og Daraa. For noen dager siden falt alle byene i Huran -området under den syriske hærens kontroll. En stor del av Sør -Syria var underlagt opprørere som sameksisterte med det syriske militæret, etter en avtale som ble fastsatt av Russland i 2018. Disse opprørerne opprettet en “buffersone”, som kontrollerte grenseovergangene med Jordan og beskyttet israelerne som okkuperer den syriske Golanhøydene og vernet Israels grenser. Israelerne sa gjentatte ganger at de fryktet Hizbollahs og Irans tilstedeværelse ved grensen til Syria og klarte ikke å innføre en sone uten iransk tilstedeværelse.

Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sa imidlertid: “Russland vil ikke godta at Syria brukes som en plattform for operasjoner mot Israel.” Dermed sender Russland beskjeden til USA og Israel om at de syriske styrkene ved de syriske grensene er en garantist for Israels beskyttelse og en indikasjon til Iran om at Moskva ønsker at den okkuperte Golanhøydefronten skal forbli kald.

Den russiske ministeren Lavrov uttrykker utvilsomt Russlands bekymring for Israels sikkerhet og gir Moskvas garanti for å forhindre angrep mot de okkuperte Golanhøydene. Likevel stoppet ikke Russland Israel fra å krenke syrisk suverenitet og territorium en rekke ganger. Faktisk utførte Israel over tusen angrep, krenket syrisk suverenitet, drepte mange sivile og ødela mange stillinger og lagre som tilhørte den syriske staten. Moskva tilbød den syriske hæren overflate-til-luft-missiler for å avskjære de israelske aggressive og gjentagende angrepene, men klarte ikke å stoppe disse raidene, selv da Israel var ansvarlige for å skyte ned et  Il-20-fly, hvor 15 russiske tjenestemedlemmer mistet livet.

Dermed sender Russland beskjeden til USA og Israel om at styrkene som er utplassert i sør er garantister for Israels beskyttelse og indikerer overfor Iran at Moskva ønsker at den okkuperte Golanhøydefronten skal forbli kald. Russland har vært til stede i sør siden 2018, etter en avtale mellom lokale opprørere og den syriske regjeringen. Denne avtalen er ikke lenger nødvendig fordi styrkene i Damaskus tok fullstendig kontroll over Sør -Syria. Russland kan dessuten ikke hindre Syria i å frigjøre sitt eget territorium (Golanhøydene) når sentralregjeringen bestemmer seg for å gjøre det når som helst i fremtiden.

Utvilsomt var den iranske innflytelsen og den militære tilstedeværelsen i Syria konsekvenser av den globale krigen mot Syria og deres forespørsel til Iran om støtte. Selv om USA hindrer land i Midtøsten i å gjenopprette forbindelsene med Syria, viser Damaskus en vilje til å starte med blanke ark sammen med vestlige og arabiske land. Derfor er USA den viktigste bidragsyteren til den økende iranske innflytelsen i Levanten når “Den islamske republikken” er Syrias ledende støttespiller og leverandør av grunnleggende nødvendigheter.

USA prøver kanskje å kompensere ved å gå gjennom sin holdning til Syria og egne brudd mot “Cæsarloven’ for å skape nye balanser i regionen og la den arabiske liga inkludere Damaskus igjen. Under det siste toppmøtet i Bagdad lovet den franske presidenten Emmanuel Macron den irakiske statsministeren Mustafa Al-Kadhemi å se på EUs forhold til Assad. Al-Kadhemi orienterte president al-Assad i en tjue minutter lang privat telefonsamtale umiddelbart etter at konferansen var 

Reetablering av forholdet mellom Syria og Jordan er knyttet til grensesikkerhet, forhindring av smuglerveier mellom de to landene, og bekjempelse av terrorisme. Jordan tar ledelsen som en pioner når det gjelder å åpne døren for at andre Midtøsten -land kan gå gjennom den og la den amerikanske administrasjonen forberede sin fremtidige politikk slik at Syria kan gå tilbake til de regionale og internasjonale plattformene og ikke lenger være isolert. Dette kommer ikke til å skje veldig snart. Det er imidlertid begynnelsen på et fundamentalt posisjonskifte overfor Syria.

Det internasjonale samfunnet vil ikke ha noe annet valg enn å omfavne Syria, jo før jo bedre, før atomavtalen med Iran blir implementert og når alle sanksjoner oppheves. Når dette skjer i de kommende månedene, forventes det at Iran vil bli mye sterkere økonomisk og ha økonomisk og finansiell makt uten sidestykke. Støtten til Syria vil være mye mer betydelig, noe som gjør USA-EU-embargoen ubrukelig og ineffektiv.

De iranske oljetankerne la til kai i Syria, og dieselen ble transportert til Libanon, akkurat som Hizbollahs balansebrytende våpenforsyninger. Den iranske tilstedeværelsen i Quneitra bekymrer også Israel og USA og utfordrer den israelske okkupasjonen av det syriske Golan. I tillegg går den syriske krigen mot slutten med frigjøringen av territoriene okkupert av USA-Tyrkia i nord. De amerikanske styrkene vil forlate landet før eller siden og dermed forårsake alvorlig bekymring for de kurdiske styrkene i den nordøstlige delen av landet.

Faktisk sa representanten for “Syrian Democratic Council” (styrken som beskytter de amerikanske okkupasjonsmaktene) i USA, Bassam Saqr, at “Amerika bør advare de syriske kurderne hvis beslutningen om å trekke alle styrker blir tatt. Uttaket, når det skal skje, må være gradvis, trinn for trinn. ”

Det er ventet et skifte i USAs politikk og gjennomgang av fremtiden til okkupasjonsstyrkene nordøst i Syria. Det som utløste alvorlige alarmer i USA og andre gulfland er styrken Iran har oppnådd og makten landet nyter som en utilsiktet konsekvens av den syriske krigen i 2011. Det er på høy tid å innrømme at de amerikanske målene ikke er nådd, og tillate den syriske økonomien og landets forhold til resten av verden å blomstre. Det syrisk-iranske forholdet er strategisk og deres sterke bånd er robuste nok til ikke å være i fare til tross for den fremtidige utviklingen i Syria.

Advertisements
Advertisements
Advertisements