Ingen atomavtale betyr en viss mulighet for krig i Midtøsten.”

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda

Forhandlingsmaraton startet positivt i Wien mellom Iran på den ene siden og underskriverne av atomavtalen fra 2015 på den andre, bortsett fra USA, hvis president Donald Trump rev avtalen i stykker i 2018. Iran fortsetter å nekte USAs synlige tilstedeværelse i forhandlingene. Negativ, men ubegrunnet informasjon spredte seg iløpet av de siste timene om utfallet av møtet mellom Iran og de vestlige forhandlerne. Det bør imidlertid ikke være noen forventning om at positivitet vil dominere enhver diskusjon. Det vil ikke foreligge noen avtale før avtalen er signert. Derfor forventes det at de siste fødselsveene til en atomavtale mellom USA og Iran med endrede vilkår utvilsomt vil være smertefulle.

Det forventes at forhandlingene vil bli kompliserte av flere årsaker knyttet til USAs og iranske posisjoner, noe som indikerer at enighet ikke er innen rekkevidde. Faktisk kan fiasko oppveie årsakene til suksess med mindre det er en seriøs demonstrert forpliktelse fra USA til å ha “gode intensjoner”.

Iran har flere umiddelbare og livsviktige krav. Disse inkluderer oppheving av sanksjoner, kompensasjon for alle tap forårsaket av USAs ensidige tilbaketrekning og sanksjoner, og en klausul som gir sikkerhet for at ingen ytterligere sanksjoner vil bli pålagt og at internasjonale selskaper får lov til å operere i Iran.

“La oss ikke forhandle av frykt, men la oss ikke være redde for å forhandle. La de to partene utforske problemene som forener oss i stedet for å tenke på problemene som skiller oss.” Dette sa USAs president John F. Kennedy i 1961, og ble sitert av president Barack Obama i midten av 2015 da han kunngjorde fødselen av atomavtalen med Iran. Den dagen, til høyre for ham, sto visepresident Joe Biden (den nåværende presidenten), tilsynelatende i full aksept for Obamas tale.

Den gang sa Obama med rette, fra en maktposisjon, at «avtalen ikke er basert på tillit, men på å sikre at partene overholder dens vilkår». Dette er den første nåværende knuten som hindrer begge parter i å gjeninnføre 2015-avtalen en gang til. Det er på grunn av den allerede eksisterende mangelen på tillit i 2015 forsterket og bekreftet i 2021 av president Trumps ødeleggelse av avtalen.

President Obama sa: «Etter tre år med forhandlinger, har Amerika oppnådd en avtale som de ikke har vært i stand til å oppnå i flere tiår (siden seieren til den «islamske revolusjonen») med fiendtlighet.» Fiendtlighetstilstanden har ikke endret seg, spesielt etter USAs attentat på den mest kjente iranske offiseren –

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements