USA frykter den kinesiske modellen og dens attraktivitet for land i Midtøsten

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Til tross for at Kina er en relativt «sjenert deltaker» i Midtøsten-politikken, trues det amerikanske hegemoniet, som ønsker eksklusivitet blant de mest «lydige» arabiske landene (de som faller inn i USAs strategiske innflytelsessfære). Det bekymringsfulle aspektet for USA er at Beijing søker å presentere en annen modell som integrerer og utnytter USAs mislykkede militære erfaringer i mange kriger og direkte politiske innblandingsforsøk de siste tiårene.

Kina håper på et ikke-aggressivt økonomisk-politisk gjennombrudd i Midtøsten gjennom en mindre voldelig og mindre eksplisitt modell enn den amerikanske. Kina har gode sjanser til å lykkes på grunn av den økende bevisstheten i denne delen av verden om behovet for at Midtøsten-statene diversifiserer sine internasjonale relasjoner og handelspartnere. Dette forsterker konteksten for Midtøsten-statenes innsats for å redusere avhengigheten av USA og de vestlige landene.

Dessuten har den ødeleggende effekten av de amerikanske intervensjonene og det store antallet dødsfall forårsaket av amerikanske styrker skapt betydelig harme hos innbyggerne i Midt-østen, til det punktet hvor moderne kommunikasjon og sosiale medier ikke lenger kan skjule bevisene på amerikanske forseelser. På den annen side har Beijing fulgt tilnærmingen om ikke-innblanding i andre staters anliggender. De har forsøkt å oppnå en “null fiender”-politikk, til tross for noen (beskjedne) militære intervensjoner i forskjellige deler av verden. Kina truet imidlertid ikke noe land med militære aksjoner eller sanksjoner. I motsetning til Washington har Kina aldri vært i en posisjon til å vifte med «forsvar av menneskerettigheter»-kortet for å skremme stater, ved å bruke dette presset til å bekrefte sin innflytelse når det er nødvendig.

Den kinesiske ledelsen følger internasjonal politikk og dynamikk og observerer landene og folkene som konfronterer verdens mektigste militærstyrke og hvordan de gjorde opprør og utfordret USAs hegemoni. Følgelig fikk ikke landet tilgang til Midtøsten for å “plyndre” det Amerika samler i sin “kurv”. I stedet krever de partnerskap med de oljerike landene som har den primære energikilden som trengs for Kinas industrier. Dessuten ser Kina etter flere markeder for sine industrier og produkter.

Det Beijing tror på passer med ambisjonene til de fleste land i Midtøsten. Kina mener at stabilitet i Midtøsten krever økonomisk dynamikk, sikring av jobbmuligheter, bygging av viktig infrastruktur og å tilby utdanning og helsetjenester til alle. Dette, i Kinas tydelige perspektiv, hjelper landene til å utvikles og forhindrer befolkningens utvandring til Vesten eller oljerike land. Fordi det nærliggende europeiske kontinentet er mest berørt av strømmen av innvandrere, passer de kinesiske målene med de europeiske landenes ønske om å støtte Midtøsten, men uten å støtte USAs hegemoni. Gjennom finansiering og lån fra den USA-dominerte Verdensbanken spredte USA sin undertrykkende innflytelse over fattigere land i Midtøsten. Dessuten, ved å utnytte frykt for Iran og bekymring for egne kongetroner (for visse kongedømmer), etablerte USA militærbaser og distribuerte dem utover mange land i Midtøsten. I tillegg, med sikte på fattige land, innførte USA harde sanksjoner for å destabilisere svakere stater. USA klarte til slutt ikke å oppnå sine mål, og tillot Kina å trekke lærdom av Washingtons mange feil og unngå dem.

Det er naturlig for Kina å frykte USAs forsøk på å destabilisere landets enhet  og sikkerhet på hjemmebane ved å vifte med “demokrati” og “menneskerettighets”-kortet. Men USA har et veletablert forhold til mange diktatorer og steinharde regjerende monarkier. Imidlertid politiseres «menneskerettighetskortet» snarere enn å forsvares ut fra prinsippet. Beijings frykt er legitim fordi Washington har fått lang erfaring med å oppmuntre «fargerevolusjoner» for å styrte regimer over hele verden. Imidlertid har USA ikke klart å oppnå fred i noe land hvor deres soldater var engasjert i en krig.

Kinas manglende evne til å lansere solide nasjonale eller internasjonale medier som støtter landets politikk eller promoterer de hundrevis av essensielle prosjekter de er engasjert i over hele verden, eller presentere den kinesiske modellen i bytte mot den mislykkede amerikanske modusen, er “synlig ved landets fravær” i Midtøsten .

Kinas historie med den arabiske verden

For to tusen år siden hadde Han-dynastiet sterke bånd med Midtøsten som aldri sluttet å bruke de eldgamle handelsrutene kjent som “Silkeveien”, som forbinder Østen med Vesten. Etter grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina i 1949, trakk landet i Mao Zedongs æra seg tilbake mot det indre liv, som en prioritet. Denne politikken svekket forholdet til Midtøsten inntil Deng Xiaoping (1978-1989) tok ledelsen, hvor han begynte å forbedre forholdet etter lengre perioder med økonomiske reformer. Kinas behov for olje (60 prosent av oljen kommer fra Midtøsten) og kjøpekraften til de arabiske landene og de vestasiatiske landene generelt, har fått den kinesiske ledelsen til å gi denne delen av verden mer oppmerksomhet for eksport av sine varer. Følgelig kom Kina ut av isolasjonen som de hadde pålagt seg selv.

Da president Hu Jintao kom til makten (2002-2012), inngikk Kina frihandelsavtaler med landene i Gulf Cooperation Council. China-Arab Cooperation Forum (CASCF) ble etablert i 2004; deretter økte andelen kinesisk handel og investeringer med Midtøsten fra én milliard i 2005 til 11 milliarder i 2009.

Det “nye Kina”

I 2013 presenterte president Xi Jinping sin viktigste og mest ambisiøse økonomiske strategi for å gjenopplive og forsterke den eldgamle “Silkeveien”. Han kalte det “Belt and Road Initiative” (BRI) fra det 21. århundre for å forbinde Kina med Afro-Eurasia, og knytte sammen over 60 % av verdens befolkning. Dette kolossale prosjektet ville gjøre det mulig for Kina å overgå EU og USA, som har dominert den globale økonomiske makten i svært lang tid.

Kinas initiativ hadde som mål å bryte sirkelen som USA hadde forsøkt å etablere rundt deres farvann med “perlestrengen”, som forbinder dusinvis av havner i Vest-Stillehavet/Øst-Asia med Det indiske hav, Afrika og Europa. Det vil gjøre det mulig for Kina å få fotfeste i Afro-Eurasia og styrke sin myke kraft langs de travleste kommersielle rutene. Faktisk blir 90 % av kinesisk oljeimport levert langs denne ruten, som kommer fra Afrika og Midtøsten. Dessuten er den årlige handelen som strømmer gjennom Sør-Kinahavet anslått til 5 billioner dollar, og utgjør mer enn halvparten av verdens totale kommersielle handelsvolum.

Følgelig regnes Midtøsten som en “strategisk region med topp prioritet” for at Kina skal bli en enda mer betydningsfull aktør. Faktisk beløper landets investeringer i Midtøsten seg allerede til 177 milliarder, inkludert 70 milliarder med landene i Gulf Cooperation Council alene.

Det er utvilsomt slik at statene i Midtøsten trenger Kina og omvendt. Beijing har tatt mange skritt for å flytte inn og har forsøkt energisk å komme inn i Libanon og Irak, og presenterer fristende konsepter for prosjekter som de to landene krevde og trengte. Tidspunktet for å tilby betydelige prosjekter var imidlertid ikke passende for hvert land: de fryktet USAs reaksjon og potensielt sinne. Og USA nektet å “gi etter” for Kina i mange land i Midtøsten av frykt for den åpenbare sammenligningen som uunngåelig ville ryste USA og deres vaklende posisjon i denne delen av verden.

Faktisk valgte USA den typen støtte som ble tilbudt til sine “venner” som var fraværende fra noen betydelige infrastrukturrelaterte prosjekter som var nødvendige i de landene (dvs. Libanon og Irak) der USA er delvis dominerende. Det skapte en betydelig utilfredshet blant befolkningen. Denne klønete strategien, som ignorerer infrastruktur, gir Kina en mulighet til å søke etter sivile i stedet for statlige intervensjoner som forsvarlig adgang til å returnere til disse landene for å investere og etablere fotfester. Kina vil finne mange stater som tørster etter et alternativ på grunn av den ikke-dominerende karakteren til utviklingsmodellen som presenteres innenfor og utenfor sirkelen av amerikansk innflytelse og i motsetning til den.

Kina har en handels- og kommersiell rolle globalt og en betydelig politisk funksjon som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd. De forsterker sin rolle ved å koordinere med Russland i flere Midtøsten-spørsmål. De siste russisk-kinesiske intervensjonene i FNs sikkerhetsråd var relatert til Libya, Syria og den iranske atomporteføljen. Faktisk er USA avhengig av at Kina spiller en positiv rolle i atomsaksforhandlingene med Iran. Og den kinesisk-russiske motstanden mot mange amerikanske prosjektresolusjoner forhindret mange av Midtøstens aggressive sanksjoner og militære handlinger.

President Xi Jinping og Beijing deltok i de fredsbevarende styrkene i Libanon i 2016. Kina sendte sine skip til Adenbukta for å delta i anti-piratoperasjoner, etter beslutning fra FN, uten å ta side eller på annen måte involvere seg i konflikter i Midtøsten. Kina har faktisk etablert gode forbindelser med Hamas, Hizbollah, Israel, Iran og Saudi-Arabia og signert handelsavtaler med mer enn 15 arabiske land.

Dessuten viser Kina sin militære kapasitet. De har gjennomført felles marineøvelser i Adenbukta med Iran og Russland for første gang for å demonstrere at de har blitt mer synlige. I tillegg ba Senegal Kina om å gripe inn for å bekjempe terrorisme i Sahel. Kina har investert mer enn 200 milliarder dollar i Afrika, og verdensdelens sikkerhet er en kilde til bekymring for Beijing. Kina har bygget et imponerende militær-, marine- og missilarsenal. De har nylig testet de mest avanserte romvåpen (med overlyds- missiler, som kan utgjøre en åpenbar avskrekkende virkning for ethvert land som ønsker å angripe dem).

Kina dro også til Afrika for å utvikle forbindelser med Egypt og flere afrikanske land. De bygde en marinebase i Djibouti i 2017 og bidro til de fredsbevarende styrkene i Sudan. De kinesiske “drageskipene” nådde den syriske kysten (Tartus og Latakia) under USAs okkupasjon av det nordøstlige Syria.

Kina er sterke nok til å skremme enhver utenlandsk makt som er fristet til å angripe dem ved å eie noen hundre atomraketter. Likevel er de langt fra å konkurrere med USAs mengde atombomber, selv om antall våpen er irrelevant. USA brukte bare to bomber på Hiroshima og Nagasaki under andre verdenskrig. De var tilstrekkelige til å ødelegge to japanske byer og vise USAs destruktive evne overfor sivilbefolkningen i tilfelle krig.

Asian International Bank (AIIB)

Under den kalde krigen dro Kina fordel av atomkappløpet mellom USA og Russland for å booste økonomien og oppnå sine mål. Kinesisk velstand tillot dem å sette i gang kolossale prosjekter som påvirket verdensøkonomien og finansene.

Faktisk kunngjorde Kina etableringen av Asian International Bank (AIIB) i 2013 for å operere fra Beijing med 104 medlemmer, inkludert Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, De forente arabiske emirater og Bahrain, med 100 milliarder dollar i kapital. Den konkurrerer med innflytelsen fra Verdensbanken, som USA etablerte for å påtvinge land sin økonomiske politikk og involvere seg i deres økonomisk-politiske anliggender – en mer betydelig innvirkning enn noen militær intervensjon

Det er vesentlig at Kina eksisterer som en aktiv stat innenfor BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) og er medlem av Shanghai Cooperation Organization (Kina, India, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadsjikistan, Usbekistan og Iran). Beijing prøver å bygge partnerskap og allierte for økonomisk velstand og befeste sin posisjon over hele verden.

Konklusjon

I motsetning til USAs politiske grunnlag, baserer Kina sitt nåværende mål på fornyede “partnerskapsstrategier” med Midtøsten-stater (og absolutt ikke på eksplisitt kolonialisme), ikke for å mate interne og sekteriske forskjeller og konflikter. Kina opererer som en supermakt, og skaper en internasjonal status som beskytter dem mot ekstern innblanding i deres indre anliggender. Etter å ha stengt dørene for seg selv i flere tiår, har de tatt lærdom av feilene til andre stormakter som Sovjetunionen og USA. Det er bevist at militære løsninger stort sett ikke fører til de ønskede målene.

For øyeblikket mangler Kina erfaringen og beslutningen som trengs for å vinne hjertene og sinnene i Midtøsten, som er ivrige etter å håndtere en økonomisk supermakt som er mer synlig og som ikke bare utelukkende er ute etter å utforske hva de har i lommene sine. Imidlertid er Kinas politikk utvilsomt å bevege seg jevnt og trutt og konsolidere sin posisjon over hele verden før de blir en fremtredende aktør i forskjellige retninger, land og felt.

Dette utløser angst i hjertet av den amerikanske administrasjonen, som nå burde bekymre seg for den intense konkurransen om hegemoniet fra Russland og Kina. Logisk sett burde Washington innse at æraen med unilateralisme er over og at den nåværende tidsalderen for multipolaritet uunngåelig har blitt en realitet.

De fleste land i Midtøsten er ikke vant til å styre seg selv uten ytre innblanding som gjør at de spiller den kollektive rollen som «et orkester». Men den amerikanske dirigenten var, og er fortsatt, en del av problemet. Dermed gjenstår spørsmålet: Kan Kina spille rollen som maestro (i en mer rasjonell form enn Amerika) uten nødvendigvis å demonstrere sin militære styrke og hovedsakelig stole på sin økonomiske makt?

Advertisements
Advertisements
Advertisements