Å velge Bagdads nye herskere: det er en lang vei å gå, men  Al-Sadr har klatret ned fra treet han satt i.

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

De irakiske sjiapartiene bestemte seg for å fjerne barrierene, teltene og sit-ins-ene de har hatt i noen måneder i Bagdad, ved portene til den “grønne sonen”. De er nå på vei mot å engasjere seg i den politiske prosessen og akseptere valgresultatene godkjent av den føderale høyesterett. Dette skjedde først etter tett kontakt mellom lederne av sjiapartiene. Målet var å overvinne de varige uenighetene som ble utløst av de foreløpige resultatene og de ulike tilnærmingene til kritiske utfordringer, hovedsakelig de amerikanske styrkene, korrupsjonen og de væpnede militsene.

Mange politiske partier mistet et betydelig antall parlamentariske seter, noe som begrenser deres fremtidige innflytelse i den fremtidige regjeringen – men ikke på gata. En stor stolthet hersket blant den sadristiske bevegelsen da den vant det mest betydelige antallet parlamentariske seter (73 parlamentseter), med en høy forventning om å danne en sadristisk regjering. Reisen mellom å kunngjøre resultatene og danne regjeringen er imidlertid fortsatt lang og hemmet av alvorlige hindringer. Av denne grunn fant det første møtet av sitt slag sted i Najaf, etter et møte i Bagdads som brøt isen mellom sjiapolitiske ledere, blant de mest innflytelsesrike sjiapartiene, unntatt den tidligere statsministeren Nuri al-Maliki (33 MP) seter). Dette indikerer at selv om alle sjia-partiers politiske forståelser og avtaler for å velge landets ledere ennå ikke har modnet, har de likevel begynt seriøst å takle hovedpunktene som splitter dem.

Et uenighetspunkt for den neste regjeringen vil være hvordan de skal konfrontere de amerikanske styrkene som forblir i landet under forskjellige benevnelser og begrunnelser (trening og etterretning i stedet for kampstyrker). Sjia-storayatollah Sayyid Kadhem Al-Haeri utstedte en fatwa som ba om umiddelbar 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements