Er is een lange weg te gaan om de nieuwe leiders van Bagdad te kiezen

Al-Sadr is uit zijn boom geklommen 

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Iraakse sjiitische partijen hebben besloten om de barrières, tenten en sit-ins die zij sinds enkele maanden in Bagdad voor de poorten van de “Groene Zone” hebben opgezet, te verwijderen. Zij zijn nu op weg om zich in het politieke proces te engageren en de door het Federale Hooggerechtshof goedgekeurde verkiezingsresultaten te aanvaarden. Dit gebeurde pas na krachtige inter-Sjiitische contacten tussen de leiders van de Sjiitische partijen. Het doel was de blijvende meningsverschillen te overbruggen die het gevolg waren van de voorlopige resultaten en de verschillende benaderingen van kritieke uitdagingen, voornamelijk de strijdkrachten van de VS, corruptie en de gewapende milities.

Veel politieke partijen verloren een aanzienlijk aantal parlementszetels, waardoor hun invloed in de toekomstige regering beperkt is – maar niet op straat. De Sadristische beweging was bijzonder trots op het behalen van het grootste aantal parlementszetels (73) en verwachtte in de toekomst een Sadristische regering te kunnen vormen. De weg tussen de bekendmaking van de resultaten en de vorming van de regering blijft echter lang en wordt belemmerd door ernstige obstakels. Daarom vond in Najaf, na de bijeenkomst in Bagdad die het ijs brak tussen de politieke leiders van de sjiieten, de eerste bijeenkomst van dit type plaats, met de meest invloedrijke sjiitische partijen, maar met afwezigheid van de voormalige premier Nuri al-Maliki (33 parlementszetels). Dit wijst erop dat, hoewel de politieke afspraken en overeenkomsten van alle sjiitische partijen voor de keuze van de leiders van het land nog niet zijn gerijpt, zij toch serieus zijn begonnen met het aanpakken van de belangrijkste geschilpunten.

Een punt van onenigheid voor de volgende regering zal zijn hoe de strijdkrachten van de VS moeten worden aangepakt die onder verschillende benamingen en rechtvaardigingen blijven (opleiding en inlichtingen in plaats van gevechtstroepen). De sjiitische grote ayatollah Sayyid Kadhem Al-Haeri heeft een fatwa uitgevaardigd waarin hij vraagt om de onmiddellijke terugtrekking van alle Amerikaanse strijdkrachten en waarin hij het verzet legitimeert. Hij zei: “Het is verboden om welke Amerikaanse strijdmacht dan ook te handhaven onder welke benaming dan ook van training of militair advies of onder het voorwendsel van bestrijding van terrorisme waar deze strijdkrachten (de VS) de aanstichters ervan zijn.” Deze fatwa, die alleen de volgelingen van Sayed Al-Haeri bindt, is in overeenstemming met de Iraakse facties die hebben gezworen de Amerikaanse strijdkrachten na 31 december 2021 aan te vallen. Al-Haeri en de Iraakse facties roepen op om elke Amerikaanse soldaat die zich nog op Iraaks grondgebied bevindt, te beschouwen als een bezetter die moet worden weerstaan totdat alle bezetters zijn verjaagd.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements