Iran – Rusland: Het Westen zal niet het leeuwendeel krijgen bij de wederopbouw van Iran

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Drie gespreksrondes en ontmoetingen gedurende twee dagen, en een toespraak in de Staatsdoema door de Iraanse president Ibrahim Raisi, zijn voldoende om het belang aan te geven dat de Russische president Vladimir Poetin hecht aan zijn bezoeker uit Iran. Raisi kondigde al aan, als onderdeel van zijn vierjarig politiek programma, dat zijn land op weg is naar het Oosten (Azië) zonder noodzakelijkerwijs de deur naar het Westen te sluiten. Het is geen toeval dat dit bezoek samenvalt met de marine-oefeningen die de Iraanse, Chinese en Russische marines houden in de warme wateren van de Indische Oceaan. Het is een opzettelijke boodschap aan Amerika, die er op wijst dat de landen waartegen Washington sanctieoorlogen voert, zich onderling verenigen om het unilateralisme te overwinnen dat de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog beheerst.

Een officiële testgroep van de Pacific Fleet, bestaande uit de bewakers van de raketkruiser Nakhimon Varyag, het anti-onderzeeersoorlogsschip Admiral Tribuz en een marinetanker Boris Butoma, meerden aan in de Iraanse haven van Chabahar met uitzicht op de Golf van Oman. De haven van Chabahar werd door de regering van Sjeik Hassan Rouhani ingewijd en is operationeel nog voor de voltooiing van de laatste werkzaamheden, die dit jaar moeten worden afgerond..

De oorlogsschepen nemen deel aan gezamenlijke marine-oefeningen met Iran en China om marine-manoeuvres te coördineren om de veiligheid van internationale schepen te verzekeren, piraterij te bestrijden, drijvende mijnen te vernietigen met artillerievuur, en infiltratie door vijandige onderzeeërs tegen te gaan. De oefeningen worden uitgevoerd over 176.000 vierkante kilometer van de noordelijke Indische Oceaan en duren drie dagen. In december 2019 hebben China, Rusland en Iran al een gezamenlijke marineoefening gehouden, die als succesvol en ongekend werd beschouwd voor samenwerking en coördinatie.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Amerika het onmogelijke geprobeerd om Rusland weg te houden van de Golf van Oman en de warmwaterhavens. De VS hebben ook China omsingeld door een keten van lucht- en marinebases in nabijgelegen landen te bouwen. De Iraans-Russisch-Chinese aanwezigheid in de haven van Chabahar wijst op de strategische oriëntatie van Iran op het Oosten (Azië), zoals besloten werd door de Opperste Leider, Ali Khamenei, waaruit de nieuwe strategische richting van Iran blijkt. Iran verloor het vertrouwen in het Westen nadat president Donald Trump in 2018 de nucleaire overeenkomst verscheurde, en Europa zich aan geen enkele van de voorwaarden hield die ze ondertekend hadden en waaraan ze beloofd hadden zich te zullen houden. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië vreesden de sancties van de VS als ze de overeengekomen resolutie van de Verenigde Naties over het opheffen van alle sancties tegen Iran hadden nagestreefd. Ze kozen ervoor om lijdzaam en gevoelloos te blijven toekijken. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, heeft een beroep gedaan op de Amerikaanse president Joe Biden om alle sancties tegen Iran op te heffen, zoals in het kader van de deal van 2015 was overeengekomen, maar het mocht niet baten.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements