مقتدی صدر به دنبال قدرت میباشد و محور مقاومت را به عنوان “ تروریست” یاد میکند.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

کنت فرانک مکنزی فرمانده سنتکام (مخفف فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در آسیای غربی و شمال آفریقا) بیان کرد که « ایران به دلیل پس رفت خود در عراق متحدان خود را تحریک به حمله به کشور امارات میکند.» این مستقیما راجع به اختلافات بین شیعیان که در روزهای اخیر شدت یافته دارد و عراق تبدیل به صحنه جنگ سیاسی شده است. سخنان و حملات توهین آمیز بین گروه های مختلف شیعیان عراق دیده می‌شود. این مشکلات به سرعت تشدید شد وقتی که مقتدی صدر رهبر جریان صدر محور مقاومت را به عنوان “بد ترین قانون شکن تروریست “ یاد کرد. این سخنان در گذشته فقط از طرف دشمنان ایران و محور مقاومت  و امریکا و کشورهای خلیج فارس و اسراییل شنیده شده است. حقیقتا بسیار تعجب اور بود که یک رهبر شیعه عراقی که به شدت بر علیه اشغال عراق توسط نیروهای امریکایی جنگیده‌، چنین سخنانی را به لب بیاورد و این اتهامات را بیان کند.

فرمانده امریکایی مکنزی بیان کرد که « متحدان ایران با پهپادهای خود به امارات حمله نظامی کردند و این حملات به دلیل شکستهای ایران در انتخابات مجلس عراق است.» منابع عالی پایه محور مقاومت این بیانیه را بی غرض نمیبیند.

این منابع محور مقاومت اظهار کردند که « این اتهامات امریکا برای آماده کردن عراق برای قدم های بعدی امریکا از جمله ترور و یا شروع جنگ داخلی به خصوص بین گروه های مختلف متخاصم شیعه در عراق است». این منابع از امکان ترور سید مقتدی صدر به مانند ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس توسط امریکا و تهمت زدن به ایران و ایجاد هرج و مرج در عراق نگران هستند.

این درست است که متحدان ایران در چارچوب هماهنگی چندین کرسی در انتخابات اخیر از دست دادند، اما ایران به هیچ وجه قدرت و نفوذ خود را در عراق از دست نداده است. سردار قاآنی فرمانده نیروهای قدس تصمیم گرفتند که در انتخابات مجلسی اخیر به نفع هیچ کسی دخالت نداشته باشند. علاوه بر این، سردار قاآنی از تمام گروه‌های مختلف در عراق از جمله سنی ها، شیعیان، و کردها که اتفاقا با همه رابطه عالی دارند تقاضا کردند که برای حفظ ثبات عراق با هم همکاری داشته باشند. هدف سردار قاآنی این است که اجازه ندهد امریکا و ترکیه از بی ثباتی عراق برای منافع خود سواستفاده نکنند.

هیچ شکی نیست که صرفنظر از نتایج انتخابات، ایران در عراق متحدان محکمی دارد و بنابراین، ایران هیچ برنامه ای برای دست برداشتن از نفوذ خود در عراق تا زمانی که نیروهای امریکایی در عراق میباشند را ندارد. علاوه بر این، آزادی که نیروهای امنیتی اسراییل در شمال عراق، کردستان، را دارند که تحت کنترل دولت مرکزی نیست برای ایران نگران کننده است.

همچنان، ترکیه بعضی از نواحی بعشیقه کردستان را اشغال کرده و چندین پایگاه های نظامی ایجاد کرده و عادتا به حاکمیت ملی عراق تجاوز میکند. ترکیه چندین حملات نظامی بر علیه شهرهای سنجار و مخمور در استان نینوا بدون توجه به اخطارات دولت عراق انجام داده است.

امریکا دلایل بسیاری برای ماندن در عراق را به بهانه جنگ با تروریسم و داعش را دارد. به نظر نمیرسد که جو بایدن پایگاه های نظامی امریکا و منافع بینظیری را که در این کشور نفت خیز را دارند ترک کند. علاوه بر این امریکا با حضور در عراق پایگاه بسیار مرکزی برای نفوذ خود در منطقه را کسب کرده است و به راحتی از عراق دست بر نمیدارد به خصوص مرزهای طولانی عراق با ایران فرصت های مناسبی برای خرابکاری و عملیات امنیتی امریکا و اسراییل بر علیه ایران را فراهم میکند.

متقابلا، ثبات سیاسی و امنیتی در عراق می‌تواند باعث شود که مقامات عراق خواستار برچیدن پایگاه های نظامی امریکا در شهر انبار (عین الاسد)، کردستان( پایگاه های حریر و اربیل ) و بغداد ( ویکتوریا در فرودگاه ) باشند. در نتیجه، هر نوع همکاری و توافق بین سیاستمداران عراقی باعث ابروریزی امریکا می‌شود و حضور و‌منافع امریکا را به خطر میاندازد. بنابراین، اختلافات بین شیعیان عراق که در حال حاضر به مرحله بحرانی رسیده برای ثبات عراق بسیار خطرناک میباشد.

جریان صدر که یکی از اصلی ترین منابع اختلافات بین شیعیان میباشند، نفرت شدید به ایران را نشان می‌دهد. این تنفر از سوی رهبر جریان صدر سید مقتدی صدر که طرفدار انش از او پیروی کامل دارند برمیگردد و این تنفر به ایران را شدید تر میکند.
طرفدارن مقتدی صدر بیان می‌کنند که این رابطه ناآرام بین آنها و ایران به زمان پدر مقتدی صدر، محمد صادق الصدر برمیگردد؛ بیش از ۳۰ سال پیش پدر مقتدی صدر را متهم به وابستگی به حکومت عراق و دفترهای مذهبی او در تهران بسته شد. سید محمد صادق الصدر شعار “ بله بله به اسلام” را به جای “ بله بله به رهبر صدام حسین” را اعلام کرد. چالش او به شدیدترین دشمن ایران و (عراق) در آن زمان دلیل ترور و کشته شدن او همراه با دو پسرش  در سال ۱۹۹۹ توسط نیروی امنیتی صدام بود.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements