برای تقسیم بندی سوریه و مجبور کردن امریکا شرایط مناسبی برای اردوغان فراهم است.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

اهداف اصلی دولت کنونی امریکا این است که روسیه را در اوکراین مشغول نگه دارد، روسیه را از اتحادیه اروپا جدا کند، و ناتو را با اضافه کردن ۲ کشور جدید به ۳۰ کشور عضو گسترش دهد. محاصره روسیه با نیروهای دشمن و ضعیف کردن ارتش روسیه از دیگر اهداف مهم امریکا است و حاضر است که بهای گرانی هم برای این اهداف پرداخت کند. این اهداف امریکا برای رییس جمهور ترکیه اردوغان فرصت مناسبی است که ترکیه تمام خواسته‌های خود‌را علنی بیان کند و بایدن را با تهدیدات مجبور به دادن امتیازاتی کند.

برای هر کشور جدیدی که میخواهد عضو ناتو شود، تمام کشورهای عضو باید قبول کنند. این به دلیل مسیولیت و عواقبی که چنین عملی دارد در قانون ناتو وجود دارد؛ اگر یکی از کشورهای ناتو مورد حمله قرار گیرد دیگر کشورها باید از او دفاع کنند و بودجه سالیانه به هر عضو تعلق دارد. 

ترکیه، سوید و فنلاند را متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ( که جزو گروه های تروریستی در اروپا و امریکا هستند) می‌کند و می‌خواد که جلوی عضویت این دو کشور را از ناتو که یک سازمان نظامی با ریاست امریکا است را بگیرد.

حقیقتا، امریکا از فتح الله گولن متحد سابق و دشمن کنونی اردوگان که به انجام کوتادی نافرجام ۲۰۱۶ متهم شده طرفداری می‌کند و‌گولن حدود ۲۰ سال است که در امریکا زندگی می‌کند. و علاوه بر این، امریکا تسلیحات نظامی و مالی را برای حزب کارگران کردستان سوریه در شمال شرقی تامین می‌کند. و باید ترکیه در وحله اول خواستار پایان روابط بین امریکا و پ.ک.ک باشد قبل از اینکه رای مثبت را برای عضویت فنلاند و سوید را صادر کند. و ترکیه مغرورانه میخواهد که امریکا به درخواست‌های او عمل کند قبل از اینکه انعطافی نشان دهد.

اولین درخواست ترکیه این است که یک و‌نیم میلیون پناهندگان سوریه ( در کل ترکیه ۳.۵ میلیون پناهنده سوریه وجود دارد) را جابجا کند و آنها را به یک منطقه جدید در شمال شرقی سوریه بفرستد. این منطقه در حال حاضر توسط ارتش امریکا اشغال شده و آرزوی اردوغان این است که ترکیه این منطقه را به دست بگیرد. جابجا کردن پناهندگان سوریه ساکن ترکیه یک مشکل بین نیروهای ترکیه و‌متحدان سوریه خود و از سوی دیگر کردهای شمال شرقی سوریه را ایجاد می‌کند. هم چنان جابجا کردن پناهندگان گام اول گسترش ترکیه در سرزمین های سوریه است، هدفی که از ۲۰۱۱ و آغاز جنگ ترکیه اعلام کرده . حتی اگر ترکیه رسما این سرزمین ها را به دست نگیرد، گذاشتن پناهندگان سوریه در استان ادلیب توسط ترکیه اتفاق انضمام سوریه را نزدیک می‌کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements