شکست های امریکا و اروپا پس از ۱۰۰ روز جنگ اوکراین.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

جنگ اوکراین که در ۲۴ فوریه آغاز شد به مرز ۱۰۰ روز رسید. دنیای غرب با مدیریت امریکا یک جنگ علیه روسیه در خاک اوکراین با برنامه ریزی و حمایت گسترده ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که پوتین مایل نیست این جنگ را به زودی به پایان برساند. و هر دو طرف روسیه و اوکراین تعداد تلافات خود را آن چنان آشکار نمیکنند. اما مشخص است که ده ها میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین تامین می‌شود.

باوجود حمایت اطلاعاتی و تامین تجهیزات گسترده ناتو به اوکراین این کشور ۱۲۵۰۰۰ کیلومتر مربع یعنی ۲۰ در صد کل مساحت کشور را از دست داده. در این جنگ تمام کشورهای دنیا تا حدی هزینه دادند با توجه به افزایش شدید قیمتهای نفت و‌گاز و مواد غذایی.

آیا این جنگ به این زودی به پایان خواهد رسید و خسارت‌های کشورهای غربی به چه حدی خواهد رسید؟

به نظر می‌رسد که روسیه مصمم است که به تمام اهداف خود برسد و شاید مایل است که شرایط بحران زده اوکراین را نگه دارد. امریکا و ناتو باور داشتند که اوکراین میدان ایده ال برای مبارزه با روسیه خواهد بود و بتوانند برای روسیه یک جنگ ویرانگر را به روسیه تحمیل کنند که این درسی برای دشمنان دیگر باشد. امریکا و متحدانش به دستاوردهای روسیه از چنین جنگی آگاه نبودند برای آنکه آنها به تاثیر تحریم ها یک اهمیت بیش از حد را میدادند. در حقیقت هر روز روسیه میلیارد ها دلار از کشورهای غربی دریافت می‌کند و با فروش نفت و گاز کشورهای اروپایی مهم‌ترین حامی روسیه هستند. در حال حاضر برای خرید نفت و گاز روسیه اروپا سه برابر قیمت پارسال را پرداخت می‌کند و با اینحال روسیه در چهار ماه اول امسال ۹۶ میلیارد دلار توانست دریافت کند و این هم یک افزایش ۳ برابر نسبت به سال گذشته می‌باشد. 

تحریم های اروپا بیش از همه به کشورهای اروپا تاثیر منفی میگذارد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements