Al-Sistani heeft de strijd om de “Groene Zone” gestaakt, en Al-Sadr heeft voorlopig al zijn kaarten uitgespeeld

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J

Voor de parlementsverkiezingen in Irak gonsde het in de Arabische en internationale media van de verwachtingen dat Sayyed Muqtada al-Sadr de “kingmaker” zou worden en dat hij Irak in de toekomst zou leiden. Na de verkiezingen won Al-Sadr de belangrijkste parlementszetels van één politieke partij. Toch slaagde hij er niet in een alliantie te vormen die het tweederde quorum zou halen dat nodig is om de nieuwe president te kiezen. Moqtada slaagde er niet in zijn doel te bereiken en gaf het op na zijn eerste en enige poging om het politieke proces te leiden. Sayyed Al-Sadr nam achtereenvolgens een reeks politiek onvolwassen beslissingen, gaande van het afdwingen van het ontslag van zijn 73 parlementsleden tot het vragen aan zijn volgelingen om de straat te bezetten (een spel dat hij beheerst) en de meeste grondwettelijke instellingen. Vervolgens overschreed hij de grens en wisselde hij het vuur uit met de aanhangers van de vicepresident, de voormalige premier en zijn aartsvijand, Nuri al-Maliki, en met de veiligheidstroepen, alvorens hij zijn aanhangers opdroeg zich “onmiddellijk” uit de “groene zone” terug te trekken. Dat was mogelijk na de directe tussenkomst van de hoogste autoriteit in Najaf, Sayyed Ali al-Sistani, die Sayyed Moqtada verzocht een einde te maken aan de absurde gevechten en het bloedvergieten binnen dezelfde sjiitische sekte. 

Aldus verloor Moqtada snel al zijn kaarten, met als gevolg dat hij een minder invloedrijke leider blijft in de huidige binnenlandse politieke arena. Hij wacht op de geschikte gelegenheid, die zich volgend jaar oktober zal voordoen bij de verjaardag van de “Tishreen-beweging”. Indien de Sadristen zich bij deze beweging aansluiten, heeft zij de macht om de huidige premier Mustafa al-Kadhemi ten val te brengen, net zoals zij zijn voorganger Adel Abdel Mahdi ten val heeft gebracht.

Al-Sadr zal momenteel nergens heen kunnen of geen enkele praktische stap kunnen zetten, niet omdat hij zijn populariteit heeft verloren, vooral omdat zijn volgelingen gehoorzaam zijn aan de familie Sadr, maar omdat hij in zo’n korte periode al zijn kaarten heeft verspeeld. Moqtada evolueerde van nederige staatsman op bezoek bij alle leiders van de sjiitische partijen in Bagdad. tot een recentelijk triomfantelijk aankondiging dat hij alle andere sjiitische politieke leiders afwees en Irak alleen wilde regeren.

Al-Sadr stond toe dat zijn aanhangers van maandagmiddag tot het midden van de volgende dag straatgevechten uitvochten zonder te reageren, ondanks het krachtige aanspreken van Sayyed Ali al-Sistani tijdens de eerste uren van de gevechten en de volgende dag. Dit bevestigt dat het doel van Al-Sadr was om zijn kracht te tonen tegenover de andere sjiitische partij, die niet aarzelde om het vuur te wisselen met de Sadrist-demonstranten, maar niet boog, zoals Al-Sadr verwachtte. Dit bracht Sayyed Moqtada ertoe een persconferentie te houden en de gevechten tussen de sjiieten die hij twintig uur lang had toegestaan, te verwerpen. Er zij evenwel op gewezen dat de Sadristen de aanzet hebben gegeven tot de betogingen en de bezetting van openbare gebouwen, zonder evenwel als eersten het vuur te openen.

Moqtada kondigde aan dat hij zich definitief uit het politieke leven terugtrok – een besluit dat hij in voorgaande jaren herhaalde – en dat hij zich niet langer met de politiek zou bemoeien. Hij nam echter zijn toevlucht tot zijn fictieve account onder de naam “Muhammad Salih al-Iraqi”, waarbij hij beweerde de “minister van de leider” Muqtada al-Sadr te zijn, om zijn woede te uiten. Al-Sadr trok de handschoenen uit om de leiders van het “coördinerend kader” (zijn sjiitische tegenstanders) aan te vallen, te beginnen met Faleh al-Fayyad en Sheikh Qais al-Khazali, en hij bekritiseerde de rol van de “Volksmobilisatiestrijdkrachten” in de recente gebeurtenissen in Bagdad. En tenslotte richtte hij zijn pijlen op zijn echte tegenstander binnen het “coördinerende kader”, Nuri al-Maliki, door hem spottend “de sjeik van het kader” te noemen.

Moqtada’s woede kwam niet uit het niets: de leiders van het “coördinerend kader” kwamen bijeen op dezelfde avond dat de botsingen ophielden. Al-Maliki, de leider van “Asa’ib Ahl al-Haq” Sheikh QaisKhazali en Sayyed Ammar al-Hakim (zonder het enthousiasme van de andere aanwezigen) riepen enthousiast op tot de vorming van een nieuwe regering. Dit zou Al-Sadr alleen maar kunnen provoceren en uitdagen, vooral wanneer een dergelijke stap komt vóór het begraven van tientallen Sadristische doden die zonder reden of politiek gewin zijn gevallen. Hadi Al-Amiri, een steunpilaar binnen het “Coördinatiekader”, heeft tegenover de Marjaiya in Najaf zijn wens te kennen gegeven het politieke veld volledig te verlaten, maar kreeg het voorstel zijn activiteiten voort te zetten. Dit wijst erop dat het leven en de eenheid van het “Coördinatiekader” naar verwachting van korte duur zullen zijn.

 Al-Sadr vernam over de inhoud van de bijeenkomst van het “Coördinatiekader” en hoe sommige leiders Muqtada wilden uitdagen, die ten onrechte dacht dat de sjiitische leiders zouden overwegen het politieke proces te bevriezen om voor iedereen een passende oplossing te vinden.  Al-Sadr bleef alleen over met zijn Twitter-account, onder een pseudoniem als de “minister van de leider”, om zich te ventileren, ook al kon het hem zeker niet terugbrengen in de arena van het politieke worstelen. De “minister van de leider” beschuldigde het “coördinerend kader” van “onbeschaamdheid” en vroeg het om de veertig doden te betreuren (naast de 700 gewonden) alvorens over te gaan tot de selectie van een nieuwe regering. 

Het lijdt geen twijfel dat Irak hervormd moet worden en dat er een einde moet komen aan de corruptie. Geen enkele politieke of populaire leider heeft echter in het openbaar de details van zijn project bekendgemaakt. De meeste Iraakse leiders die oproepen tot hervormingen hebben geen eerdere troeven in handen of een geschiedenis zonder corruptie. Iraakse politici bekleedden – en bekleden nog steeds – de hoogste posities van de staat en zijn buitenlandse diplomatieke vertegenwoordiging. Het voorstel van Al-Sadr onderscheidt zich dan ook niet meer van enig ander bod: de leiders van de twee tegenovergestelde sjiitische partijen houden vast aan de macht en hebben zich bereid verklaard om zonder aarzelen onderling te strijden om de heerschappij over Irak.

Het is duidelijk dat al-Maliki, na de gevechtservaring in de “Groene Zone” van Bagdad, tevreden is met het resultaat omdat hij aan de macht is gebleven en zich ertoe heeft verbonden de zitting van het parlement en de presidents- en regeringsverkiezingen voort te zetten. Tegelijkertijd bleef zijn tegenstander Sayyed Muqtada al-Sadr achter met het Twitter-platform. Zijn opties zijn echter niet uitgeput, en hij zou zich snel kunnen aansluiten bij een nieuwe protestbeweging waarvan hij niet de initiatiefnemer is. Al-Sadr heeft zijn laatste woord nog niet gesproken, want zijn aanstaande rendez-vous voor wraak zou wel eens op de komende Tishreen kunnen zijn!

Advertisements
Advertisements
Advertisements