روسیه جنگ با غرب را به مرحله خطرناک‌تری میبرد: فراخوانی نیروهای ذخیره چه معنایی دارد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

پس از اعلام رفراندم در مناطق دونباس و دو شهر در حوالی رودخانه دنیپرو، زاپوریزیا ( مکان مهم‌ترین رآکتور هسته ای در اروپا) و خرسون که نزدیکی شبه جزیره کریمه است برای پیوستن به روسیه، این مناطق جزو خاک روسیه شدند. بنابراین، هر نوع حمله اوکراین به این مناطق و شهر ها به عنوان حمله به روسیه دیده خواهد شد. 

روسیه به دنیا پیامی میفرستد که حاضر است از تمام سرزمین خود به هر نحوی که باشد و حتی از تسلیحات اتمی استفاده کند. این اعلامیه همزمان با سخنرانی محکمی توسط پوتین صورت گرفت و در این سخنرانی پوتین اعلام کرد که ۳۰۰٫۰۰۰ نفر سربازان جدید به مناطق جنگ اعزام می‌شوند تا به ناتو و امریکا با زهم نشان دهد که روسیه آمادگی مقابله با آنها را در جنگ در خاک اوکراین را دارد. آیا این تصمیم پوتین به پایان هر چه زودتر این جنگ باعث می‌شود؟

جواب این سوال حتما منفی است، و این حقیقتا تازه اول مقابله بین روسیه و غرب است، و بسیار پیچیده تر و شدت دار شده. و امکان گسترش این جنگ به کشورهای دیگر را نمی‌شود نادیده گرفت، اعلامیه کشورهای غربی که آنها به تامین تسلیحات نظامی و چالش روسیه ادامه خواهند داد بدون شک روسیه را مصمم میکند که این جنگ را ادامه دهد. و روسیه مجبور شد که اعلام کند که ارتش با سرعت بیشتر برای تولید موشکها و دیگر مجازات مشغول است و نیروهای بیشتری به جنگ اعزام شدند. هم چنان تلفات روسیه در میدان جنگ و از دست دادن هزاران کیلومتر در مناطق شمالی خارکیف اشتهای کشورهای غربی را برای مقابله با روسیه افزایش داده.

پوتین با فراخوانی سربازان بیشتر با حتی کمترین تجربه نظامی نشان داد که نیروهای کافی برای دفاع از مناطقی که روسیه در خاک اوکراین به دست آورده بود نبود. جنگیدن با ۱۵۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ نفر در ۱۲۵۰۰۰ متر مکعب منطقه که ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر آن خط مقدم جنگ است غیر ممکن است. واضح است که تعداد نیروهای مهاجم باید حداقل سه برابر نیروهای دفاعی باشد. پس از پیوستن نیروهای جدید تعداد سربازهای روسیه به مانند سربازان اوکراین ( با ۵۰۰٫۰۰۰ نیروهای ذخیره) خواهد شد. هم چنان اگر جنگ ادامه داشته باشد امکان افزایش نیروهای روسیه هم وجود دارد. ۵۰۰٫۰۰۰ سربازان روسی به نظر باز هم تعداد کمی است اگر رییس جمهور روسیه بخواهد سرعت جنگ را افزایش دهد و به این جنگ زودتر خاتمه دهد.

البته برای تلفاتی که روسیه داشته باید از نیروهای جدیدی استفاده شود. هم چنان باید زمانی را که لازم است برای این نیروهای جدید آماده جنگ بشوند را در نظر گرفت. معمولا ارتش ها ( به غیر از اسراییل) نیروهای غیر فعال ارتش را در تمرینات شرکت نمیدهند. بنابراین، آموزش جدید و پیوستن به واحدهای ارتش حداقل چندین ماه طول میکشد، حتی اگر در وحله اول وظیفه آنها محافظت از خطوط اولیه میدان جنگ باشد. پس از آن، نیروهای جنگی می‌توانند مشغول پیشرفت و رسیده به اهداف خود باشند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements