Erdogan op weg naar overwinning in verwachte tweede ronde

Geschreven door – Elijah J. Magnier:
Vertaald door – Francis J.

De definitieve resultaten van de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen hebben bevestigd dat er op 28 mei een tweede ronde komt. Recep Tayyip Erdogan, de zittende president, behaalde 49,51 procent van de stemmen, een marge van minder dan een half procent, of ongeveer vierhonderdduizend stemmen, op achtenvijftig miljoen kiesgerechtigden. Zijn belangrijkste rivaal, Kemal Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), won 44,88 procent van de stemmen, terwijl de ultranationalistische kandidaat Sinan Ogan 5,17 procent behaalde. Hoewel president Erdogan de parlementsverkiezingen won, haalde hij geen meerderheid onder de 600 parlementsleden. Hij heeft echter een aanzienlijk aantal zetels, wat hem een voordeel geeft ten opzichte van de oppositie om een werkbare coalitie te vormen en een parlementaire meerderheid te behouden door samen te werken met partijen met minder zetels en onafhankelijke kandidaten. Deze parlementaire meerderheid zal van invloed zijn op de uitslag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Turkse functionarissen en bronnen dicht bij Erdogan stralen vertrouwen uit in zijn vermogen om in de tweede ronde een klinkende overwinning te behalen. Er zijn verschillende belangrijke factoren die in het voordeel van Erdogan spelen in de komende tweede ronde. Ten eerste heeft hij een leidende positie in het parlement, waar zijn partij, de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), en haar bondgenoot, de Nationalistische Bewegingspartij (MHP), een parlementaire meerderheid hebben. Ten tweede is de oppositie verre van coherent en eensgezind, met een aanzienlijk risico op versplintering na de eerste ronde. Kilicdaroglu leidde een niet-dominante coalitie waarvan niet algemeen werd verwacht dat zij een toekomstige regering zou vormen als hij het presidentschap zou winnen. AKP-functionarissen voeren aan dat “het Turkse volk niet wil stemmen voor een meerpartijenalliantie in een regering die volgens hen niet zal bereiken wat het volk wil vanwege haar ideologische of organisatorische onverenigbaarheid, afgezien van haar instemming om te proberen de huidige president te verslaan”.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Volgens hoge Turkse bronnen dicht bij Erdogan “moet de president zijn inspanningen richten op Istanbul, Ankara en Izmir, aangezien hij Kilicdaroglu heeft verslagen bij de presidentsverkiezingen maar niet bij de parlementsverkiezingen”. Aangenomen wordt dat het winnen van de presidentsverkiezingen in Istanbul vaak leidt tot een overwinning in de algemene race, zoals het geval was voor Erdogan in 1994 toen hij burgemeester van Istanbul was. De uitslag van de presidentsverkiezingen van vandaag trekt deze gedachte echter in twijfel, aangezien Erdogan overwinningen heeft behaald in plattelandsgebieden, met name in de meeste zuidelijke provincies die dit jaar door de aardbeving zijn getroffen. Het vermogen van Erdogan om beloftes na te komen, vooral in regio’s waar de oppositie niet over de parlementaire slagkracht beschikt om beloftes van gratis gas en wederopbouw waar te maken, heeft bijgedragen tot zijn succes in deze gebieden.

Sinan Ogan slaagde erin Erdogans stemaandeel in Centraal-Anatolië te verkleinen, met name in Diyarbakir, het hart van de Koerdische regio. Verrassend genoeg won de anti-Koerdische extreem-rechtse nationalistische kandidaat 1,2 procent van de stemmen in deze Koerdische provincie, waar 72 procent van de kiezers tegen Erdogans tegenstander stemde. Dit resultaat in de Koerdische regio benadrukt de invloedrijke rol van buitenlandse interventie, met name door de VS en de EU, bij het ondermijnen van Erdogans steun. Zonder de steun van de Koerden zou Kilicdaroglu niet het vertrouwen hebben gehad om aan de verkiezingen deel te nemen. De realiteit is dat Kilicdaroglu 35 procent van de parlementsstemmen won, terwijl de Koerden die bij de presidentsverkiezingen op hem stemden, hem niet steunden bij de parlementsverkiezingen. Erdogan daarentegen haalde 49 procent van de parlementszetels en hetzelfde percentage bij de presidentsverkiezingen.

Nu Turkije zich opmaakt voor de onvermijdelijke tweede ronde van de presidentsverkiezingen, wijzen een aantal factoren erop dat president Recep Tayyip Erdogan op weg is naar een zekere overwinning. Erdogan, die in de eerste ronde 49,51% van de stemmen haalde, heeft slechts een marginale stijging van 0,5% van zijn huidige aandeel nodig om het presidentschap op te eisen. Bovendien staat Erdogans belangrijkste rivaal, Kemal Kilicdaroglu, voor grote uitdagingen om steun te krijgen van andere kandidaten, met name de extreem-rechtse nationalistische kandidaat Sinan Ogan, die zijn verzamelde stemmen niet kan overdragen.

Uit een analyse van de Koerdische stem, een belangrijk element in de Turkse verkiezingen, blijkt dat de vooruitzichten van Kilicdaroglu beperkt zijn. Ondanks de steun van 10 procent van de totale Turkse stemmen, die 90 procent van het Koerdische electoraat uitmaken, heeft Kilicdaroglu bij de parlementsverkiezingen geen Koerdische steun gekregen. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat hij in de tweede ronde op Koerdische steun kan rekenen, wetende dat de oppositie minder kans maakt om de parlementsverkiezingen te winnen. De eis van Sinan Ogan dat Kilicdaroglu de Koerden in de steek laat voor zijn steun maakt de zaak nog ingewikkelder, aangezien een dergelijke eis niet haalbaar is.

De kracht van Erdogan ligt niet alleen in zijn vermogen om potentieel extra Koerdische stemmen te winnen, maar ook in zijn dominante positie in het parlement. De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) heeft samen met de Nationalistische Bewegingspartij (MHP) een parlementaire meerderheid, wat Erdogan het voordeel geeft van solide steun in zijn streven naar een tweede termijn. Deze parlementaire meerderheid zal naar verwachting een grote invloed hebben op de uitslag van de presidentsverkiezingen.

In tegenstelling tot westerse verwachtingen van Erdogans ondergang lijkt de komende strijd om het Turkse presidentschap gunstiger uit te vallen voor de zittende leider. Het Westen moet zich voorbereiden op een president die de belangen van zijn land vooropstelt en een evenwichtige aanpak van de buitenlandse betrekkingen handhaaft, zonder de banden met het Westen te verbreken of zich uitsluitend op één lijn met Rusland te stellen. Er blijven echter uitdagingen in de vorm van economische kwesties, waarbij de inflatie en de devaluatie van de lokale munt de aandacht van de nieuwe Turkse president opeisen.

Nu de tweede ronde nadert, blijft Erdogan in een goede positie om de overwinning te behalen, dankzij zijn parlementaire meerderheid, mogelijke winst bij de Koerdische stemmen en de beperkte parlementaire invloed van concurrerende kandidaten.

Advertisements
Advertisements
Advertisements