اسراییل از جنگ بزرگ اجتناب کرد: محور مقاومت آماده حمله بود.


                                  @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

شیرین هاشمی :ترج

در خاور میانه از شروع یک جنگ بزرگ که محور مقاومت دستور عمل آن را در عمیلات مشترک بین سوریه، لبنان، عراق و یمن برای آمادگی در یک جنگ چندین جبهه ای صادر کرده بود جلوگیری شده است. این تصمیم زمانی گرفته شد که نخست وزیر اسراییل نتانیاهو عدم پذیرش قوانین آتش بس را اعلام کرد و اصرار داشت که بمباران و نابودی و کشتار رهبران فلسطینی ادامه داشته باشد. فقط چند ساعت بعد، نتانیاهو تصمیم خود را عوض کرد و شرایط آتش بس جهاد اسلامی را قبول کرد و از وقوع جنگ احتمالا ویرانگر جلوگیری کرد.

بنابر گفته منابع آگاه، محور مقاومت فورا نیروهای موشکی و ویژه و اتاق های عمیلات را فعال در لبنان، سوریه، یمن و عراق را فعال کرد و منتظر شروع جنگ چندین جبهه ای و یا جنگیدن در کنار نیروهای فلسطینی شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله بیانیه صادر کرد که در آن آمادگی حزب الله را برای جنگ اعلام کرد و این پیام را به دشمنان و متحدان نشان داد. منابع آگاه تاکید میکنند که بیانیه نصرالله به خصوص برای اسراییل بود که محور مقاومت هیچ کدام از اعضای خود را در جنگ تنها نمیگذارد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

بنابر گفته این منبع، اتاق عملیات مشترک حزب الله، مامورین از گروه‌های مختلف آمادگی شرکت در جنگ را دارند؛ این افسران جزو گروههایی که عمیلات را مورد بررسی قرار می‌دهند، اهداف مختلف را شناسایی میکنند، در امور اطلاعاتی حضور دارند و رهبران محور را در مناطق مختلف را هماهنگ میکنند، میباشند. از تمام مهارتهای اعضا استفاده می‌شود. این ساختار عملیاتی در طول چندین سال بسیار توسعه یافته و اتاق عملیات مشترک محور مقاومت تجربه لازم برای عملیات ارتباطی را به دست آورده. هم چنان تجربیات خود را با عمیلات نظامی و آموزش از گنبد آهنین اسراییل را بیشتر کرده و آمادگی مقابله احتمالی با اسراییل در آینده را دارد.

اسراییل نسبت به فلسطین و غزه حساسیت بیشتری را پیدا کرده که به مانند سال ۱۹۶۷، زمانی که عربها حمله مشترکانه ناموفق را علیه اسراییل انجام دادند، این امکان حمله بازهم وجود دارد. اسراییل میفهمد که دشمن او بسیار مجهزتر و ماهر تر می‌باشد و به این بسیار شکاک و‌نگران است.

اسراییل چندین دهه پیش از غزه خارج شد و مقاومت فلسطین هیچگونه اسلحه برای مقابله نداشت. ولی امروز، مقاومت فلسطین تسلیحات مجهزی دارد و هم چنان متحدان داخل و خارج از کشور که همگی به آزادی فلسطین و پس گرفتن زمین های دزدیده شده معتقد میباشند. تجربیات گذشته اسراییل به خصوص که نتواسته به حزب الله شرایط بازدارندگی را تحمیل کند، اسراییل را مجبور کرده که برای جنگ بعدی آماده شود.

تاریخ تایید میکند که نتانیاهو در قول ها و تعهدات خود صادقانه نیست به خصوص که او ریاست دولتی را که اکثریت ندارد را بر عهده دارد. او باید از اعضای افراطی دولت خود اطاعت کند که او را درگیری جنگی کردند تا سعی کنند که شرایط بازدارندگی اسراییل را که در جنگ با حزب الله از دست داده را تحمیل کنند.

با اینحال، اصلا اطمینان به اینکه نتانیاهو بتواند به قول و تعهدات خود پایدار بماند، نیست به دلیل اینکه او موقعیت محکمی را در دولت ندارد و مشکلات قانونی هم وجود دارد. اگر دولت اسراییل مورد تهدید قرار بگیرد، نتاناهیو باید به عمیلات ترور خارج از غزه برگردد. در نتیجه، هر دو طرف برای مقابله های آینده آمادگی دارند و امکان اینکه به جنگ غیر محلی تبدیل شود بسیار زیاد است.

Advertisements
Advertisements