Sturen de VS militaire versterkingen naar Iran in voorbereiding op oorlog?

 Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J. 

In een belangrijke demonstratie van militaire macht die tot speculaties en opgetrokken wenkbrauwen heeft geleid, hebben de Verenigde Staten twee amfibische oorlogsschepen en duizenden mariniers naar het Midden-Oosten gestuurd. De officiële verklaring van het Pentagon rechtvaardigde de versterkingen als noodzakelijk om ‘de vrijheid van navigatie te garanderen, Iran af te schrikken, de regionale veiligheid te vergroten en de aanwezigheid en capaciteiten te vergroten in het licht van de aanhoudende Iraanse dreiging en de coördinatie met partners’. Het Pentagon noemde ook de aanhoudende Iraanse dreiging als reden voor de opbouw, waarmee de ernst van de situatie wordt aangegeven. Daarnaast hebben de Britse media geruchten gevoed dat de Amerikaanse marine zich actief voorbereidt op een eventuele oorlog tegen Iran in de regio. Ondanks deze geruchten is de kans op een dreigend conflict klein, omdat de VS al sterk betrokken zijn bij andere belangrijke oorlogen, waaronder de oorlog in Oekraïne en voorbereidingen voor een toekomstige confrontatie met China.

 Het Pentagon beweert dat “de reden voor het sturen van versterkingen naar de drie destroyers die zich momenteel in het Midden-Oosten bevinden (USS Paul Hamilton, USS Thomas Hudner en USS McFall) te wijten is aan vijandige Iraanse activiteiten die een bedreiging vormen voor de scheepvaart en de veiligheid. Iran heeft sinds 2021 geprobeerd 20 schepen in beslag te nemen, heeft de commerciële tanker Richard Voyager beschoten tijdens een poging deze voor de kust van Oman in beslag te nemen en heeft in één week tijd twee tankers in beslag genomen”. 

Dit militaire machtsvertoon komt precies twee jaar nadat de VS hun militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten verminderden na hun terugtrekking uit Afghanistan in 2021. In feite is de huidige militaire inzet van de VS een poging om tegemoet te komen aan de eerdere zorgen van regionale bondgenoten dat ze in een kwetsbare positie werden gemanoeuvreerd terwijl ze toekeken hoe de VS hun militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten terugtrokken en westerse bondgenoten verzamelden voor de oorlog met Rusland. Om de langdurige leegte op te vullen en hun betrokkenheid te bevestigen, willen de VS de Golfstaten doen geloven dat ze extra troepen naar de regio sturen om hun bondgenoten te verzekeren van hun betrokkenheid bij hun veiligheid. Maar er zit misschien meer achter het verhaal dan je op het eerste gezicht zou denken.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements