De tactische inval van Israël in Gaza: Zijn de doelen haalbaar?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een recente tactische zet stuurde Israël kortstondig zijn troepen de Gazastrook in, trok zich kort daarna terug en beweerde “zijn doelen te hebben bereikt”. De bredere doelstellingen die Israël had geschetst als het neutraliseren van de Hamas-organisatie in Gaza lijken echter onvervuld te blijven. Dit plaatst premier Benjamin Netanyahu in een precaire positie en staat voor moeilijke beslissingen, waaronder de mogelijkheid van een bredere invasie van Gaza.

Als Israël zijn gemechaniseerde eenheden voor een korte periode via secundaire routes naar de periferie van Gaza zou sturen, zou dat verschillende doelen dienen:

– Gedwongen verkenning: Deze tactiek zal het Israëlische leger in staat stellen om de gevechtsparaatheid van het verzet te beoordelen, zijn vestingwerken te evalueren, eventuele mijnen op het pad van de oprukkende troepen op te sporen en te anticiperen op potentiële hinderlagen, mocht er besloten worden tot een volledige invasie.

– Afleidingsmanoeuvres: Door op één punt een beperkte invasie uit te voeren, dwingt Israël het Palestijnse verzet om meerdere potentiële toegangspunten voor een bredere invasie te overwegen, waardoor de verdediging dunner wordt.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements