Het worst-casescenario in Libanon: Een burgeroorlog

Beiroet, Libanon, Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

In Libanon waarschuwde de secretaris-generaal van Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah ervoor dat de voortdurende protesten tegen de regering kunnen leiden tot “chaos, ineenstorting en een burgeroorlog”. Wat is het scenario voor een burgeroorlog? Is het een realistische mogelijkheid?

De Libanese bevolking denkt dat de huidige omwenteling werd veroorzaakt door de maandelijkse belasting die voor het gebruik van WhatsApp opgelegd werd. In feite was dit slechts de meest recente van een reeks maatregelen die begon met Amerikaanse sancties tegen Libanese banken en rijke particulieren die beschuldigd worden banden te hebben met Hezbollah.

In Libanon deden geruchten de ronde – die later bevestigd werden door de Amerikaanse regering – dat er meer sancties in de pijplijn zaten en die waarschijnlijk meer banken en meer Libanese Hezbollah-medestanders onder christelijke groepen in de Libanese samenleving zouden treffen. Veel rijke en middenklasse Libanezen raakten in paniek over de gevolgen als de VS zich met nog meer sancties tegen het land keerden. waardoor het banksysteem werd gedestabiliseerd, het vertrouwen werd ondermijnd en het risico van kapitaalvlucht werd gecreëerd. Veel Libanezen hebben dan ook hun liquide middelen bij de banken opgenomen en hun vermogen naar het buitenland overgebracht. 

Ondanks herhaalde ontkenningen oefende de Libanese president Michel Aoun grote druk uit op de centrale bank om de waarde van de Libanese Lira op 1500 dollar te houden in plaats van die te laten stijgen tot een verwachte koers van 3000 tot 5000 voor één dollar. Dat zou gevolgen hebben voor de reputatie van de president, maar vooral voor de lokale munt in een land dat de dollar als basis gebruikt voor elke aankoop, zelfs voor die in een café of een supermarkt. Bovendien was de Libanese schuld van 85 miljard dollar in een land dat voor 16 miljard dollar importeert en 2 miljard dollar exporteert en dat wordt geteisterd door corrupte politici, op zich al een onmogelijke last voor de Libanese Lira, die niet kan worden genegeerd. Het tekort en de schulden van het land benaderen 155% van het bruto binnenlands product.

Er zijn ongeveer 6 miljoen Libanezen, maar in het buitenland wonen er ook nog 8 tot 9 miljoen. Veel families zijn afhankelijk van financiële steun van hun verwanten in het buitenland. Maar sinds de strenge en voortdurende jacht op Hezbollah en zijn aanhangers door de VS, durft geen enkele Libanees nog geld naar Libanon te sturen uit angst om ervan beschuldigd te worden “steun aan het terrorisme” te verlenen.  Op Hezbollah als organisatie zelf, dat op regelmatige basis zijn financiële steun ontvangt van Iran, hebben de Amerikaanse maatregelen echter geen invloed gehad. De Libanese samenleving, inclusief diegenen die Hezbollah steunen, en ook de handel, die aanzienlijk is teruggelopen, is wel getroffen.

De vastgoedsector is bijna stilgevallen met een aanzienlijke devaluatie van de Libanese activa in die sector. Kleine bedrijven sloten hun deuren en de mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. de elektriciteitsvoorziening valt regelmatig uit wat een zegen is voor de verkopers van generatoren maar een zware last vormt voor de Libanese gezinnen, die twee keer per maand hun rekeningen moeten betalen. Dat geldt trouwens ook voor de faktuur voor drinkwater in het hele land. De infrastructuur is versleten, de huisvuilophaling en de recyclagesystemen zijn schaars, het verkeer is druk, de zee is vervuild en, met een geringe overheidscontrole, blijft de prijs van de producten stijgen.

Een opeenstapeling van de gebrekkige functionaliteit van bijna alles in Libanon brengt de Libanezen ertoe zich te verenigen en in opstand te komen tegen het ongezonde politieke sektarische systeem. Deze kritische massa maakt de Libanese samenleving zeer kwetsbaar voor een worst case scenario.

Veel landen in het Midden-Oosten hebben om een aantal redenen hun gebruikelijke monetaire steun aan Libanon stopgezet. Een belangrijke factor is de beschuldiging van een “door Hezbollah gecontroleerde regering”. In de recente oorlogen in het Midden-Oosten (Syrië, Irak en Jemen) hebben de bondgenoten van Iran een belangrijke bijdrage geleverd aan het mislukken van de VS-Golf regimewijzigingsprojecten in deze landen. Daarbij hebben machtige, niet-officiële actoren die gelijkaardige oogmerken nastreven als Iran de overhand gekregen.

De VS en Saoedi-Arabië hebben het gehad met de “As van het Verzet”: Hezbollah in Libanon en Hashd al-Shaabi in Irak. In geen geval willen zij de groei van deze organisaties en hun baanbrekende precisiewapens en militaire macht, in de buurt van Israël toestaan. Elke kans om deze As te verzwakken is aangegrepen. Er blijft nog maar één ding over: een burgeroorlog.

De secretaris-generaal van Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah waarschuwde dat de aanhoudende protesten tegen de regering kunnen leiden tot “chaos, ineenstorting en een burgeroorlog”. Wat zijn de realistische vooruitzichten voor een burgeroorlog? 

Het Libanese leger krijgt enkel lichte wapens van Amerikaanse en Britse donoren. Libanon mag geen defensieve en offensieve wapens, die de voortdurende Israëlische schendingen van zijn grondgebied kunnen belemmeren, ontvangen. Het leger wordt ook gedwongen om de verkregen  wapens ver van het gebied onder de controle van Hezbollah op te slaan. Het Libanese leger komt tegemoet aan die wensen van de donoren en slaat de wapens vooral op in het christelijke gebied van Libanon.

Een burgeroorlog is slechts een mogelijk scenario maar die kan niet worden genegeerd. Niets is concreet, maar er zijn partijen die menen dat de VS en Saoedi-Arabië gewoon wachten op een kans om dit teweeg te brengen.

Het lijdt echter geen twijfel dat de richting die Libanon inslaat, Hezbollah alleen maar sterker dan ooit zal maken. Iran ontwikkelt meer geavanceerde wapens die geschikt zijn voor gebruik in een guerrilla en die worden uitgewisseld met bondgenoten in Libanon, Irak, Syrië en Jemen. De enige mogelijkheid om Hezbollah te verstoren en afbreuk te doen aan de steun die de organisatie ontvangt, bestaat er dan ook in om Hezbollah ib een burgeroorlog te verwikkelen.

Saoedi-Arabië injecteert geen geld meer in Libanon omdat premier Saad Hariri weigert een krachtig standpunt in te nemen tegen Hezbollah. Hariri kan niet instemmen met de Amerikaans-Saoedische wensen omdat Hezbollah en zijn bondgenoten de meerderheid in het parlement uitmaken. Maar de VS en Saoedi-Arabië kunnen, net als in Syrië, veel geld injecteren in Libanon in een poging om hun doel – een groot deel van de bevolking tegen Hezbollah opzetten – te bereiken, ook al is de uitkomst niet gegarandeerd. 

Als dit gebeurt, is de beste kandidaat om de wapens op te nemen Samir Geagea, de voormalige Israëlische bondgenoot die tegenwoordig gefinancierd wordt door het VS-Saoedi-team dat zich tegen Hezbollah verzet. In dit geval, en als de gang van zaken leidt tot een andere sektarische oorlog – naast die in Syrië – tussen Hezbollah en de pro-Amerikaanse “Libanese strijdkrachten” zullen de bondgenoten van Hezbollah niet aarzelen om in te grijpen. Hezbollah zal de christenen die geen deel uitmaken van de Geagea-troepen in bescherming nemen. Niet alleen in Libanon maar in het hele Midden-Oosten maken die een essentieel tegenwicht uit.

Iran bracht bondgenoten uit Pakistan, Irak, Afghanistan, Soedan en Libanon naar Syrië. Dezelfde bondgenoten die nog steeds in Syrië zijn, kunnen gemakkelijk naar Libanon verhuizen om Hezbollah te steunen.

De vraag die dan zal worden gesteld is: wat gebeurt er met het Libanese leger? Als Hezbollah en zijn bondgenoten de controle over het leger overnemen, zal de wereld dan Libanon boycotten en omsingelen zoals ze dat met Hamas in Gaza hebben gedaan?

Het Libanese leger kan onder zijn huidige leiding niet rechtstreeks ingrijpen ten gunste van de ene of de andere partij. Zijn officieren zullen echter verdeeld zijn en er zullen persoonlijke initiatieven worden genomen, zoals tijdens de burgeroorlog van 1975-1989, toen het leger ook verdeeld was. De Verenigde Staten zullen hun invloed aanwenden om diegenen in het leger te steunen die tegen Hezbollah willen strijden, iets van het kaliber als het “Vrije Syrische Leger” in Syrië.

Als Hezbollah en zijn christelijke bondgenoten winnen, is het antwoord eenvoudig: Niet de VS zullen een einde maken aan de oorlog. Rusland, de supermacht die net over de Libanese grens in Syrië gelegerd is, zal een einde maken aan het conflict. Moskou is erin geslaagd in Syrië en kan erin slagen de hervormingsplannen van het Amerikaanse regime in Libanon te dwarsbomen. Het kan de Libanese olie- en gasvelden ontwikkelen en Israël ervan weerhouden de soevereiniteit van het land te schenden, waardoor meer stabiliteit in de regio wordt gebracht en een escalatie in het Palestijnse conflict wordt voorkomen. 

Op economisch gebied bouwt Iran in Syrië een elektrische centrale en medische faciliteiten en ontwikkelt er de farmaceutische industrie. Het land wil graag hetzelfde doen in Libanon. Iran heeft gezegd dat het klaar is om wapens te leveren aan het Libanese leger. Rusland heeft zijn aanbod om hetzelfde te doen vernieuwd – zonder enig nut vanwege de druk van de VS op Libanon. Iran, Rusland en China kunnen ook wegen bouwen, communicatiefaciliteiten opzetten, het land herop bouwen en het wegleiden van zijn middeleeuwse infrastructuur. De zijderoute en een Chinees plan voor een spoorlijn tussen alle Libanese steden en de buitenwereld ligt op tafel. Klaar om eraan te beginnen als het Amerikaanse embargo op de Libanees-Chinese relatie wordt opgeheven.

Hezbollah zal sterker dan ooit blijven, Libanons enige garantie tegen Israëlische aanvallen. Rusland voert zijn eigen beleid en wil wellicht enige afstand behouden van de Hezbollah-Israëlische strijd. Hezbollah zal raketten tegen Israël kunnen lanceren zonder te moeten vrezen voor binnenlandse oppositie.

Het is niet correct om te beweren dat een burgeroorlog in Libanon in het nadeel van Hezbollah zal uitpakken. Integendeel. Het ontketenen van een burgeroorlog is weliswaar niet in het voordeel van Hezbollah omdat de Libanezen hun buik vol hebben van oorlog maar als een dergelijk conflict wordt opgedrongen, zal Hezbollah niet verliezen. De vraag blijft: Is de VS zich ervan bewust dat zij Libanon met elke fout die zij begaan, in de richting van Hezbollah drijven?

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com, 2019