Syrië “Caesar’s Law” en welke invloed die op Libanon zal hebben: Israël zal het doelwit worden 3/3

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

De invoering van de “Caesar’s Law” – de nieuwe Amerikaanse sancties die bedoeld zijn om “personen, groepen, bedrijven en landen die te maken hebben met de regering van Damascus” te vervolgen –  is kennelijk gericht tegen Syrië, maar heeft in werkelijkheid tot doel om Libanon en zijn bevolking te dwingen om zich te schikken naar Israëlische voorwaarden. Het Libanese lid van de “As van het Verzet”, Hezbollah, leeft in een open conflict met Israël.  Israël hanteert een lijst van dwingende eisen: de stroom van wapens via de Libanese grens met Syrië stoppen, Hezbollah ontmantelen, eigen normen opleggen aan de land- en zeegrenzen en Libanon ertoe dwingen zich bij andere landen in het Midden-Oosten aan te sluiten en een vredesakkoord met Israël af te sluiten. Hezbollah heeft uiteraard andere plannen – een nieuwe Rule of Engagement afdwingen en het initiatief nemen voor de aanval in plaats van te kiezen voor de verdediging. Dit is te vergelijken met de afschrikkingspolitiek van Hamas, een ander lid van de “As van het Verzet”, om doelwitten in Israël te bestoken als (en wanneer) er economische sancties worden opgelegd. 

Israël vreest dat de komende oorlog in het Midden-Oosten zeker meerdere verenigde fronten zal hebben, waarbij de leden van de “As van het Verzet” allemaal tegelijk zijn betrokken. Het is niet verwonderlijk dat de leden van de “As van het Verzet” (waaronder Syrië, Libanon, Gaza en Irak) al meer dan een jaar lang synchroon met elkaar oefenen en werken aan de intensieve coördinatie van oorlogsscenario’s. Het kan niet worden uitgesloten dat Israël, dat de reactie van de “As van het Verzet” op de komende sancties vaststelt, de VS zal vragen in te stemmen met het stopzetten ervan, om een totale oorlog te voorkomen. De “As van het Verzet” heeft verschillende scenario’s voorbereid, die allemaal klaarliggen voor realisatie – en zonder uitzondering zijn ze alle zeer pijnlijk voor Israël.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

De “As van het Verzet” begrijpt de motivatie achter de “Caesar Act” benadering van de VS en zal eerst moeten reageren op Israël, aangezien dat land de beslissingen van de VS in de Levant beïnvloedt. Er is geen gebrek aan mogelijkheden en sommige van de voor de hand liggende reacties zouden zijn om Hamas te imiteren en Israël te bestoken, en wel als volgt:

Het eerste scenario: Libanon claimt de terugkeer van de Shebaa-boerderijen en de zeven Libanese dorpen (Terbikha, Saliha, Malkiyah, Nabi Yusha, Kades, Hunin en Ibli Qamh) die door Israël zijn bezet. Daarom zou elke aanval van Hezbollah op de Israëlische strijdkrachten in deze dorpen, door het Israëlische hek bij de grens over te steken of door doelen in deze Libanese dorpen te bombarderen, worden beschouwd als een legitieme daad die door de Libanese regering wordt erkend.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

De bal ligt in het kamp van de VS en er bestaat weinig twijfel over dat deze Amerikaanse regering ervoor zal zorgen dat veel Libanese politici, christenen en moslims voor oktober 2020 op haar lijst van terroristen staan, om een toekomstige Amerikaanse regering in verlegenheid te brengen en te voorkomen dat die de sancties gemakkelijk kan opheffen.   Vanzelfsprekend is het begrip van de VS van wat wel of niet moet worden gedaan, onjuist of in het beste geval beperkt, omdat de VS niet handelt volgens de door henzelf gekozen agenda en nationale belangen.

Op een gegeven moment, wanneer de reactie van Hezbollah duidelijk wordt, kan Israël overwegen om Washington te “inspireren” om de druk op Libanon te laten vallen, zoals het heeft gedaan met Gaza, om te voorkomen dat het de gevolgen ervan ondervindt.

Israël zou ook kunnen denken dat oorlog een optie is omdat zijn acties misschien niet goed zijn doordacht! Israël heeft Hezbollah-leiders, Iraanse wetenschappers, Hamas-commandanten, Iraakse commandanten vermoord: en daardoor werd de “As van het Verzet” sterker. Leren van de geschiedenis is nooit een sterk punt geweest, noch voor Israël, noch voor de VS.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Washington zal Hezbollah misschien niet willen stimuleren om te reageren en zal moeten vertrouwen op zijn bondgenoten in Libanon. Daarom kan Libanon via het Internationaal Monetair Fonds misschien een paar miljard dollar per jaar verkrijgen, zodat de optie van een oorlog tegen Israël en de commerciële en energiebevoorrading van Iran door de Libanese regering misschien wordt vermeden. 

Alle mogelijkheden liggen op tafel. De erkenning en steun van de Golfstaten voor Israël maakt geen verschil uit , het verandert niets aan de waarschijnlijkheid van een oorlog, want in elke Israëlische oorlog tegen Hezbollah stonden de Golflanden als eerste achter Israël en hun steun heeft de uitkomst niet in het voordeel van Israël doen keren. Er bestaat weinig twijfel over dat de maanden die nog voor het einde van 2020 in het verschiet liggen, van cruciaal belang zullen zijn voor het Midden-Oosten.

Aan mijn lezers: Ik kan geen vrije toegang meer tot mijn artikels aanbieden. De nieuwsindustrie is onder grote druk komen te staan door het neoliberalisme en de COVID lockdown. Helaas rest mij geen andere keuze dan om individuele ondersteuning te vragen. Door je in te schrijven ondersteun je de onderzoeksjournalistiek die nodig is voor een goed begrip van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Hartelijke  dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

Advertisements
Advertisements
Advertisements