Cæsarloven mot Syria og hvordan den vil påvirke Libanon: Israel vil indirekte bli rammet

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Iverksettelsen av “Cæsars lov” – de nye amerikanske sanksjonene som er utformet for å “forfølge enkeltpersoner, grupper, selskaper og land som har forbindelser med Damaskus-regjeringen” – er tilsynelatende rettet mot Syria, men har i virkeligheten som mål å ramme Libanon og landets befolkning for å imøtekomme Israels behov. Libanons medlem av “Motstandsaksen”, Hizbollah, har en åpen konflikt med Israel. Israel har en liste med krav: steng av strømmen av våpen via Syria, avvæpne Hizbollah, pålegge egne vilkår om land- og maritime grenser, og presse Libanon til å bli med andre land i Midtøsten for å inngå en fredsavtale med Israel. Men Hizbollah har naturlig nok andre planer – å håndheve en ny regel for engasjement i strid og ta angrepsinitiativet i stedet for å velge defensive posisjoner. Dette ligner på Hamas sin avskrekkingspolitikk i Gaza, et annet medlem av “motstandsaksen”, som har vært å nå mål i Israel hvis (og når) økonomiske sanksjoner blir innført.
Som Israel frykter, ville den forestående Midtøsten-krigen helt sikkert ha flere fronter, og involvere flere av medlemmene av “motstandsaksen” samtidig. Det er ikke overraskende at medlemmene av “motstandsaksen” (inkludert Syria, Libanon, Gaza og Irak) synkroniserer og øver og jobber med en intensiv koordinering av krigscenarier i over ett år. Det kan ikke utelukkes at Israel, som legger merke til reaksjonen fra “motstandsaksen” på de forestående sanksjonene, vil be USA om å bli enige om å besinne seg, for å unngå en total krig. “Motstandsaksen” har utarbeidet flere scenarier, alle på vei til å bli implementert – og uten unntak er alle veldig smertefulle for Israel.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

“Motstandsaksen” forstår motivasjonen bak USAs “Caesar Lov” -tilnærming og vil måtte svare overfor Israel først, siden det er de som påvirker USAs beslutninger i Levanten. Det mangler ikke på alternativer, og noen av de åpenbare svarene ville være å etterligne Hamas og ramme Israel, som følger:
Det første scenariet: Libanon krever tilbakeføringen av Shebaa-gårdene og de syv libanesiske landsbyene (Terbikha, Saliha, Malkiyah, Nabi Yusha, Kades, Hunin og Ibli Qamh) som er okkuperte av Israel. Derfor vil ethvert Hizbollah-angrep mot de israelske styrkene i disse landsbyene, ved å krysse det israelske grensegjerdet eller bombe mål i disse libanesiske landsbyene, anses som en legitim handling som er anerkjent av den libanesiske regjeringen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Ballen er i den amerikanske banehalvdelen, og det er liten tvil om at denne amerikanske administrasjonen vil sørge for at mange libanesiske politikere, kristne og muslimer, er på deres liste over terrorister før oktober 2020, for å sette enhver fremtidig administrasjon i forlegenhet og forhindre at den løfter sanksjonene. Fordi USA ikke handler i henhold til sin egen valgte agenda og nasjonale interesser, er selvfølgelig forståelsen av hva som bør eller ikke bør gjøres mangelfull, eller i beste fall begrenset.
På et visst tidspunkt, når Hizbollahs reaksjon blir åpenbar, kan Israel vurdere å “inspirere” Washington til å stoppe presset mot Libanon, som det gjorde med Gaza, for å unngå å svare for konsekvensene.
Israel kunne også tro at krig er et alternativ fordi handlingene ikke har blitt grundig gjennomtenkt! Israel har drept Hizbollah-ledere, iranske forskere, Hamas-befal, irakiske befal: og følgelig ble “Motstandsaksen” sterkere. Å lære fra historien har aldri vært et sterkt poeng, hverken for Israel eller USA.

Advertisements
Advertisements
Advertisements


Washington vil kanskje ikke presse Hizbollah til å reagere, og vil måtte stole på sine allierte i Libanon. Derfor, gjennom Det internasjonale pengefondet IMF, kan Libanon forsynes med et antall milliarder dollar per år, så muligheten for krig mot Israel og utvidet handel og energiforsyning fra Iran kanskje kan bli ignorert av den libanesiske regjeringen.
Alle muligheter ligger på bordet. Gulf-statenes anerkjennelse av og støtte til Israel utgjør ingen forskjell og endrer ingenting i oddsene for krig, fordi Gulf-landene i hver eneste israelske krig mot Hizbollah var de første som sto bak Israel og deres støtte tippet ikke utfallet i Israels favør. Det er liten tvil om at de nærmeste månedene vil være kritiske for Midt-Østen.

Aan mijn lezers: Ik kan geen vrije toegang meer tot mijn artikels aanbieden. De nieuwsindustrie is onder grote druk komen te staan door het neoliberalisme en de COVID lockdown. Helaas rest mij geen andere keuze dan om individuele ondersteuning te vragen. Door je in te schrijven ondersteun je de onderzoeksjournalistiek die nodig is voor een goed begrip van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Hartelijke  dank aan iedereen die hieraan bijdraagt.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

Advertisements
Advertisements
Advertisements