…ایران آماده مذاکرات است اگر بایدن به برجام برگردد


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه: در طول ریاست جمهوری خود ترامپ بدون نتیجه منتظر مقامات ایرانی بود که کشور خود را به دلیل فشار حداکثری تسلیم امریکا کنند. مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که هیچ گونه کمک و مذاکراتی که به مبارزات انتخاباتی ترامپ نداشته باشند. 
مسیولان مبارزات انتخاباتی جو بایدن بیان کردند که به توافق هسته ای برجام بر می گردد و به تصمیمات دولت‌هایی که در این توافق حضور داشتند احترام میگذارد. با اینحال مقامات دولت بایدن مشخص نکردند که چه تغییراتی به توافقنامه خواهند داد و در چه مواردی را بررسی خواهند کرد. ایران یکی از مهمترین موضوع برای دلت جدید آمریکا خواهد بود. واکنش ایران به عملیات ابتدای دولت جدید آمریکا‌ چه خواهد بود؟ 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements