Hvorfor tror Iran at Israel forbereder et angrep mot atomanleggene deres?

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

I et enestående høyt nivå av militær beredskap har «motstandsaksen» ledet av Iran utstedt et maksimalt varsel på alle fronter, som en forberedelse til en mulig kamp eller krig som bryter ut i Midtøsten før president Joe Biden kommer til makten.

Kilder i «Motstandsaksen» sier at «USA planlegger kanskje ikke en krig mot Iran med president Donald Trump som forlater embetet snart. Det er imidlertid ikke utelukket at «bøllen i skolegården», statsminister Benyamin Netanyahu, ønsker å gjennomføre et raskt anslag mot de iranske atomanleggene for å sabotere atomavtalen som er klar til å bli gjenopptatt når Biden tar over. Når det gjelder en israelsk bombing etterfulgt av en iransk gjengjeldelse, kan Trump-administrasjonen deretter gripe inn med påskuddet om å «forsvare» Israel.»

Kildene forklarte at Israel, Saudi-Arabia, Emiratene og Bahrain frykter den amerikansk-iranske avtalen og mener den er en forferdelig idé og en feiltagelse som ikke tjener Israels interesser. Videre arbeider Saudi-Arabia helhjertet for å «kutte hodet av slangen», Iran, og mener det er avgjørende for deres sikkerhet og faktiske dominans i Midtøsten, til tross for landets egen manglende evne til å slå det fattigste landet, Jemen, etter fem års krig. Denne gruppen tar helt feil fordi det er usannsynlig at Iran vil gå direkte inn i den israelsk-saudiske fellen og bli dratt inn i kamp. Iran er imidlertid i en tilstand av maksimal beredskap, enda mer enn på den tiden de hadde skutt ned en amerikansk drone eller direkte rammet en amerikansk base i Irak med raketter, da mulighetene for krig var svært høye.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.
Til alle abonnenter: Hvis du ikke har tilgang til abonnementet, kan du kontakte meg direkte via e-post.

Advertisements
Advertisements
Advertisements