Later Russland som de ikke ser Israels bombing av Syria?

Av Elijah J. Magnier:

Oversatt av Abu Huda

Israelsk stabssjef Aviv Kochavi sa nylig: “Israel utførte 500 luftangrep mot Syria i 2020.” Hans forgjenger, generalmajor Ghadi Eisenkot, uttalte i 2019 at “Israel har utført tusenvis av raid mot iranske mål i Syria de siste årene.” Disse tusenvis av raid ville ha utslettet både den syriske og den iranske hæren som opererte på syrisk jord hvis disse tallene skulle tas på alvor. Men det mest avgjørende problemet er fortsatt: Hvordan klarte en liten organisasjon som libanesiske “Hizbollah” å pålegge Israel en avskrekkingsbalanse etter drapet på Ali Kamal Mohsin, en Hizbollah-aktivist, i Damaskus, mens den syriske hæren, med sine styrker, ikke kunne påføre Israel noen lignende avskrekkingsbalanse for å forhindre at de bombet mål inne i Syria? Det er ingen tvil om at Israel utnytter den russiske tilstedeværelsen i Syria og utnytter sitt nære forhold til Moskva for å forhindre at Damaskus pålegger noen avskrekkingstiltak for å hindre Israel i å bryte suvereniteten til det libanesiske og syriske luftrommet. Samarbeider Russland til fordel for Israel?

Sommeren 2015 ble president Vladimir Putin enig – etter et privat to-timers møte med generalmajor Qassem Soleimani (som ble myrdet av Donald Trump i Bagdad i 2020) – om å sende russiske tropper til Syria. Etter at den russiske intervensjonen i den syriske krigen begynte, skjedde en betydelig endring i Israels oppførsel overfor Syria. Før 2015 var israelske angrep veldig tilbakeholdne. De intensiverte de siste årene, hovedsakelig etter at det ble klart at den syriske hæren hadde vunnet og de fleste territorier hadde blitt frigjort og igjen kom under Damaskus-regjeringen og dens alliertes kontroll, med unntak av de nordlige områdene.

Fra dagen da Russland bestemte seg for å støtte regjeringen i Damaskus, presiserte de til sine allierte Iran og Israel at de ikke ville være en del 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

av deres gjensidige konflikt og ikke ville støtte den ene siden mot den andre. Imidlertid angrep israelske fly i september 2018 syriske hærposisjoner og gjemte F-16-ene bak en russisk IL-20 mens en syrisk luftverns-sperreild ble avfyrt. Femten russiske tjenestemedlemmer ble øyeblikkelig drept. Dette opprørte Kreml, som reagerte ved å levere S-300 luftvernbatterier til den syriske hæren. Selv om Russland trente flere syriske missilenheter med de nylig leverte russiske luftrakettene, har de forhindret den syriske ledelsen fra å bruke dem mot israelske jetfly som bryter syrisk suverenitet.

Det er ingen tvil om at den russiske intervensjonen i Syria raskt vendte tidevannet til fordel for president Al-Assad og hans allierte som hadde kjempet på bakken i årevis. De hadde klart å stoppe fremrykket til al-Qaida og IS mot Damaskus og gjenvinne større byer, men hadde ikke klart det i mange landlige områder. Russisk luftintervensjon var viktig fordi det tillot bakkestyrker – som Russland ikke forpliktet seg til i Syria – å gjenvinne territorium. I de tidlige stadiene av intervensjonen ønsket Russland å inngå avtaler med USA om Syria for å stoppe krigen og skape avgrensningslinjer mellom alle krigende parter. President Putin fryktet en hengemyr i Syria. Minner fra den russiske opplevelsen i Afghanistan i 1979 var en advarsel for Kreml. USA avviste enhver avtale med Russland, hvis inngripen i FNs sikkerhetsråd var avgjørende for å holde tilbake enhver amerikansk intensjon om militær intervensjon mot president Assad og hovedstaden Damaskus.

Iran advarte om at de var klare til å kjempe en regional krig hvis USA forsøkte å velte det syriske regimet via Russland. Denne krigen ville involvere Israel, Irak, Afghanistan og Jemen. Russland forsto at de ikke var den eneste spilleren i Syria.

Utvilsomt ville Russland foretrukket å være den eneste store aktøren i Syria. Iran hadde en annen tilnærming til president Assad og støttet avgjørelsene hans uansett om de var i harmoni med iranske interesser. Gjennom min personlige erfaring i Syria i løpet av krigsårene, husker jeg en tid da Russland var klare til å akseptere et forlik i Syria som den syriske presidenten Assad ville ha trukket seg fra. Derimot har Iran nektet å blande seg inn i det syriske presidentskapet eller i landets innenrikssaker. President Al-Assad var for Iran en nøkkelperson i “Motstandsaksen”, som Russland ikke tilhører.

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov uttalte eksplisitt at “Russland ikke vil tillate en israelsk-iransk konflikt på syrisk jord.” Den russiske utenriksministeren forklarte imidlertid ikke hvordan han ville forhindre Israel i å gjennomføre tusenvis av raid mot Syria.

Før den russiske intervensjonen våget ikke Israel å angripe Syria, bortsett fra da de bombet en location i Deir Ezzor i 2007, der de mistenkte at det var planer om å bygge en atomreaktor. I dag har Israel ødelagt mer enn halvparten av de 32 syriske missilbrigadene, tilsvarende 170 syriske luftvernmissilbatterier, i løpet av krigsårene.

Israel var i stand til å forårsake denne ødeleggelsen ved hjelp av jihadistene og opposisjonsgruppene de støttet mot Syria. Før 2011 hadde den syriske hæren 450 luftverns-anlegg, noe som gjorde israelsk infiltrasjon av det syriske luftrommet alt annet enn en piknik. Imidlertid ødela og demonterte de samme syriske jihadistene og opposisjonen som etter 2011 hevdet at de ønsket å frigjøre Syria, de fleste av disse stedene, spesielt de på frontlinjen sør i Damaskus og Quneitra. Disse jihadistene og opposisjonsgruppene redegjorde aldri for sine handlinger som utsatte det syriske luftrommet for angrep fra Syrias fiende, Israel. Takket være jihadistene og “opprørerne” er bare 75 av Syrias 450 luftvernstrukturer fortsatt i drift.

Russland hevder å prøve å finne en balanse mellom Israel og Iran i Syria, men har ikke klart å stoppe de israelske angrepene. Imidlertid har Russland levert et stort antall anti-interceptor-missiler som har brakt ned de fleste israelske missiler som er sendt mot Syria. Videre har Russland ofte informert den syriske og iranske militærkommandoen flere timer før de israelske angrepene ville finne sted, slik at disse styrkene evakuerte så mye som mulig fra stedene og trakk menneskelige elementer tilbake, og reduserte skaden som ble gjort av de israelske angrepene.

Ved å advare de syrisk-iranske allierte styrkene i forkant av angrepene, anser Russland at de skaper en balanse fordi det forhindrer menneskelige tap og ødeleggelse av sårbar militær kapasitet. Iran går imidlertid lenger og insisterer på å erstatte alle missiler og militært utstyr som Israel ødelegger.

I Syria forteller en beslutningstakende militær kilde oss at “Israel var i stand til å ramme mye militært utstyr og ødela mange hangarer. Det er imidlertid omtrent en halv million hangarer i Syria som ikke nødvendigvis inneholder iranske våpen og missiler. Planlegger Israel å ødelegge dem alle? Er Israel i stand til å utrydde de iranske styrkene og deres allierte? Er det propagandabombing, for å framheve Netanyahu? Prøver Israel å tiltrekke seg sympati fra vestlige land for å samle inn økonomisk bistand? Er målet å ha ubetinget vestlig støtte for alle Israels handlinger? Israel prøver uten tvil å demonisere Iran, selv om Irans tilstedeværelse i Syria er på offisiell anmodning fra den syriske regjeringen. Israel klarte ikke å presse Iran ut av Syria til tross for all støy og bombing. Iran har etablert en massiv tilstedeværelse i Syria som før den syriske krigen hadde blitt nektet både Iran og dets allierte, i Al-Mayadeen, Albu Kamal, Deir Ezzor, T3, Al-Sukhnah, Kajab og Palmyra, og nå Homs. På samme måte har det blitt etablert sentre i Handarat, nord for Aleppo. “

“Israel begynte å utføre defensive manøvrer av frykt for at fienden kunne komme videre og etablere en posisjon i de territoriene de okkuperer, hovedsakelig i det nordlige Israel som grenser til sørlige Libanon. Israels strategiske innsats har ikke klart å forhindre Hizbollah i lagre iranske presisjonsraketter. De har heller ikke klart å presse Iran ut av Syria, selv når man nyter fire års ubegrenset støtte fra Trump-administrasjonen og en vennlig russisk tilstedeværelse. Netanyahu gjemte seg under Putins kappe for å bombe Syria. Likevel er Iran i Syria for å bli. Israel har tapt både slaget og krigen. De kan fortsette å utføre sitt luftshow så lenge Russland ikke forhindrer det ”, konkluderte kilden.

Advertisements
Advertisements
Advertisements