Waarom roept Hezbollah op tot een algemene mobilisatie in Libanon?

Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Israël begint zondag 9 mei aan zijn grens met Libanon aan massale militaire oefeningen waarbij alle takken van het leger en tienduizenden soldaten en officieren betrokken zijn. Die grootscheepse manoeuvres leidden tot een algemene mobilisatie binnen de gelederen van Hezbollah ter voorbereiding van elk scenario waarbij de militaire manoeuvre uiteindelijk op een oorlog zouden kunnen uitdraaien.

Er liggen essentiële punten aan de basis van de algemene mobilisatie van Hezbollah die de leiding in het licht van de huidige situatie in ogenschouw neemt.:

Ten eerste geeft de afwezigheid van een regering in Israël premier Benjamin Netanyahu de absolute vrijheid om te beslissen wat hij wil, om zijn electorale kansen te vergroten. De Israëlische politici zijn er niet in geslaagd een regering te vormen na vier opeenvolgende binnenlandse verkiezingen. Het ziet er sterk naar uit dat er een vijfde verkiezing op de agenda staat. Netanyahu wordt beschuldigd van corruptie, en alleen door aan de macht te blijven kan hij aan de gevangenis ontsnappen.Ten tweede heeft Israël de Coronapandemie snel overwonnen, aangezien 85% van het 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Israëlische leger en 75% van de burgers  gevaccineerd is. Dit voorkomt potentiële slachtoffers binnen het Israëlische leger wanneer de mix plaatsvindt tijdens de massale manoeuvres.

Ten derde werd in eerdere Israëlische evaluaties van de afgelopen jaren gesproken over de noodzaak om de precisie- en langeafstandsraketten die Hezbollah bezit, in 2021 te elimineren. In de afgelopen jaren heeft Israël meerdere militaire manoeuvres uitgevoerd om de lacunes op te vullen, de prestaties te verbeteren, en ontoereikende plannen te vervangen.

Ten vierde verlopen die geplande manoeuvres bijna vlekkeloos. De prestaties van het Israëlische leger zijn drastisch verbeterd door de verscheidenheid en diversificatie van zijn bewapening. Bijgevolg heeft het een enorm aantal strijdkrachten verzameld, wat wijst op een volledige militaire mobilisatie en niet alleen op manoeuvres.

Om al deze redenen wordt een dergelijke oefening door Hezbollah als problematisch beschouwd, en gezien deze feiten heeft zij haar militaire paraatheid over het gehele land verhoogd. Hezbollah heeft namelijk alle defensieve en offensieve militaire eenheden specifiek geïnstrueerd hun paraatheid tot het maximum op te voeren, om onmiddellijk en doeltreffend te kunnen reageren op elke militaire of veiligheidsinbreuk die zich tijdens de Israëlische oefening zou kunnen voordoen.

Hezbollah heeft dus op zijn beurt zijn militaire paraatheid opzettelijk zo verhoogd dat Israël zijn verrichtingen en de paraatheid van zijn leger kan zien. Het doel is de Israëli’s te laten verstaan dat Hezbollah niet verbaasd zal zijn als de militaire oefeningen worden omgeschakeld naar andere mogelijke doelstellingen, zoals oorlog tegen Libanon.

De Israëlische militaire manoeuvres hebben als motto “de dreiging die uitgaat van Hezbollah”. In deze omstandigheden wordt de algemene mobilisatie dus veroorzaakt door bezorgdheid, zonder dat daaruit noodzakelijkerwijs blijkt dat Hezbollah oorlog tegen Israël zou willen voeren. Het is belangrijk om te zien of dit doel ook dat van Israël is.

Advertisements
Advertisements
Advertisements