De VS blijven, dank zij Irak’s openlijke binnenlandse conflicten… en om Iran te kunnen bestrijden.

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Iraakse premier Mustafa al-Kadhemi ondertekenden een overeenkomst die de missie van het Amerikaanse personeel als gevechtstroepen aan het eind van het jaar 2021 beëindigt. Vanuit Irak zei de Iraakse premier Mustafa al-Kadhemi echter, voordat zijn vliegtuig opsteeg om zijn Amerikaanse ambtgenoot te ontmoeten, dat “er geen behoefte is aan buitenlandse gevechtstroepen op Iraaks grondgebied”. Toch zette hij de deur wijd open voor het verblijf van de Amerikaanse troepen, door eraan toe te voegen dat “de oorlog tegen ISIS en de paraatheid van onze troepen een speciaal tijdschema vereisen”. Vanuit Washington bevestigde de Koerdische Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Fouad Hussein wat zijn premier zei en voegde er verder aan toe: “Irak heeft op vele niveaus volledige samenwerkingmet de VS nodig”. Vanuit de Amerikaanse hoofdstad kondigde de Nationale Veiligheidsadviseur Qasem al-A’raji echter aan: “de Amerikaanse strijdkrachten zullen zich tegen het eind van dit lopende jaar 2021 volledig uit Irak terugtrekken”. Bovendien hebben de Iraakse verzetsgroepen gezworen alle Amerikaanse troepen uit het land te verjagen en ze zullen daarom doorgaan met aanvallen op alle Amerikaanse bases in Irak. Deze tegenstrijdige mededelingen uit de Amerikaanse hoofdstad en in Bagdad weerspiegelen de realiteit van de verwarring in Irak over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, een terugtrekking waartoe in januari 2020 door het parlement een bindend besluit werd genomen.

De Iraakse premier bezoekt Washington met een specifiek plan dat eerder met alle belangrijke politieke partijen in eigen land was overeengekomen. Niettegenstaande de officiële VS-Irak aankondiging , zal de permanente terugtrekking van de VS uit Irak niet doorgaan. In plaats daarvan komt er een gedeeltelijke terugtrekking, een herschikking en een aangepaste benaming voor de Amerikaanse troepen in Mesopotamië, om aanvallen tegen het personeel te verminderen en de politieke positie van premier al-Kadhemi een impuls te geven Het besluit van de VS om te blijven heeft ook te maken met de Iraanse invloed in de regio, die een punt van groeiende zorg is. Dat betekent dat de confrontatie tussen de twee landen niet zal stoppen, en dat Irak onvermijdelijk zal worden gebruikt als hun strijdtoneel.

Iraakse beleidsmakers zeiden dat “de Iraakse premier een duidelijke eis in zich draagt, zoals thuis door de meeste politieke leiders is afgesproken. Het eerste punt is dat alle gevechtstroepen alle militaire bases moeten verlaten (Koerdistan viel hier niet onder). Het tweede punt bestaat erin te bevestigen dat de Iraakse soevereiniteit niet geschonden zal worden door jets of drones zonder voorafgaande toestemming van de Iraakse leiding. Het derde punt is dat er een comité tussen de twee partijen gevormd zal worden om het besluit uit te voeren.”

Volgens de bron “proberen de Amerikanen Kadhemi’s positie op te krikken, vooral na de klap die hij kreeg toen Amerikaanse jets afgelopen juni vier  Iraakse veiligheidstroepen van al-Hashd a-Shaabi aan de Iraaks-Syrische grens bombardeerden en doodden. Maar de gezagsdragers van de VS zijn oneerlijk als ze aankondigen dat er al meer dan een jaar geen gevechtstroepen meer actief zijn in Irak. Hoe noemen we in dit geval de troepen die aan de grenzen Irakees veiligheidspersoneel aanvallen en doden? Kunnen die adviseurs of trainers genoemd worden? De Iraakse politieke leiding is bang om schoon schip te maken en de waarheid te vertellen over de redenen waarom de Amerikaanse troepen nog steeds in het land zijn.”

De bron besloot: “Als de Amerikaanse president en de Iraakse premier overeenkomen de gevechtsmissie van de Amerikaanse troepen in Irak tegen het eind van dit jaar te beëindigen, betekent dit dat de VS de komende vijf maanden nog als gevechtstroepen zullen optreden. Dit betekent dat we meer doden van Iraakse veiligheidstroepen door toedoen van de VS kunnen verwachten. Wanneer, en niet als, dit gebeurt, zal dat de doodsteek betekenen voor de reputatie van al-Kadhemi en zijn deal met Biden”. zei de bron.Een hoge regeringsfunctionaris van Biden ontkende het voornemen van de VS om alle 2500 troepen uit Irak terug te trekken en accepteerde alleen het verschuiven van rollen. Dit wordt ook bevestigd door de Koerdische chef Fawzi Hariri, vertegenwoordiger van de Iraakse Koerdische regering in de vierde ronde van de Iraaks-Amerikaanse dialoog, dat het “proces van overeenstemming meer dan één jaar kan duren”. Deze verklaring is in 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements