Wat de keuzes van de VS ook zijn, de nucleaire kennis van Iran kan niet worden weggehaald.

Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Iran is maandag in Wenen teruggekeerd naar de onderhandelingstafel na een schorsing van bijna vijf maanden. De indirecte Amerikaans-Iraanse besprekingen conflicteren met Teheran’s voorraad van in totaal 23 kilogram tot 60% verrijkt uranium. Bovendien houdt Iran voet bij stuk wat betreft zijn gerechtvaardigde escalatie vanwege de schendingen van het nucleaire akkoord door de Amerikaanse regering, die het akkoord in 2018 verscheurde, het omschreef als “het slechtste akkoord ooit”, en gedurende twee regeerperiodes de maximale sancties oplegde en handhaafde. Europa stelde zich ondertussen  op als passieve, toeschouwer. Hoewel de EU-staten die de nucleaire deal hebben ondertekend hun weg hebben weten te bemiddelen tussen Iran en de VS en een haalbaar plan voor de toekomst hebben voorgesteld, onderhandelt Iran vanuit een sterke positie, waardoor eventuele concessies aan de andere kant bij het gesprek in Wenen veel moeilijker worden. De VS kunnen het Iraanse nucleaire programma misschien afremmen, maar zullen Iran nooit de kennis kunnr ontnemen die het in de loop van decennia heeft verworven.

Het lijdt geen twijfel dat Teheran heeft geprofiteerd van de Israëlische sabotageoperaties tegen het Karaj-complex, waarbij op zijn minst een bewakingscamera van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) werd vernietigd. Dientengevolge stond Iran niet toe dat de internationale waarnemers de defecte camera vervingen, waardoor de IAEA ontevreden bleef en een blinde vlek behield. Iran is er echter op gebrand de afgevaardigden van het IAEA niet zover te drijven dat zij negatieve rapporten bij de Verenigde Naties indienen. In dat geval zouden de Amerikaanse of Europese sancties blijven bestaan (indien de Europese staten besluiten Iran te sanctioneren) zonder de VN te bereiken of China en Rusland te omarmen, de belangrijkste medestanders en strategische partners van Iran.

In het ergste geval, indien aanvullende sancties aan Iran worden opgelegd of zelfs indien de VS besluiten tot de (hoogst onwaarschijnlijke) oorlogsoptie, kan geen enkele maatregel iets veranderen of afbreuk doen aan de nucleaire wetenschappelijke capaciteiten en kennis van Teheran. Iran heeft geavanceerde centrifuges ontwikkeld die het te allen tijde in staat stellen een nucleair arsenaal te produceren indien het daartoe zou worden bewogen. Hoewel Wali’ al-Fakih Sayed Ali Khamenei een fatwa had uitgevaardigd die het streven naar louter kernwapens verbiedt, zou het westen er goed aan doen Iran niet op het pad van de bouw van kernbommen te dwingen omdat het zich onder existentiële dreiging voelt.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements