Al-Sadr gaat verder zonder sjiitische partijen om Iraakse leiders te kiezen

Heerst er vervreemding tussen Sayed Muqtada en Iran?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het Iraakse parlement kwam op zondag bijeen om de door het volk gekozen vertegenwoordigers te verenigen na lange weken van “hit and run”-protesten door sjiitische politieke partijen die aanvankelijk de resultaten van de verkiezingen verwierpen – en zich er later bij neerlegden – als een voldongen feit. De demonstraties van de pro-Iraanse sjiitische groeperingen waren het gevolg van het verlies van een groot aantal parlementszetels, waardoor zij niet langer als de sterkste in Irak werden beschouwd. Nadat de eerste vergadering urenlang was uitgesteld, legden de nieuwe afgevaardigden de eed af om op het laatste moment onderhandelingen te kunnen voeren en overeenstemming te bereiken over de allianties tussen de partijen. De Sadristische partij zal aanspraak maken op het meeste recht om de premier te benoemen wanneer de besprekingen van zaterdagavond er niet in slagen alle sjiitische partijen onder één paraplu samen te brengen. Dit betekent dat Sayed Muqtada al-Sadr de Iraakse president zal kiezen in overleg met de meest prominente soennitische en Koerdische vertegenwoordigers, zonder coördinatie met de andere sjiitische partijen.

De zogezegde slechte gezondheid van de bejaarde parlementsvoorzitter, Mahmoud al-Mashhadani, die de zitting voorzit, is echter ontsnapt aan een scherp geschil tussen sjiitische vertegenwoordigers over de vraag wie de grootste parlementaire fractie bezit en dus het recht heeft om de premier te benoemen.

De “Staat van Wet” onder leiding van de afgevaardigden van ex-premier Nuri al-Maliki diende een claim in bij de voorzitter om aan te geven dat zij de grootste groep waren met een coalitie van 88 parlementsleden en toonden hun handtekeningen, waarmee zij de grootste groep behielden ten opzichte van de 73 afgevaardigden van de Sadristenbeweging. Dit wekte woede op bij de afgevaardigden van de Sadristenbeweging en leidde tot een geschil dat ertoe leidde dat de afgevaardigden van het “coördinatiekader” het parlement verlieten.

Sommige afgevaardigden eisten dat al-Mashhadani zou terugkeren naar het parlement wanneer hij hersteld was of iemand zou aanwijzen om hem te vertegenwoordigen. Niettemin werd een nieuwe oudere spreker, Khaled al-Darraji, gekozen om de zitting voort te zetten. Uiteraard was wat er gebeurde in het belang van het “coördinatiekader”, meer tijd winnen om met Sayed Muqtada te onderhandelen om tot een vergelijk te komen – dat ver weg lijkt. De volgende bejaarde voorzitter Khaled Al-Daraji werd aangewezen om de Iraakse parlementaire zitting voor te zitten.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements