Iran en “Hezbollah” klopten niet op Sadr’s deur : Het akkoord tussen sjiieten en sjiieten ligt voor het grijpen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De inter-sjiitische onderhandelingen in Irak vorderen langzaam maar positief binnen het “coördinerende kader” dat alle sjiitische partijen vertegenwoordigt en Sayed Muqtada al-Sadr, die zich heeft gedistantieerd van de andere sjiitische groeperingen. De deelname van premier en voormalig vice-president Nuri al-Maliki staat echter nog steeds ter discussie omdat al-Sadr heeft geweigerd hem in een toekomstige regering op te nemen. Toch is het nog te vroeg om de onderhandelingsmarathons af te sluiten omdat er nog tijd is om een verenigd sjiitisch blok te vormen dat volgende week de president van de republiek en de volgende eerste minister zal kiezen.

De commandant van de “Al-Quds Brigade” van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), generaal Ismail Qaani en de Libanese Hezbollah-functionaris, verantwoordelijk voor het Iraakse dossier, sjeik Muhammad Kawtharan, waren enkele dagen In Irak. Zij ontmoetten er de sjiitische leiders en Iraakse functionarissen om te trachten de politieke impasse te doorbreken. Nieuws uit Bagdad beweerde ten onrechte dat beide mannen tweemaal om een ontmoeting met Muqtada al-Sadr verzochten, maar dat dit verzoek werd afgewezen. 

Betrouwbare bronnen in Najaf en Bagdad hebben mij bevestigd dat “Generaal Qaani en Sjeik Kawtharani nooit om een ontmoeting met al-Sadr hebben gevraagd en er de voorkeur aan geven zich er niet mee te bemoeien zolang de verschillen tussen de sjiieten tot een minimum zijn gereduceerd. Bovendien heeft Sayed al-Sadr niet om bemiddeling gevraagd. Integendeel, hij zei tegen het “kader” dat hij wenste dat iedereen in de sjiitische en niet-sjiitische groepen als overwinnaar uit de strijd zou komen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements