Rusland daagt zijn vijanden uit met een inkomende tsunami van sancties

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis Jorissen

Er stroomt nog steeds gas naar Europa via de Yamal-Europe pijpleiding, de Blu stream 1 en 2, de Nord-Stream 1 en de Turk stream, ondanks de niet verklaarde oorlog tussen de VS en zijn Europese bondgenoten met Rusland op het grondgebied van Oekraïne. Het Westen heeft echter een tegenstander gevonden die vele kaarten in de hand heeft en over voldoende capaciteiten beschikt om degenen die Rusland sancties opleggen, zelf aanzienlijke pijn te doen. De Russische president Vladimir Poetin heeft namelijk aangekondigd dat hij de uitvoer van producten en grondstoffen uit Rusland tot eind 2023 zal beletten, mits de Russische regering de lijst van onvriendelijke landen samenstelt. Dit besluit is een zware klap voor in de eerste plaats Europa, maar tevens voor de hele wereld, die te lijden zal hebben onder de wederkerige economische oorlog tussen Rusland en de VS.

Rusland exporteert essentiële materialen en producten die de wereld ten minste in de komende dagen, maanden of jaren nodig heeft. Het exporteert jaarlijks olie ter waarde van 141 miljard dollar (35% van zijn export), ijzer en staal ter waarde van 16 miljard dollar (4,8%), edelstenen en mineralen ter waarde van 30,4 miljard dollar (9%), granen ter waarde van 9,5 miljard dollar (2,8%), machines inclusief computers ter waarde van 8,3 miljard dollar (2,5%), hout ter waarde van 8,2 miljard dollar (2,5%), meststoffen ter waarde van 7,5 miljard dollar (2,8%). ), koper ter waarde van 5,6 miljard dollar (1,7 %), aluminium ter waarde van 5,5 miljard dollar (1,8 %), en vis ter waarde van 4,6 miljard dollar (1,4 %).

Rusland zegt dat het zijn export zal stopzetten totdat een gedetailleerde lijst is opgesteld van zijn “niet-vrienden” die sancties hebben opgelegd en van bondgenoten. Dit betekent dat het waarschijnlijk zal stoppen met de uitvoer van gas naar sommige Europese landen en andere bondgenoten van de VS. die vijandig tegenover het land staan  Bijgevolg heeft Rusland de macht om de uitvoer van methanolderivaten naar Europa, een grondstof voor pentaerytritol (uitvoer van 40% van zijn produktie naar Europa) en neurotrofine (50 % van zijn produktie), te onderbreken.

Rusland zal ook sancties tegen de VS afkondigen, de eerste ooit, met name wat de uitvoer van platina, titanium, palladium, nikkel en neon betreft. Bovendien laat Rusland, te midden van het voorjaarsaanplantseizoen, de Europese en Amerikaanse landbouwers in de steek, overeenkomstig het politieke besluit om de westerse sancties met soortgelijke pijnlijke sancties te beantwoorden. Het aandeel van Rusland op de wereldmarkten vertegenwoordigt een derde van de wereldproduktie van kalimeststoffen, ongeveer 10 procent van stikstofmeststoffen, en ongeveer 20 procent van alle andere meststoffen. Rusland wordt ook beschouwd als de belangrijkste leverancier van zeldzame natuursteenmaterialen.

Het is niet bekend wat de wereld zal doen, omdat zij de reactie van president Poetin niet van tevoren heeft berekend of ingeschat – aangezien veel westerse landen dachten dat Rusland “slechts een gas- en oliestation met nucleaire raketcapaciteiten” was. Dit wijst op een totaal gebrek aan besef van de werkelijke sanctiemacht en het potentieel van Moskou. De controle van het Westen over de mainstream media verhult voor de tsunami-achtige economische aardbevingen die Rusland kan veroorzaken als het bereid is de favoriete hobby van de VS-sancties te volgen die al tientallen jaren worden uitgeoefend op vele bevolkingen wereldwijd.

De Amerikaanse president Joe Biden aarzelde niet om zijn burgers te waarschuwen dat zij “de gevolgen (van de Amerikaanse sancties) moeten dragen en dat de wereld de gevolgen van de aan Rusland opgelegde sancties zal ondervinden”. 

Het is mogelijk dat het uiteenvallen van de internationale hegemonie door de VS eerder snel dan langzaam zal verlopen. Dat zou het einde betekenen van de dominantie van de dollar in de wereldhandel en, daarmee, van het prestige van de VS. In 1973, tijdens de crisis van de Arabisch-Israëlische oorlog, werd olie als wapen ingezet vanwege de VS steun aan Israël. De laatste dagen weigerden de olierijke Arabische landen zich te schikken naar de eis van de VS om de olieproductie op te voeren en de markt te bevoorraden om de stijging van de wereldprijzen en de paniek op de internationale markt af te remmen. De VS hebben hun toevlucht genomen tot Venezuela en Iran in een pathetisch mislukte poging om hen terug te verwelkomen op de wereldwijde olie- en gasmarkten.

De door het Westen opgelegde sancties zullen in de eerste plaats negatief uitvallen op het Europese continent, terwijl Rusland zich zal richten op het Oosten, Azië en Afrika. Rusland heeft een potentiële markt waar meer dan de helft van de wereldbevolking woont en zou het Westen in de steek kunnen laten als Europa erop staat zijn beslissingen te blijven koppelen aan het beleid van de VS in plaats van een eigen beleid te voeren. Rusland kan ervan afzien het gas naar Europa te stoppen tenzij de Europese leiders erop staan de sancties tegen Rusland op te voeren. Duitsland en Frankrijk hebben zich reeds losgemaakt van de Amerikaanse sancties op olie. De VS importeren 700.000 vaten per dag uit Rusland, maar de import van Europa bereikt 4,5 miljoen vaten per dag. De toch al vermoeide Europese economie na twee jaar COVID zou het zwaar te verduren krijgen als Rusland zou besluiten het continent als doelwit te nemen.

Tenzij Europa ingrijpt om een oplossing te vinden en de VS en Rusland oproept rond de tafel te gaan zitten om hun meningsverschillen aan te pakken, zal dit conflict naar verwachting nog lang duren. De doeltreffende en werkbare oplossing houdt in dat de internationale wetten door alle landen gelijkelijk worden gereactiveerd en nageleefd, dat invasies, oorlogen en bezettingen worden voorkomen, dat het opleggen van sancties aan bevolkingen overal ter wereld wordt verboden en dat regeringen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, hoe machtig ze ook zijn. Deze oplossing is misschien nog niet uitgerijpt, maar zal te zijner tijd in overweging moeten worden genomen.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog resulteerde in de Overeenkomst van Jalta tussen de VS, het VK en de Sovjets over het delen van de macht. Is het niet tijd voor een Jalta-2 om op soortgelijke wijze een einde te maken aan het unilateralisme en een nieuwe wereldorde op te leggen?

Verwacht wordt dat de sancties de Europese economie te gronde zullen richten. Maar de VS zullen er natuurlijk gebruik van maken om hun hegemonie over Europa te vergroten en meer VS-troepen over Oost-Europa te verspreiden. Rusland stond in 2014 al onder sancties en kan zichzelf nu redden door te pivoteren naar het oosten en naar andere partners die bereid zijn samen te werken met een land dat die Amerikaanse hegemonie uitdaagt. Deze redenen maken het noodzakelijk dat Europa zich rond zijn eigen belangen verenigt door te werken aan een wereldwijde diplomatieke oplossing.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements