750 Amerikaanse bases en NAVO-strijdkrachten zijn onvoldoende om wereldwijd de Amerikaanse hegemonie  op te leggen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Sinds de Tweede Wereldoorlog, toen Washington zijn buit binnenhaalde en zich voordeed als de redder van Europa tegen de Duitse nazi’s, zijn er wereldwijd meer dan 750 Amerikaanse militaire bases opgezet. Het verlies van de VS bedroeg ongeveer 416.800 slachtoffers. Dit is inclusief degenen die in de strijd werden gedood, degenen die aan hun verwondingen overleden of dood werden gevonden, de vermisten en degenen die in concentratiekampen stierven. Moskou daarentegen verloor 24 miljoen mensen. Aan de Amerikaanse overwinning hing echter decennialang een zwaar prijskaartje. Europa betaalde de VS honderden miljarden dollars schadevergoeding in contanten en was pas een paar jaar geleden klaar met het betalen van de rekening. Maar het oude continent betaalt nog een andere prijs: het zachte kolonialisme dat wordt opgelegd door het beleid van de VS en de spieren die worden gebald door de honderden militaire bases die in Europa en tal van landen over de hele wereld zijn gestationeerd. Dat lijkt onvoldoende om de wereld onder de duim van de VS te houden.

Europa heeft inderdaad zijn beslissingsvrijheid verloren, wat bleek uit het onvermogen van de Europese leiders om beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met hun belangen bij de sancties die zijn opgelegd aan de Russische energietoevoer naar het continent. Alle westerse sancties tegen Rusland schaden de Europese bevolking en de economie, alleen maar om te voldoen aan de wil van de VS om Rusland te bekampen. 

Het was al eerder gebeurd in 2018 met de nucleaire overeenkomst tussen Iran en de VS, toen Europese bedrijven Iran verlieten en de prijs betaalden voor het schenden van hun contracten als gevolg van de eenzijdige Amerikaanse sancties – besloten door president Donald Trump – die Europese bedrijven schaadden. Tientallen Europese bedrijven werden gedwongen Iran te verlaten uit angst te worden getroffen door Amerikaanse sancties die commerciële deals en energie-exploitatie in Iraanse olie- en gasvelden verboden.

Na het tekort aan energie naar Europa als gevolg van de sancties tegen Rusland, heeft Frankrijk aangekondigd dat het opnieuw elektriciteitscentrales zal opstarten die op steenkool werken. Dat is een stap terug naar het tijdperk waarin schonere energie niet beschikbaar was. Ook Duitsland heeft dit besluit genomen uit vrees dat Rusland zijn gasleveranties zal stopzetten nadat Europa Moskou de zachte en economische oorlog had verklaard.

Door gebruik te maken van hun politiek-economische invloed en militaire suprematie met de verspreiding van hun bases over de hele wereld, zetten de VS Europa ertoe aan tot suïcidale beslissingen. De handelsmarkt van de VS is voor veel landen van essentieel belang en het financiële systeem van de VS (SWIFT) dwingt de meeste landen zich aan de regels van de VS te onderwerpen of van de wereldmarkt te worden uitgesloten. Bovendien zijn de militaire bases van de VS een krachtig instrument en bewijs van universele hegemonie, waardoor Washington wereldwijd kan ingrijpen.De VS hebben gedurende deze decennia meervoudige missie-oefeningen en manoeuvres gehouden in het westelijk deel van de Stille Oceaan, over de Zuid-Chinese Zee, de Straat van Taiwan, het Midden-Oosten en Europa om klaar te staan om oorlogen te voeren en de controle over hun invloedssferen te behouden. Bovendien verhinderen de Amerikaanse bases dat een grote mogendheid (Rusland) of andere opkomende naties (China) haar nationale veiligheid kunnen controleren of beconcurreren. De over de hele wereld verspreide Amerikaanse bases moeten de bondgenoten ook de verzekering geven dat zij hen zo nodig kunnen beschermen. Dit is echter niet gebeurd in het geval van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, toen beide landen het doelwit waren van aanvallen van 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements