Hezbollah verwerpt heimelijke Arabische oproep om terugkeer Netanyahu aan de macht te voorkomen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

vertaald door – Francis J.

Het lijkt erop dat de mogelijkheden van een oorlog tussen Libanon en Israël zijn afgenomen nadat Tel Aviv een indirecte boodschap heeft gestuurd over zijn bereidheid om de kwestie van de maritieme grensafbakening met Libanon op te lossen en het land de rechten te geven die het opeist. De boodschap werd tijdens het bezoek van een hooggeplaatste Arabische functionaris aan Hezbollah overgemaakt, maar de leiding wees het Israëlische verzoek af.

Geïnformeerde bronnen zeggen dat “een gezant van een Golfstaat (hoogstwaarschijnlijk uit Qatar) Hezbollah-functionarissen bezocht en de boodschap overmaakte dat Israël instemde met alle verzoeken van Libanon en geen oorlog wil. De eis van Hezbollah zal ongewijzigd worden ingewilligd. De afronding van de Israëlische binnenlandse verkiezingen vergt echter meer tijd.”

De bronnen bevestigen dat “de Arabische gezant betoogde dat elke Israëlische overhaaste beslissing om Hezbollah’s eisen in te willigen vóór de Knesset-verkiezingen zou bijdragen tot steun aan Benjamin Netanyahu bij de komende verkiezingen en zijn terugkeer aan de macht. Als Netanyahu premier wordt, zal Israël geen concessies doen aan Libanon en zal de kans op oorlog toenemen”, aldus de Arabische gezant.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements