Geen oorlog tussen Hezbollah en Israël en geen grensafbakening 

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israël zal het bereiken van een oplossing voor de zeegrens met Libanon op korte termijn uitstellen totdat er een nieuwe regering is gevormd. Deze stap zal de huidige regering van premier Yair Lapid een kans bieden om de politieke gevolgen te vermijden van het toegeven aan Hezbollah bij de komende Israëlische verkiezingen.

Volgens goed ingelichte bronnen “zal Israël naar verwachting aankondigen dat het zal stoppen met boren in dat deel van het Karish-veld dat binnen Libanees maritiem gebied valt. Tel Aviv zal ook alle boringen in het maritieme gebied rond Karish opschorten om Hezbollah niet te provoceren, die een deadline heeft gelanceerd die half september afloopt voor het verklaren van de oorlog aan Israël.” 

Vorige maand zond Hezbollah dronebeelden uit van Israëlische schepen in een betwist gasveld in de Middellandse Zee. Het Israëlische leger schoot drie ongewapende drones van Hezbollah neer die boven het Karish-gasveld vlogen. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft in een recent interview gezegd dat de militante groep Karish en elk ander Israëlisch gasveld kan lokaliseren en aanvallen.

Begin oktober 2020 kwamen Libanon en Israël overeen besprekingen te voeren over betwiste zeegrenzen, ook al onderhouden de twee landen in theorie geen diplomatieke banden.

Israël en Libanon hebben geen diplomatieke betrekkingen en verkeren technisch gezien in staat van oorlog. Als gevolg daarvan claimen zij elk ongeveer 860 vierkante kilometer van de Middellandse Zee, bekend als blok 9, dat rijk is aan olie en gas, als zijnde binnen hun exclusieve economische zones.

In 2011 heeft Libanon bij de Verenigde Naties decreet 6433 uitgevaardigd betreffende zijn aanspraken op maritiem gebied in de Middellandse Zee, ook wel Lijn 23 genoemd, dat niet door het Karish-veld loopt. Uit studies van het Britse hydrografische bureau en later van het Libanese leger blijkt dat Libanon aanspraak kan maken op nog eens 1.430 vierkante km (889 vierkante mijl), die het Karish-veld doorsnijdt. Het wordt Lijn 29 genoemd, maar Libanon heeft Decreet 6433 nooit gewijzigd.

Tijdens indirecte gesprekken tussen Libanon en Israël in 2012 stelde de Amerikaanse diplomaat Frederick Hoff “een middenlijn voor de zeegrenzen voor, waarbij Libanon 58 procent van het betwiste gebied zou krijgen, en Israël de resterende 42 procent, wat neerkomt op 500 vierkante kilometer voor Libanon en 300 vierkante kilometer voor Israël.”

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements