De Turkse presidentsverkiezingen gaan de tweede ronde in met de kandidaten die om de stemmen strijden

Geschreven door – Elijah J. Magnier:
Vertaald door – Francis J.

Terwijl Turkse expats in 73 landen over de hele wereld hun stem uitbrengen en de datum van de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen nadert, wordt de strijd tussen de twee rivalen, Recep Tayyip Erdogan en Kemal Kilicdaroglu, steeds heviger. Deze verkiezing is de eerste keer in de Turkse geschiedenis dat geen enkele presidentskandidaat in de eerste ronde wint. De race tussen Erdogan en Kilicdaroglu verhevigt de identiteitsstrijd van Turkije en verdeelt de bevolking tussen secularisme en ‘Erdoganisme’.

Beide kandidaten proberen nieuwe kiezers of degenen die in de eerste ronde niet hebben gestemd voor zich te winnen. De kandidaat van de macht, Erdogan, heeft een relatief grotere kans, want hij heeft minder dan één punt nodig om te winnen als de verkiezingskaart ongewijzigd blijft. Anderzijds staat Kilicdaroglu, de oppositiekandidaat, voor een ingewikkelde situatie, omdat Erdogans voortdurende ophitsing en de zwakke verdediging van zijn bondgenoten en campagne zijn kansen hebben bemoeilijkt. Kilicdaroglu heeft een meer bedachtzaam en negatief discours ingenomen om de beschuldiging van “bondgenootschap met terrorisme” die Erdogan aan zijn adres heeft geuit, met name over de Koerdische Democratische Volkspartij (HDP), te pareren. Vertrouwen op de nationalistische kandidaat, Sinan Ogan, wordt niet gezien als een geschikte strategie voor Kilicdaroglu, omdat de stemmen van Ogan meestal twijfelachtig zijn, en Kilicdaroglu op zoek is naar een derde weg tussen de Nationalistische Beweging en de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling.

In de eerste ronde kreeg Erdogan 27.133.000 stemmen (49,52%), terwijl Kilicdaroglu 24.600.000 (44,88%) kreeg, een verschil van ongeveer tweeënhalf miljoen stemmen. Sinan Ogan kreeg twee miljoen en 830 duizend stemmen (5,17%), terwijl Muharram Ince, die zich een paar dagen voor de eerste ronde terugtrok, 235 duizend stemmen kreeg (0,43%). Het aantal mensen dat zich in de eerste ronde onthield van stemming bedroeg 8.300.000. Het aantal ongeldige stemmen bedroeg ongeveer een miljoen, en het aantal nieuwe kiezers in de tweede ronde ongeveer 48.000.


Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.
De Turkse nationalistische beweging, vertegenwoordigd door de partijen Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en Nationale Beweging, is vastbesloten om meer te doen dan president Erdogan dicht bij de drempel van 50% te krijgen. De komende tweede ronde op 28 mei heeft deze beweging steeds meer invloed gegeven, waarbij de aard van de tweede ronde cruciaal is. Kemal Kilicdaroglu, de kandidaat van de Nationale Alliantie, staat voor een complexe taak in zijn poging om het presidentschap binnen te halen.

Het zal steeds moeilijker worden om degenen die zich in de eerste ronde van stemming hebben onthouden, degenen wier stemmen ongeldig werden verklaard of degenen die voor Sinan Ogan hebben gekozen, voor zich te winnen. Ondanks de splitsing binnen zijn alliantie heeft Ogan ervoor gekozen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te steunen, waardoor de eenheid van de ‘Ata’-coalitie en Kilicdaroglu’s toch al geringe kansen op succes worden bedreigd. Zelfs als Ogan wil voorkomen dat zijn kiezers Kilicdaroglu steunen, is het niet zeker dat hij genoeg macht heeft over de 5,2% van degenen die in de eerste ronde op hem stemden om hen af te leiden naar Erdogan, die zich al op de rand van de overwinning waant.

Terwijl de aandacht gericht blijft op Ogan, waren zijn stemmen meer een “onderschepping” dan een persoonlijke goedkeuring, waardoor het moeilijk te voorspellen is waar ze naartoe zullen gaan. Er is ontgoocheling bij sommige kiezers, vooral bij jonge kiezers die in de eerste ronde Sinan Ogan steunden. Deze kiezers worden gezien als een proteststem met uiteenlopende ideologische banden en zullen hun stemmen waarschijnlijk verdelen tussen Kilicdaroglu en Erdogan. Hun motivatie om deel te nemen aan de tweede ronde kan afnemen, omdat ze vinden dat geen van beide kandidaten de ideale keuze is voor de komende vijf jaar.

De oppositie richt zich op de relatief lage opkomst in 19 provincies met een Koerdische meerderheid, en suggereert dat een verhoging van de opkomst in deze provincies Kilicdaroglu ten goede zou kunnen komen. Van deze 19 provincies won Kilicdaroglu een meerderheid in 14. De Koerdische “Democratische Volkspartij” (de “GroenLinkspartij”) leidt in 17 van deze provincies. De oppositie gokt er daarom op dat de Koerdische partij haar campagne in de tweede ronde zal opvoeren om Kilicdaroglu te steunen.

Erdogans plan voor de tweede ronde richt zich op televisieoptredens en bezoeken aan door aardbevingen getroffen gebieden om de regio’s te bedanken waar hij aanzienlijke steun heeft gekregen. Hij houdt ook festivals in steden die hem bevoordeelden boven zijn rivaal en heeft leden van zijn partij opgedragen intensief te werken in grote steden als Istanbul, Ankara en Izmir, die zijn tegenstander de meerderheid van de stemmen gaven. Erdogan gelooft dat hij de kloof tussen hemzelf en Kilicdaroglu in deze belangrijke Turkse steden kan dichten en een betere kans heeft om meer stemmen te winnen.

In zijn toespraken legde Erdogan de nadruk op stabiliteit, sociale integratie, prestaties in de defensie-industrie en economische hulpmaatregelen. Hij verscherpte zijn kritiek op de ‘Nationale Alliantie’ van de oppositie en haar vermeende samenwerking met de ‘Democratische Volkspartij’ en het ‘Koerdische terrorisme’. Toch heeft Erdogan het land twintig jaar geregeerd, en de mensen hebben in de eerste plaats op hem gestemd vanwege zijn vermogen om de binnenlandse economie te stimuleren. Zowel Erdogan als Kilicdaroglu zijn zich bewust van de dringende economische zorgen van de Turkse bevolking, die voor veel kiezers het hoofdprobleem zijn geworden nu de verzwakkende munt en de hoge inflatie een tol eisen van hun levensonderhoud. Geen van beide kandidaten heeft echter een uitvoerig en werkbaar plan gepresenteerd om deze economische problemen aan te pakken.

Kilicdaroglu schrijft zijn lager dan verwachte stemmen toe aan een wijdverbreide haatcampagne en Erdogans beschuldigingen van samenwerking met Koerdisch terrorisme. De oppositiekandidaat is van plan zich te richten op de hardline religieuze Free Dawa partij, die het Koerdische separatisme steunt en kandidaten op de Justice and Development lijsten heeft geloot. Kilicdaroglu’s poging om Ogan-kiezers voor zich te winnen door te beloven vluchtelingen terug te sturen naar hun land heeft weinig kans van slagen tegen zijn sterke rivaal Erdogan.

De strategie van de oppositie voor de tweede ronde is scherper en negatiever, gericht op het blootleggen van het ware gezicht van de macht in termen van terrorisme en het aanspreken van nationalistische segmenten van het electoraat. Ze richten zich op regio’s waar Erdogan veel steun heeft, met name Centraal-Anatolië en de Zwarte Zee-regio’s, en gebruiken televisie en sociale media voor propagandacampagnes.

De uitslag van de tweede ronde is voorspelbaar door verschillende factoren, te beginnen met het feit dat Erdogan de overhand heeft op zijn tegenstanders in het parlement. De “Publieke Alliantie”, gevormd door de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en de Nationale Bewegingspartij, behield haar meerderheid in het parlement met 322 afgevaardigden. Zij bleef echter onder de drempel van 360 afgevaardigden die nodig zijn om een wetsvoorstel aan een referendum te onderwerpen en 400 afgevaardigden, of tweederde van de leden, die nodig zijn om de grondwet in het parlement te wijzigen.

De Nationale Alliantie won 212 afgevaardigden op een totaal van 600. Het Turkse parlement behield grotendeels de huidige controlekaart, omdat de oppositie niet de vooruitgang boekte waarop zij had gehoopt bij het behalen van een parlementaire meerderheid. De Publieke Alliantie, bestaande uit de partijen Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en Nationale Beweging, boekte vooruitgang in tegenstelling tot opiniepeilingen die haar een lager percentage gaven dan zij behaalde. Het bleef echter somberder dan het bij de verkiezingen van 2018 won. De “Power Alliance” won 49,48% van de stemmen, tegen 53,97% in 2018. De “Nationale Alliantie”, bestaande uit oppositiepartijen (de zespartijentafel), won 35,51%, tegen 33,95% in 2018. De Coalitie van Arbeid en Vrijheid, die voornamelijk bestaat uit de Koerdische GroenLinkspartij (de Democratische Volkspartij) en haar bondgenoten, won 10,43%, tegen 12% bij de vorige verkiezingen.

Het bestaan van Syrische vluchtelingen is ook naar voren gekomen als een kritische kwestie, waarbij Kilicdaroglu probeert de aanhang van Ogan voor zich te winnen door te beloven hen te repatriëren. Kilicdaroglu betoogt dat het Turkse volk beter verdient, daarbij inspelend op de vermeende nalatigheid van de regeringspartij die het land al twee decennia bestuurt.

De leiders van de oppositiepartijen, gezamenlijk bekend als de ‘Tafel van Zes’, zijn bijeengekomen om plannen te maken voor de komende dagen in de aanloop naar de tweede ronde. De nadruk ligt op de kwalificaties en het belang van ministerposten, met name op het gebied van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, justitie, defensie, onderwijs, milieu, gezondheid en vervoer. In een gecoördineerde inspanning kondigde de Koerdische GroenLinks partij aan de oppositiekandidaat in de tweede ronde te blijven steunen. De partij erkent dat de resultaten van de parlementsverkiezingen achterbleven bij de verwachtingen.

Kilicdaroglu daarentegen vertrouwt op organisatie aan de basis, campagnes op de sociale media en steun van oppositiepartijen om zijn aanhang te verzamelen. Aan de andere kant heeft Erdogan het voordeel van zichtbaarheid en invloed dankzij zijn robuuste partijapparaat en controle over staatsmiddelen.

De strijd tussen Erdogan en Kilicdaroglu symboliseert een botsing van

 persoonlijkheden en een wedstrijd tussen verschillende ideologieën en visies op de toekomst van Turkije. De wedstrijd heeft een intense identiteitsstrijd ontketend, die de bevolking verdeelt tussen degenen die neigen naar secularisme en de erfenis van Mustafa Kemal Atatürk en degenen die zich identificeren met het symbool van islamitische waarden.

De uitslag zal niet alleen bepalend zijn voor de president, maar ook voor de weg die Turkije zal inslaan in cruciale kwesties als democratie, mensenrechten, de rol van religie in het openbare leven en regionale en internationale betrekkingen. Het besluit van de kiezers zal de koers van de natie bepalen en bepalen of het land zich beweegt in de richting van consolidatie van de macht of juist daar vanaf.

Advertisements
Advertisements
Advertisements