Dreiging dreigt boven Zweden en Denemarken nu Hezbollah waarschuwt voor vergelding voor Koranverbranding.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:
Vertaald door – Francis J.

Sayyed Hassan Nasrallah, de secretaris-generaal van Hezbollah, heeft in een ongekende actie die doet denken aan acties aan het eind van de jaren tachtig, Zweden en Denemarken streng gewaarschuwd. Nasrallah trok parallellen met historische gebeurtenissen zoals de ontvoering van buitenlandse gijzelaars in Libanon en de ‘Hokm’ van Ayatollah Khomeini die opriep tot de dood van de schrijver Salman Rushdie, en richtte zijn boodschap aan de vergadering van de ‘Organisatie voor Islamitische Samenwerking’. Hij drong er bij de islamitische landen op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en de twee Europese landen te straffen voor het verbranden van de Heilige Koran – een heilige daad voor moslims – of “moedige jonge mannen zullen hun leven opofferen om de agressors te straffen”.

De onheilspellende aard van de waarschuwing doet de vraag rijzen of de vergelding van Hezbollah zal plaatsvinden in Libanon, tegen Zweden en Denemarken, of in Europa. Dit angstaanjagende vooruitzicht doet denken aan de fatwa van Ayatollah Khomeini tegen Salman Rushdie, die werd uitgevaardigd om toekomstige overtredingen af te schrikken. Ondanks de verontwaardiging van miljarden moslims wereldwijd, hebben Zweden en Denemarken de gevoelens van de moslimbevolking getrotseerd door het verbranden van de Koran te behandelen als een kwestie van vrijheid van meningsuiting in plaats van respect voor religieuze waarden. Deze daad van trotsering gaat in tegen de islamitische leer, die op dergelijke beledigingen de doodstraf stelt als ze in moslimlanden worden gepleegd.

In zijn preek vorige week op de tiende dag van Muharram verklaarde Sayyed Nasrallah – die aan het hoofd staat van meer dan 150.000 mannen – dat “ijverige en dappere moslimjongeren over de hele wereld het op zich zullen nemen om degenen te straffen die de Koran ontheiligen of verbranden”. Hij benadrukte dat islamitische landen dringend hun verantwoordelijkheid moeten nemen en een einde moeten maken aan het offensief tegen de islam. De opruiende opmerkingen komen nadat Zweden en Denemarken burgers hadden toegestaan om de Heilige Koran te verbranden, wat tot verontwaardiging leidde in islamitische landen en zelfs de aandacht en het ongenoegen trok van de Europese Gemeenschap in Brussel, België. Ondanks diplomatieke protesten en de uitwijzing van de betrokken ambassadeurs door Irak, hebben de Zweedse en Deense regeringen niet de neiging getoond om op hun standpunt terug te komen.

De ernst van Nasrallahs oproep ligt in zijn decennialange geloofwaardigheid bij het uitvoeren van dreigementen, vooral die aan het adres van Israël. De Hezbollah-leider verklaarde vol vertrouwen dat de wereld “getuige zou zijn van de moed, ijver en vastberadenheid van deze jonge mensen die bereid zijn hun profeet, hun heilige boek en de Koran met hun leven te verdedigen”. 

Zijn opmerkingen lieten echter veel ruimte voor speculatie, aangezien Nasrallah niet uitweidde over de specifieke acties of praktische stappen die Hezbollah van plan is te ondernemen. Deze dubbelzinnigheid doet vrezen dat de situatie zou kunnen escaleren in een gewelddadige confrontatie als de organisatie de reacties van islamitische landen ontoereikend vindt.

Nasrallahs waarschuwing, die parallellen trekt met de Libanese burgeroorlog, doet denken aan de jaren tachtig, toen verschillende jihadistische organisaties die banden hadden met de Iraanse Revolutionaire Garde opdoken en gijzelaars van verschillende nationaliteiten namen, waardoor Libanon een gevaarlijk gebied werd voor de internationale gemeenschap.

De timing van de reactie van Hezbollah blijft onzeker. Het is onduidelijk of Nasrallahs dreigement gekoppeld is aan een specifieke deadline of een open uitnodiging, afhankelijk van het succes van de acties van de organisatie tegen het verbranden van de Koran. De islamitische landen die deze week bijeenkomen, hebben misschien meer doortastende maatregelen nodig dan hun reactie te beperken tot verbale aanklachten en veroordelingen. Nasrallah blijft echter bij zijn besluit en is bereid het uit te voeren zonder zich aan een specifiek tijdschema te houden. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een toename van de veiligheidsmaatregelen voor zowel Zweden als Denemarken, aangezien zij worden geconfronteerd met potentiële bedreigingen voor hun onderdanen en belangen in binnen- en buitenland, waaronder de mogelijkheid dat “Hezbollah” een aantal van hun instellingen of vertegenwoordigers als doelwit neemt.

Sinds de jaren ’90 is er geen geval bekend van een prominente Iraanse functionaris die een ultimatum heeft gesteld aan westerse landen en heeft gedreigd hun belangen of burgers aan te vallen. Westerse landen nemen dreigementen serieus als voorzorgsmaatregel om ongewenste incidenten te voorkomen. Maar of de waarschuwing van Nasrallah uitkomt of wordt afgewend door het besluit van de achttiende bijeenkomst van de ‘Organisatie voor Islamitische Samenwerking’ moet nog blijken. De besluiten die op deze top worden genomen, kunnen bepalend zijn voor de vraag of de lont voor mogelijke vijandelijkheden wordt gedoofd of dat Hezbollah ze als voldoende of onvoldoende beschouwt om op te treden tegen Zweden en Denemarken. De internationale gemeenschap volgt de situatie met spanning, in afwachting van de uitkomst van deze precaire impasse.

Advertisements
Advertisements
Advertisements