Van overheersing naar verdeeldheid: De mislukking van de Westerse sancties en de mondiale herschikkingen

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Rusland heeft de export van benzine en diesel naar landen buiten de kleine Russische kern van Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië tijdelijk stopgezet. Ondertussen heeft China de export van twee cruciale zeldzame aardelementen, essentieel voor de productie van halfgeleiders en zonnepanelen, sterk beperkt. De maatregel wordt algemeen gezien als een directe reactie op de Amerikaanse exportcontroles, waarbij Peking zich beroept op de noodzaak om “zijn nationale veiligheid en belangen te beschermen”. Deze economische manoeuvres volgen op een belangrijke opmerking van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Lavrov stelde dat er een ‘nieuwe wereldorde’ aan het ontstaan is, wat suggereert dat de mondiale machtsdynamiek een nieuwe vorm zal aannemen.

Europa, dat al worstelt met de gevolgen van een proxyoorlog voor haar deur, staat voor steeds grotere economische uitdagingen. Stijgende inflatie, trage rentestijgingen en een verzwakkende euro hebben de problemen van het continent nog verergerd. De stijging van de olieprijzen en een algemene stijging van de grondstofkosten hebben de druk nog vergroot. Te midden van deze uitdagingen ontstaat er verdeeldheid onder de Europese leiders over de levensvatbaarheid van het lopende conflict.

Het recente mislukte tegenoffensief van Oekraïne onder leiding van de NAVO, de Europese herevaluatie van de mislukking en de terughoudendheid van het Amerikaanse Congres om een hulppakket van 24 miljard dollar voor Oekraïne goed te keuren, doen vragen rijzen over de voortzetting van de oorlog.

Europa heroverweegt zijn standpunt over Oekraïne:

In een nieuwe wending van de gebeurtenissen heeft de links-populistische Smer-partij in Slowakije, geleid door voormalig premier Robert Fico, zaterdag de verkiezingen gewonnen. De partij won met beloften om de wapenleveranties aan Oekraïne stop te zetten, zich te verzetten tegen een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Kiev en tegen sancties jegens Rusland. Met deze overwinning lijkt Smer een meerderheid te kunnen vormen in het parlement met 150 zetels. Ondertussen verklaarde Polen dat het de levering van wapens aan Oekraïne zou opschorten. Ook landen als Hongarije en Oostenrijk blijven standvastig in hun beslissing om de energiehandel met Rusland voort te zetten, wat de complexiteit en de verdeeldheid van het Europese antwoord op het Oekraïneconflict onderstreept.

Ondanks de sancties tegen Russische energiebronnen blijft de afhankelijkheid van Europese landen evident. Uit gegevens blijkt dat de Europese landen tussen januari en juli 2023 22 miljoen kubieke meter vloeibaar aardgas hebben gekocht van Rusland, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 15 miljoen kubieke meter die in dezelfde periode voor het begin van de oorlog werd gekocht. Deze ontwikkelingen benadrukken het delicate evenwicht dat Europese landen proberen te vinden tussen politieke stellingnames en economische realiteiten.

Duitsland is altijd al een grootmacht geweest op de wereldmarkt, vooral in sectoren zoals auto’s en machines, de productie van glas, papier en metalen coatings voor architectuur en voertuigen. Deze industriële kracht heeft de Duitse export gestimuleerd en zijn positie als rijkste natie binnen de Europese Gemeenschap verstevigd. Onder leiding van Olaf Schulz heeft het politieke traject van Duitsland echter een belangrijke verschuiving ondergaan. De gehoorzame regering-Scholz nam afstand van Angela Merkels relatief onafhankelijke houding ten opzichte van Amerikaanse beslissingen en raakte meer verwikkeld in het Amerikaans-Russische conflict in Oekraïne.

Een opmerkelijk gevolg van deze beleidsverschuiving was de beslissing van Duitsland om het Nord Stream 2 project, een pijplijn voor het transport van goedkoop Russisch gas, stop te zetten. In een belangrijke afwijking van zijn eerdere standpunt stemde Duitsland ermee in om het Nord Stream 2 project op te schorten, een pijpleiding ontworpen om goedkoop Russisch gas naar Europa te brengen en gefinancierd door Rusland, Duitsland en verschillende andere EU-landen. Deze beslissing kwam er na sabotage door de VS van de gaspijpleiding, die naar verluidt leidde tot een van de ergste milieurampen in de Europese geschiedenis. Interessant genoeg lijkt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, de leider van de Groenen, het eens te zijn met de gevolgen voor het milieu en de economie van de door de VS veroorzaakte ramp.

Baerbocks standpunt roept vragen op over de toewijding van de partij aan haar milieu-ethos en de bredere implicaties voor de Duitse diplomatie en energiezekerheid. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser hoopt dat de Duitse openbare aanklager genoeg bewijs zal vinden om de daders aan te klagen. Er is niets gedaan om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen en de noordelijke lidstaten van de EU hebben het onderzoek gestaakt. Onthulling van de waarheid zou alle EU-leiders in verlegenheid hebben gebracht en hen hebben gedwongen om tegen de daders op te treden. Er zijn geen plannen om Rusland toe te staan de beschadigde pijpleiding te repareren of om Duitsland weer gas te laten invoeren.

Deze stap heeft ingrijpende economische gevolgen. Het gebrek aan betaalbaar Russisch aardgas heeft dramatische gevolgen gehad voor de industriële sector en de voorheen robuuste economie van Duitsland. Duitsland en veel Europese landen worstelen met de hoge kosten van de import van vloeibaar aardgas, dat bijna vier keer zo duur is als Russisch gas. Deze import komt voornamelijk uit landen als de VS, Qatar en Noorwegen.

Rusland is bestand tegen sancties: Een toename in militaire productie:

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements