Det globale amerikanske presset på Iran har startet: Europa ser etter alternativer

DrB0vayWoAMUaRI

Av Elijah J. Magnier – @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

 I dag er de strengeste og høyeste nivåene av økonomiske sanksjoner som kan pålegges noe land, ensidig pålagt Iran. Det amerikanske establishment vil gjøre sitt beste for å bringe den islamske republikken til knærne, og Teheran vil gjøre sitt beste for å krysse det amerikanske minfeltet. Uansett utfallet, vil Iran aldri underkaste seg Washingtons tolv betingelser.

 Iran er ikke et svakt land som er klar til å kollapse ved innføringen av de første stramme sanksjonene, og Iran vil heller ikke tillate sin oljeeksport å bli frosset uten å reagere. Faktisk stammer amerikanske og FN-sanksjonene mot Iran fra begynnelsen av den islamske revolusjonen og Shahens fall i 1979.

 Ingen tvil om at den iranske økonomien vil bli påvirket. Ikke desto mindre har iransk enhet i dag nådd nye høyder. President Trump har klart å bringe reformister og radikale sammen under samme paraply!

 Den iranske generalen Qassem Soleimani har sagt til president Hassan Rouhani: “Du går og vi står foran deg. Ikke svar på Trumps provokasjoner fordi han er uforskammet og ikke på ditt nivå. Jeg skal møte ham selv “. Rouhani mener at “USAs politikk og landets nye konspirasjon mot oss vil mislykkes”. Alle ansvarlige personer i det iranske regimet er nå forent under ledelse av Imam Ali Khamenei, mot USAs politikk som har som mål å vingestekke regimet.

 Under det forrige verdensomspennende sanksjoneregimet begynte Iran å utvikle rakettteknologi og presisjonsvåpen. Iran har aldri gitt etter i sin støtte for sine allierte fordi disse alliansene er en integrert del av landets ideologi. Teheran står ikke alene mot USA og venter på å se hvilken retning globale sanksjoner vil ta før de reagerer. Tjenestemenn i Teheran, overbevist om at Trump vil vinne en annen periode som president, forbereder seg på en langvarig beleiring.

 Sayyed Ali Khamenei sa at landet hans aldri vil inngå noen avtale med USA, og vil ikke være part i en fremtidig avtale fordi USA er fundamentalt upålitelig. Iran er avhengig av enheten til sine egne borgere og på støtte fra sine partnere i Midtøsten, Europa (en avgjørende strategisk alliert), og Asia. Europa, spesielt, prøver å frigjøre seg fra de amerikanske sanksjonene, men så langt med lite hell. Lederne av de europeiske landene tigger forgjeves for et unntak for handel med mat og medisin for å redusere befolkningens lidelser. Trump er fast bestemt – selv om disse tiltakene er skadelige for den europeiske økonomien – på å hindre transaksjoner mellom Iran og Europa. Dette er en av hovedgrunnene til at europeerne ser på å implementere en langsiktig strategi, spesielt for å frigjøre seg fra Swift-tjenestene som brukes av banker og finansinstitusjoner i forbindelse med handelstransaksjoner over hele verden.

 Storbritannia, Tyskland og Frankrike har stått fast mot amerikanernes vedtak om sanksjoner for første gang siden andre verdenskrig. Trump viser ingen aktelse for prinsipper, lover eller internasjonale avtaler (som nedrustningsavtaler) og er i stedet engasjert i en hemningsløs søken etter overskudd. USA forsøker å opprettholde sin globale hegemoniske makt og landets langvarige innsats for verdensherredømme, på bekostning av sine europeiske partnere og Midtøsten-allierte som stadig blør av USAs utpressingsvirksomhet. 

 Flere europeiske selskaper har en interesse av å ignorere Trumps advarsler: de kunne bestemme seg for å handle med Iran utelukkende på grunnlag av lokal valutautveksling, forutsatt at det ikke er noen amerikanske verdier involvert.

 Et av hovedproblemene er Irak. USA har til hensikt å skape intern splid i Bagdads politiske sirkler, særlig mellom pro-Iran og pro-USA-fraksjoner. Ikke desto mindre vil Mesopotamia aldri stenge dørene for handel med Iran, og vil opprettholde handelsstrømmen mellom de to landene, uansett konsekvenser. Hvis Trump bestemmer seg for å håndtere Irak strengere vil han skyve landet videre inn i Irans armer.

 Trump har allerede vist tegn på svakhet: Han innvilget midlertidige sanksjonsfritak til åtte land, inkludert Russland, Kina, Tyrkia, Japan, India og Sør-Korea. Russland, Kina og Tyrkia har annonsert at de ikke vil overholde noen sanksjoner uansett, med eller uten amerikansk velsignelse. Dette betyr at Iran ikke vil være helt omringet; disse  landene vil ha en vesentlig handel med den islamske republikken. Den iranske eksporten av 2,5 millioner fat olje per dag vil bli redusert, men vil aldri bli helt stengt. Således kan de amerikanske planene – om å ramme Irans økonomi, felle regimet, stoppe nyskapende militærproduksjon og begrense iransk støtte til landets allierte i Libanon, Syria, Irak, Jemen og Afghanistan – ikke være mulig å realisere.

 Den islamske terroristgruppen (ISIS) klarte å selge sin olje i flere år. Oljen de stjal fra Irak og Syria nådde Middelhavet og ble til og med eksportert utenfor Midtøsten. På samme måte vil et etablert land som Iran ikke finne det veldig vanskelig å eksportere oljen.

 Trumps sanksjoner har terrorisert USAs allierte mer enn USAs fiender. Disse allierte ser seg om etter andre alternativer. Det som var ufattelig, har blitt en realitet; Amerikanske handlinger respekterer ingen grenser eller rammer. De nye sanksjonene vil hjelpe Iran til å bli enda mer selvstendig og selvforsynt på mange områder. Videre øker antall land som er berørt av, og er fast bestemte på å unnslippe USAs hegemoni. USA viser få diplomatiske ferdigheter: i virkeligheten er det blitt en gigantisk og reellt sett veldig sterk enhet med mye muskler, men lite hjerne og anseelse.

 Samtidig er det sterke indikasjoner på at USA er ekstremt opptatt av sin verdensomspennende posisjon. Europa skjuler ikke sine tegn på opprør mot USA; Kina og Russland stiger fram som potensielle verdensledere, mens Tyrkia kan gjenopprette lederrollen i den delte arabiske verdenen. Disse landene vil sikkert forbli utenfor USAs bane, og mange andre land som innser at deres interesser ikke lenger er tjent med en allianse med USA, vil sakte men sikkert slutte seg til dem.

If you read this reporting and you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.