Hoe Israël de explosie in Beiroet en de betrokkenheid van Hezbollah bekijkt

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

“Hezbollah controleert de haven van Beiroet en is op de hoogte van alles wat er gebeurt. Zij gebruikt haar invloed om haar ladingen binnen te smokkelen en verkiest deze ladingen in de haven te bewaren om te voorkomen dat Israël ze bombardeert”.

“Hezbollah controleert Libanon en forceerde de keuze van Generaal Michel Aoun als President en van Hassan Diab als Eerste Minister. Bovendien dwingt zij door haar invloed in het parlement en het kabinet de bescherming af van haar wapenarsenaal en van haar aanwezigheid als machtige gewapende organisatie”.

“Israël zal zijn invloed aanwenden om te voorkomen dat de financiële steun Libanon bereikt, tenzij het afhankelijk wordt gemaakt van de ontwapening en ontbinding van Hezbollah en het voorkomen van haar deelname aan de komende Libanese regering”.

“De internationale gemeenschap moet voorkomen dat Iran Libanon helpt bij de wederopbouw van zijn infrastructuur of financiële steun verleent aan het land; het moet alle geldstromen die de regering bereiken, strikt onder controle houden”.

“De internationale gemeenschap moet voorkomen dat Iran profiteert van de zwakte van Libanon en dat het de Libanezen helpt”.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

De Israëlische media, militaire analisten en officiële gezagsdragers gaven in deze bewoordingen commentaar op de explosie van de haven van Beiroet op 4 augustus. De explosie werd veroorzaakt door nalatigheid en gebrek aan respect voor de openbare veiligheid. 2.755 ton ammoniumnitraat (AN) – geclassificeerd als gevaarlijke goederen – werd in 2013 in de haven achtergelaten, terwijl lokale ambtenaren en rechters de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschoven totdat het explodeerde. Het AN (NH4NO3) wordt veel gebruikt als meststof, maar is ook een bestanddeel van vele soorten mijnbouwexplosieven als het wordt gemengd met stookolie of tot ontploffing wordt gebracht door een explosieve lading.  AN brandt niet uit zichzelf, maar fungeert als een bron van zuurstof om de verbranding van andere materialen te versnellen. Het is het snel vrijkomen van gassen die een explosie veroorzaken als een intense brand in de buurt ontbrandt. Dit is inderdaad gebeurd: in de haven van Beiroet bleven enkele tonnen ontvlambare brandbare materialen achter en brandweerlieden probeerden de brand, die een uur voordat iemand het besefte was begonnen, onder controle te krijgen.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Ghabi Ashenazi zei: “Hezbollah opereert in stedelijke en bevolkte gebieden en gebruikt Libanese burgers als menselijke schilden, zoals we vorige week tijdens de ongelukkige gebeurtenis zagen. Hezbollah is verantwoordelijk voor de explosie van de haven.”

De Israëlische premier zei: “Om rampen zoals die in de haven van Beiroet te voorkomen, moeten we de explosieven en raketten die Hezbollah heeft verborgen in de centra waar burgers leven in Libanon in beslag nemen.”

De meeste Israëlische bestuurders en analisten concludeerden dat Hezbollah vandaag veel zwakker is en daarom buiten de komende regering moet blijven. Zij beschouwden het aftreden van premier (nu interim-premier) Hassan Diab als een positieve stap voor Israël omdat hij een “Hezbollah-kabinet” leidde.

Israëlische gezagsdragers riepen op tot “de snelle vorming van een nieuwe regering met uitsluiting van Hezbollah, zodat Diab niet lang als interim-premier aanblijft”. Het lijkt erop dat de algemene opinie onder deskundigen in Israël is dat de politieke macht in Libanon zeker zal veranderen ten gunste van de objectieven van Israël in Libanon en het Midden-Oosten.

Er zouden grote twijfels moeten bestaan over de Israëlische inschatting, die oppervlakkig is en wijst op weinig kennis van de Libanese interne dynamiek…

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Vertaald door Francis J.

Advertisements
Advertisements
Advertisements