Wat wil Frankrijk van Libanon en Hezbollah, en zal het zijn objectieven bereiken? (3/3)

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Het bezoek van de Franse president heeft een storm in een glas water veroorzaakt. De Libanese politieke klasse is nog steeds sterk, ondanks het feit dat de wederopbouw van het land vele tientallen jaren heeft gefaald. Wanneer ze van corruptie worden beschuldigd, zoeken ze bescherming binnen hun sekten. Er is echter een vacuüm ontstaan tussen deze politici en het volk, dat langzaam begint te ontwaken. Wat president Macron voorstelt, is slechts een voorlopige stap ter compensatie van de huidige Amerikaanse leegte. Maar Frankrijk slaagt er bij lange na niet in om zelfs maar een klein deel van het tekort van 81 miljard dollar te dekken. Het enige wat president Macron heeft kunnen bij elkaar brengen is een bedrag van minder dan 300 miljoen dollar. Onvoldoende om zelfs maar een deel van wat door de explosie in de haven van Beiroet is verwoest, te herstellen. Als we dit financiële tekort en de rol die de VS na de verkiezingen van 3 november zal en wil spelen in aanmerking nemen, is het dus zeer onwaarschijnlijk dat Parijs in Libanon zijn objectieven zal bereiken.