Ik heb niet gefaald, zegt Macron; de redenen voor zijn falen

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Vertaald door Francis J.

Het initiatief van de Franse president Emmanuel Macron in Libanon zal naar verwachting, nu of in de komende weken,  niet slagen. De Franse president krijgt in Libanon geen vaste voet aan de grond en kan de Libanezen niet verenigen. Hij heeft zelfs de Europeanen niet kunnen overtuigen zich achter zijn initiatief te verenigen en geld te pompen in de ineenstortende Libanese economie. Macron heeft vrienden in Libanon die het prima vinden om een goede relatie met Frankrijk te blijven behouden in de hoop dat het land oplossingen kan bieden om de hardnekkige Libanese crisis op te lossen. Maar anderen de schuld geven, zijn fouten niet toegeven en zich niet bewust zijn van de valkuilen van de Libanese politiek zijn allemaal bewijzen dat de baas van het Elysée geen lering heeft getrokken uit zijn eerdere fouten en geen andere oplossingen heeft na zijn aanvankelijke plan dat gewoon niet realistisch was. Maar waarom zal Frankrijk in Libanon falen? De redenen zijn talrijk.

President Macron is ongetwijfeld beter op de hoogte van de details van de Libanese politiek dan welke andere westerse president ook. Deze kennis is echter niet voldoende om de reacties van gevestigde politici, hun angsten en het gebrek aan vertrouwen tussen hen nauwkeurig te voorspellen.

Toen Macron zich verdiepte in de details van de financiële situatie en hoe de schuld van Libanon zijn huidige omvang en oorzaken bereikte (corruptie, diefstal van overheidsgeld en het ontbreken van een infrastructuurplan waarvan het geld in de zakken van politici terechtkwam), kon hij als voormalig bankier in minder dan twee minuten uitleg geven over meer dan dertig jaar financiële engineering die door corruptie mislukte. Libanon is niet in staat om het internationale en binnenlandse financiële vertrouwen te herstellen wanneer de Libanese productie zijn uitgaven niet dekt en de buitenlandse investeringen in de infrastructuur in de zakken van de lokale krijgsheren terechtkomen.

Toen Macron een politieke oplossing probeerde uit te werken, leek hij zwak en had hij geen goede routekaart die kans op succes kon hebben gehad. Tijdens zijn eerste ontmoeting met de politici vroeg hij om hun medewerking aan de komende regering. Daarna keerde hij terug naar Libanon om een op consensus gebaseerde regering te vragen. In beide gevallen heeft hij niet duidelijk gemaakt wat voor soort regering hij hoopte te zien en welke medewerking hij van de internationale gemeenschap verwachtte. Pas tijdens zijn laatste persconferentie van enkele dagen geleden heeft hij een aantal van zijn wensen toegelicht, alleen maar om zijn verwarring te bevestigen.

Macron heeft duidelijk gemaakt dat de voormalige premier Saad Hariri een fout heeft gemaakt bij de keuze van de ministers op basis van de biechtstoel. Hij deed dit alleen om te bevestigen dat Hariri, de leider van een politieke partij, zijn wensen aan de aangewezen premier Mustafa Adeeb heeft gedicteerd. Hoe kan Macron de Libanese politici – die het oneens zijn en elkaar wantrouwen – vragen om te accepteren dat de “club van voormalige premiers” die loyaal is aan Saoedi-Arabië en de VS premier Adeeb dicteren en de nieuwe kabinetsleden voorstellen? Deze “club” wordt gevormd door oud-premier Fouad Siniora, die zeer vijandig staat tegenover de meerderheid van de christenen onder leiding van oud-minister van Buitenlandse Zaken Gebran Bassil en tegenover Hezbollah. Het tweede lid is Najeeb Miqati, een soennitische miljardair in het kielzog van Saoedi-Arabië met aanzienlijke belangen in de VS. Het derde lid is Saad Hariri, die de Saudische nationaliteit heeft, en een verklaarde vijand van Bassil is, wiens familie in Riyad woont en die de Saoedische zegen zoekt, ook al heeft kroonprins Mohammad Bin Salman hem afgewezen. Hariri heeft 17 parlementsleden in het parlement, terwijl Bassil er 20 heeft en de twee sjiitische groepen (Amal en Hezbollah) 34.

President Macron zegt dat politici moeten kiezen tussen la politique du pire, “de politiek van het ergste,” wat burgeroorlog betekent, of democratie. Macron heeft niet uitgelegd hoe het begrip democratie in dit geval zou werken, dat, als het wordt toegepast, de parlementaire meerderheid regeert en niet de club van voormalige premiers die de minderheid van de parlementsleden vertegenwoordigen. Dit duidt op verwarring in de boodschap van Macron.

De Franse president lijkt de bruggen die hij met Hezbollah heeft geslagen tijdens zijn twee bezoeken aan Libanon te hebben opgeblazen toen hij de organisatie ervan beschuldigde verantwoordelijk te zijn voor het belemmeren van de vorming van de regering die hij had aanvaard (de regering van Adeeb). De Franse president heeft op geen enkel moment tijdens zijn opeenvolgende bezoeken aan Libanon gezegd dat de parlementaire minderheid, vertegenwoordigd door de Club van voormalige parlementsleden, de naamgeving en de selectie van het nieuwe kabinet zou beheren en de routekaart voor de aftredende premier, Mostafa Adeeb, zou opstellen.

Had Macron zijn routekaart duidelijker geformuleerd, zou hij ongetwijfeld geconfronteerd zijn geweest met een totale afwijzing door de meerderheid van de politici. Op geen enkel moment heeft de Franse president gezegd – zoals parlementslid Walid Jumblatt heeft onthuld – dat Macron een regering wilde die niet de Libanese politieke leiders vertegenwoordigt. Waarom zou premier Adeeb weigeren de leiders van de parlementsleden te ontmoeten en zijn overleg tot de soennitische club van parlementsleden beperken? Bovendien weigerde de christelijke leider Samir Geagea (die 15 parlementsleden vertegenwoordigt), ondanks de benoeming van Adeeb, vanaf het begin vertrouwen te hebben in de kandidaat van Macron. Het is bekend dat Geagea volledig aan de kant van Saoedi-Arabië en de VS staat.

De sjiitische groeperingen Amal en Hezbollah drongen aan op de benoeming van de minister van Financiën. Voor het eerst drong Hezbollah zelfs meer aan dan parlementsvoorzitter Nabih Berri (de leider van Amal) en nam het een stevig standpunt in over het grondwettelijke recht om de vertegenwoordiger van de sjiieten in het kabinet te kiezen. De minister van Financiën heeft de bevoegdheid om in te stemmen met en de begroting op te stellen voor elk kabinetsproject of betaling aan elke officiële instelling. Het ferme standpunt van de sjiieten kwam na de verwijzing door de VS van de twee sjiitische bondgenoten van twee ministers op de sanctielijst en na te zijn genegeerd door premier Adeeb, zoals hem was voorgesteld door de anti-Hezbollah adviseurs, de soennitische “Club van voormalige premiers”.

Bovendien heeft het vastberaden standpunt van het sjiitische duo over de benoeming van de minister van Financiën president Aoun en de christelijke meerderheidspartij gered. Elke religie heeft het recht om geraadpleegd te worden over de namen van de toekomstige kabinetsleden bij de selectie van alle ministers door de soennitische premier en de soennitische oud-premier. Vermeldenswaard is dat Adeeb in ongeveer drie weken tijd, tussen de aanwijzing en de dag dat de premier ontslag nam, nooit officieel een lijst met de namen van zijn ministers ter goedkeuring aan de president heeft voorgelegd.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements