Trump og Assad: de pågående forhandlingene

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

I 2012 stengte den amerikanske administrasjonen ambassadedørene sine i Damaskus og beordret den syriske ambassaden i Washington til å stenge to år senere. Imidlertid fortsatte en utveksling av meldinger gjennom den tsjekkiske ambassaden, og bakkanalen stengte aldri. President Donald Trump, kjent for sin vilje til å inngå forretningsavtaler, bestemte seg for å ta kontaktene videre med president Bashar al-Assad. I 2017 sendte han en militær-politisk delegasjon til Damaskus flyplass, med hensikt å nå et gjennombrudd. Andre besøk fulgte sammen med brev fra president Trump som president Assad nektet å ta imot. Spørsmålet her er: hvorfor lekket USA detaljer om et møte i august mellom den syriske brigadegeneral Ali Mamlouk og president Donald Trumps spesielle utsending for gisselsaker og seniordirektør for terrorbekjempelse Roger Carstens, sammen med Trumps terrorrådgiver Kash Patel, i hjertet av hovedstaden Damaskus?

President Trump beveget seg lenger enn kontaktnivået som opprinnelig ble etablert med den syriske ledelsen. Han valgte direkte forhandling om detaljer for å finne felles grunn mellom de to landene. Innen diplomati – kunsten om det umulige – forventes det at forhandlingene beveger seg forsiktig når det er viktige forespørsler fra begge sider. Hvert land vil prøve å “forbedre” sine krav, spesielt i dette tilfellet når både USA og Syria har mange kort å spille i utveksling av gjensidige innrømmelser.

USA har bedt om at Syria “endrer sin oppførsel”. Denne forespørselen ble først fremmet i 2003 av USAs utenriksminister Colin Powell under sitt besøk i Damaskus like etter den amerikanske okkupasjonen av Irak. Powell ba Assad om å gi opp støtten til Hamas, Hizbollah og Iran.

Iløpet av krigen i Syria kuttet president Assad forbindelsen til Hamas på grunn av bevegelsens støtte til jihadistene og den NATO-sponsede kampanjen for regimeskifte. Det er imidlertid bare et spørsmål om tid før forholdet mellom Assad og Hamas er gjenopprettet; Hamas har endret seg og er ikke lenger anti-Assad. Gruppen har erkjent at de har gjort en alvorlig feil og ønsker å reparere forholdet til Assad. Til tross for Hamas sin støtte til jihadistene, har Syria aldri forlatt den palestinske saken.

Forholdet mellom Syria og Hizbollah ligger ikke lenger på bordet for Assad. Både Iran og Hizbollah bidro effektivt til enhet i Syria ved å forsvare sin allierte og forhindre at den syriske regjeringen måtte kapitulere for jihadistene gjennom hele ni års krig.

President Assad har gjentatte ganger sagt at Hizbollah og Iran er i Syria etter invitasjon fra den syriske regjeringen og vil dra når de blir bedt om det. Imidlertid forventes ikke Assad å tilby dette kortet til president Trump uten en heftig pris – inkludert ikke bare USAs tilbaketrekning fra al-Tanf og øst-Syria, men også tilbakeføring av de okkuperte Golanhøydene som Trump ulovlig tilbød Israel. Dermed er det absolutt ikke i Syrias interesse å be Iran og Hizbollah om å forlate Sør-Syria og rydde det okkuperte Golanhøyden-området. Det er et spørsmål om pris og hva den ene siden kan få fra den andre over forhandlingsbordet.

Damaskus mener at USA lekket informasjon relatert til møtet i august i fjor til pressen som en del av en forhåndsutarbeidet plan for å berede grunnen for ytterligere åpen forhandling. Den amerikanske administrasjonen – som håper og tror den vil forbli ved makten i ytterligere fire år – forbereder de vanlige mediene – som er fiendtlige overfor både Trump og Assad – for en slik avtale.

President Trump trenger svært gyldige grunner til fred for å tilfredsstille  amerikansk opinion og de som skrev artikler om president Assad de siste ni årene. Jakten på de seks amerikanske statsborgerne som USA mener er i den syriske regjeringens varetekt, er en gyldig grunn for Trump til å forhandle med Assad for å bringe amerikanske borgere hjem. Ingen i Amerika kan bestride dette målet, og hvis den amerikanske presidenten til gjengjeld må trekke styrkene ut fra Syria, er prisen ikke for høy fordi de amerikanske styrkene uansett regnes som okkupasjonsstyrker og deres tilstedeværelse er ulovlig.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements