Hvorfor USA ser på Irans rolle og oppførsel i Midtøsten som ondartet og farlig

Av Elijah J. Magnier. 

Oversatt av Abu Huda:

Amerikanske tjenestemenn og vestlige analytikere beskylder Iran for å ha spilt en ondartet rolle og forårsaket farlig oppførsel i Midtøsten. Disse anklagene refererer til støtten til grupper og land som Gaza, Libanon, Syria, Irak og Jemen. Iran blir også beskyldt for å ha “kontrollert fire arabiske hovedsteder.” Og her erklærer Iran, gjennom sin etterretningsminister Muhammad Alawi, at de “kan begynne et atomvåpenprogram hvis de blir tvunget inn i et hjørne”, som jeg hadde rapportert de siste månedene, med henvisning til iranske beslutningstakere. Skal forholdet mellom USA og Iran gå mot ytterligere opptrapping, eller kan de berørte være overbevist om at det er på tide å sitte rundt forhandlingsbordet?

Iran er omgitt av 35 amerikanske militærbaser hvis tilstedeværelse er skremmende for de fleste land i Midt-Østen. Videre er den amerikanske sjette flåten stasjonert i Middelhavet, og amerikanske lufteskvadroner basert i Midtøsten kan nå ethvert operasjonsteater i Midtøsten veldig raskt. Til sammenligning er avstanden mellom Washington og den nærmeste arabiske hovedstaden tilsvarende ti tusen kilometer, mens Iran, ved sin sentrale beliggenhet, er et av de viktigste landene i Midtøsten.

Denne fasen av forholdet mellom USA og araberlandene går tilbake til 1940 da Washington tilbød beskyttelse til monarkiene som dominerte de fleste Midtøsten-stater. Konger og Emirer beholder tronen i sine familier og har ikke noe demokratisk valgsystem siden grunnleggelsen av deres riker, noe som gjør at de har behov for robust amerikansk militærbeskyttelse. Midtøsten dekker omtrent 27 prosent av verdens behov for olje og 43 prosent av gassreservene, og beskyttelsen av olje og energiressurser er utvilsomt en av de viktigste amerikanske prioriteringene. I 2001 okkuperte amerikanske styrker Afghanistan, Irak i 2003, og siden de med sine «terrorfullmakter» begynte sin krig mot Syria i 2011, har USA okkupert deler av dette landet. Presidentene Barack Obama, Donald Trump og, som forventet, Joe Biden, har innført sanksjoner mot Syria, Libanon og Iran.

Intervensjoner fra amerikanske styrker i Midt-Østen har forårsaket hundretusener av sivile dødsfall og mange flere sårede. Krigen mot Jemen, sammen med amerikanske sanksjoner og sultepolitikk mot Libanon, Syria, Iran, har forårsaket den største humanitære krisen i menneskehetens historie siden andre verdenskrig og etterlot titalls millioner som har lidd under sult og underernæring. Alt dette kan skje fordi den amerikanske administrasjonen anser seg som hevet over loven. Washington nølte ikke med å innføre sanksjoner til og med overfor den internasjonale domstolen og dens dommere, en domstol som USA selv gikk med på å etablere i 2002, sammen med 120 land, for å dømme krigsforbrytelser, og hvis myndighet er bygget på Roma-vedtektene “.

USAs president Richard Nixon og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger besøkte Sjah Mohammad Reza Pahlavi i Iran i 1972 og var hans sterkeste støttespillere. Den amerikanske administrasjonen ønsket at sjahen (styrket av det britiske og amerikanske etterretningskuppet som var godkjent av president Eisenhower – det amerikanske utenriksdepartementets offisielle uttalelser krediterte “det iranske folk, under ledelse av deres Sjah” – mot den demokratisk valgte statsministeren Mohammad Mosaddegh) skulle være “Lederen av Midtøsten.” 

I 1977 nådde USAs våpensalg til Iran 2,55 milliarder dollar årlig. Det var USAs president Dwight Eisenhower som fremmet utvikling av kjernekraft og etablerte det iranske atomprogrammet i 1957. I 1967 leverte USA en atomforskningsreaktor til Teheran (Atomkraft for Fred-prosjektet) med en kapasitet på 5 megawatt og høyt anriket uran for å forsyne reaktoren med drivstoff. Reaktoren kan produsere opptil 600 gram plutonium årlig fra brukt drivstoff, noe som bringer Iran på nivå med kjernefysiske land og produsenter av ren energi.

Imam Khomeinis ankomst til makten i 1979 forvandlet imidlertid det nære forholdet til fiendtlighet, etter en folkeavstemning som støttet en “Islamsk republikk i Iran”. USA støttet Saddam Husseins invasjon av Iran og innførte sanksjoner mot landet samme år. De frøs 12 milliarder dollar av iranske oljepenger på den tiden. Sanksjoner mot Iran har fortsatt gjennom årenes løp, og den dag i dag er Teheran underlagt de hardeste sanksjonene i verden.

Dette presset Iran til å vende seg mot selvforsvar og å samle allierte i denne kampen for å overleve. Mens Iran var under angrep, invaderte …

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Israel Libanon i 1982. En libanesisk gruppe ba Imam Khomeini gripe inn for å hjelpe til med å drive ut den okkuperende fienden (Israel). Iran fant grunnlag for å støtte libaneserne til å frigjøre sitt territorium. Når Israel ble tvunget til å trekke seg, “ydmyket” av den pro-iranske gruppen Hizbollah, hadde Iran betydelig innflytelse i Libanon og opprettholder denne innflytelsen til dags dato.

I 2011 støttet USA, Europa og dusinvis av andre land ledet av Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia innsatsen til islamske ekstremister (Takfiri) for å velte president Bashar al-Assad, som ba Iran gripe inn. Iran svarte og dette var vellykket i forhold til å forhindre at Assads syriske regjering falt og Iran fikk som en konsekvens et solid fotfeste i Levanten.

I 2014 okkuperte IS en tredjedel av Irak, og USA nektet å levere allerede betalte våpen til Bagdad. Washington ønsket å oppdele Irak i tre stater for å gjenskape et nytt, svakt Midtøsten delt av interne sekteriske kriger. Iran grep inn på anmodning fra statsminister Nuri al-Maliki og en Fatwa fra den høyeste religiøse autoriteten, Sayyed Ali al-Sistani, og bevæpnet de gjenværende sikkerhetsstyrkene og de “populære mobiliseringsstyrkene” kalt sammen av Sayyed Sistani. Nok en gang ga USA Iran en utløsende handling, en mulighet til å finne og etablere nye allierte i Mesopotamia. På samme måte ga USAs krig i Afghanistan og krig mellom USA og Saudi-Arabia i Jemen gyldne muligheter for Iran til å øke sin innflytelse (Ansar Allah – Houthiene i Jemen), alltid takket være de amerikanske intervensjonene som forsøkte på regime-endring.

Iran har blitt produsent av interkontinentale presisjonsraketter og væpnede droner som kan nå avstander over 1500 kilometer, og har en marinestyrke som den kan stenge Hormuz-stredet med for å beskytte sin  nasjonale sikkerhetssituasjon. Fra å bekjempe Saddam Hussein med lette våpen til å bli en atom-makt med muligheten til å produsere atomvåpen: ikke rart at USA nekter å oppheve de harde sanksjonene mot Iran, slik som den iranske etterretningsministeren har sagt.

Men Iran, i motsetning til USA, okkuperer ingen arabisk hovedstad: I Libanon står en del av befolkningen bak Iran, selv om to tredjedeler av befolkningen ikke bryr seg om hva som skjer med Iran: noen libanesere står mot Iran og støtter USA, og andre foretrekker Saudi-Arabia, Tyrkia eller Frankrike.

I Syria, til tross for Irans betydelige militære og økonomiske bistand til president Al-Assad og landets tilknyttede styrker som kjemper og dør i Levanten, har president Al-Assad et annet strategisk forhold å forholde seg til, overfor Russland, som ønsker å være et innflytelsesrikt landet i Syria. Dessuten har den syriske presidenten nektet å besvare over tusen israelske angrep, og har avvist Irans råd om å aktivt etablere avskrekkelsestiltak mot Israel. Imidlertid har Syria og Iran et utmerket forhold, selv om de er uenige om spesifikke punkter. Iran respekterer Assads vilje til å handle i samsvar med det han mener er i hans lands beste interesse.

Når det gjelder Afghanistan, innledet USA en dialog med Taliban og oppnådde en avtale i februar 2020 om å trekke seg ut av landet. Etter 20 års krig som hittil har kostet 800 milliarder dollar og etterlatt titusenvis av døde og sårede i Afghanistan, blir Washington tvunget til å dra, med magre strategiske resultater.

Historien har bekreftet i løpet av de siste førti årene at USAs intervensjoner for å endre Midtøsten-kartet og maktforholdene har vært den viktigste faktoren i økningen av Irans innflytelse i Midt-Østen og gjort landet til en regional makt. Den amerikanske politikken var ødeleggende for folket i Midt-Østen. Det var ikke bare farlig, men svært destruktivt og kontraproduktivt for befolkningen, deres eiendeler og landenes stabilitet. De amerikanske politikerne tørker bort sin egen forseelse og anklager Iran for å ha utøvd en ondartet oppførsel fordi de får mer innflytelse og avviser underkastelse til USAs hegemoni. Washington samler feil etter fiasko, selv om landet har den mektigste militære maskinen i verden, og opptrer som om ledelsen fortsatt var en merkevareleder.

Imidlertid, til tross for USAs styrke, har Iran ikke nølt med å konfrontere USAs autoritet. Med en «Made in Iran-rakett» skjøt den iranske revolusjonsgarden ned den dyreste amerikanske dronen, som befant seg i det iranske luftrommet. Videre bombet Iran den største amerikanske militærbasen i Irak for å svare på det ulovlige attentatet mot den iranske brigadegeneralen Qassem Soleimani. Iran øker også sin atomkapasitet og insisterer på at USA løfter alle sanksjoner. Ellers er Iran klare til å fortsette sitt atomprogram for å fullføre hele den kjernefysiske syklusen. USA har skapt alle forutsetninger for at Iran skal bli en betydelig regional makt.

Trump og Biden-administrasjonene har bedt Iran om å sitte rundt forhandlingsbordet for å forlenge atomavtalen og inkludere kontroll over de iranske missilene og til og med påvirke innflytelsen Iran har over sine allierte i Midtøsten. Disse forespørslene er klare indikasjoner på at USA er bekymret for Irans effektive og voksende makt. Det er ingen grunn til at Iran ønsker å underkaste seg USAs vilje når landet er underlagt harde amerikanske sanksjoner. Den amerikanske forespørselen er for kostbar for Iran å kjøpe seg inn i, og Teheran skjønte i stedet at de måtte øke sin avskrekkelse. I bredere termer har den store Ayatollah Sayyed Ali Khamenei lovet å utvise USA fra Vest-Asia.

Det er ikke noe nytt i President Bidens politikk overfor Iran. Han fortsetter sanksjonene til sin forgjenger, Donald Trump, selv om han kan løfte noen sanksjoner med utgangspunkt i  “humanitære motiver.” Imidlertid vil det store bildet ikke endre seg fordi Teheran ikke vil forhandle om spørsmål som definerer og regulerer deres nasjonale sikkerhet. USA har lykkes med å forårsake enorme menneskelige tap og påført mange land i Midtøsten alvorlig skade, også økonomisk. Derfor kan Irans “ondartede og destruktive” rolle i Midtøsten forstås som et nødvendig svar på den absolutte kontrollen USA prøver å utøve over denne delen av verden gjennom militære inngrep, kriger og forsøk på regimeskifte. 

Advertisements
Advertisements
Advertisements