Amerika tilbyr Libanon til Hizbollah på et sølvfat

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Da USAs understatssekretær for politiske anliggender David Hale talte til Senatets utenrikskomite, sa han til den demokratiske senatoren Jeanne Shaheen at Washington hadde investert ti milliarder dollar. Han sa det når han redegjorde for kampanjen om “maksimalt press” for å motvirke Iran og arbeidet med å svekke Hizbollah, redusere bevegelsens innflytelse og forhindre dem fra å utnytte omstendighetene, til å utvide sin innflytelse. At Hizbollah blitt sterkere og involvert i flere militære teatre i Syria, Irak og Jemen, er en direkte erkjennelse av at USA mislyktes i sin innsats; målet ble ikke nådd. Men det som er viktigere i dag er at den amerikanske administrasjonen og de oljerike arabiske landene overlot Libanon til sine prøvelser, og igjen ga landet til Hizbollah på et sølvfat.

En ny æra begynte i Libanon i 1982 da Israel invaderte Libanon, en hendelse som fremskyndet fremveksten av Hizbollah under navnet “Islamsk motstand i Libanon”. Det var frukten av år med forfølgelse for sjiamuslimene i Jabal Amil. De levde i en tilstand hvor de var berøvet nasjonale rettigheter og ble ansett som innbyggere i fjerde kategori etter kristne, sunnier og drusere.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements