Irakese verkiezingen zonder Iran en de VS: Is de overwinning van Al-Sadr een zegen of een vloek? 1/

Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

De Iraakse parlementsverkiezingen hebben de verwachte resultaten opgeleverd, wat heeft geleid tot de overwinning van Sayed Muqtada al-Sadr. Bij een eerste telling heeft hij 73 parlementszetels behaald en verwacht wordt dat hij in de komende dagen, na de wettelijke periode van drie dagen na het behandelen van de talrijke, ernstige bezwaarschriften, een nog groter aantal zal behalen. Het aantal bezwaarschriften waarin de onwettigheid van de resultaten wordt aangevoerd is ernstig, vooral wanneer men bedenkt dat er ongeveer een miljoen niet getelde stemmen zijn. Tegen het einde van de beroepsprocedures en wanneer de federale rechtbank haar definitieve uitspraak doet, kunnen de Iraakse politici op zoek gaan naar nieuwe allianties of beslissen wat zij met de verkiezingsresultaten gaan doen. Volgens de prognoses zijn er echter veel onafhankelijke parlementsleden (30 in totaal) verkozen en die zullen zich naar wordt aangenomen bij de Sadrist-beweging aansluiten.

Als dit gebeurt, zal Moqtada een machtig bondgenootschap kunnen sluiten met de soennieten en de Koerden. Samen hebben zij genoeg parlementszetels om de nieuwe premier te benoemen. Moqtada zou de andere sjiitische groeperingen kunnen negeren, wat hem de mogelijkheid zou bieden de voorzitter, de president van de republiek en de eerste minister te selecteren. Dit zou echter geen slimme zet zijn en zou wel eens de woede en haat van alle andere sjiitische partijen kunnen wekken. Een belangrijke factor bij deze verkiezingen is dat, in tegenstelling tot wat de afgelopen tien jaar, dit de eerste keer is sinds 2003 dat noch Iran noch de VS een rol zullen spelen bij de benoeming van de leiders van Irak of bij de bemiddeling tussen Iraakse politici.

Monthly subscription

Subscribe or donate

€9.80

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements