De oorlog tussen de Israëlische Mossad en de inlichtingendienst van Hezbollah 1/3

Vrouwen, geld, wraak en een toppositie zijn de motieven voor spionage

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De “war of brains” of de “war of intelligence” tussen de Israëlische Mossad en de “Anti-Terrorism and Espionage” tak van de Libanese Hezbollah is nooit gestopt, ongeacht de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Of de mogelijkheden van oorlog nu ver weg of zeer dichtbij zijn, of het aantal collaborateurs en agenten toe- of afneemt, beide inlichtingendiensten zijn onvermoeibaar in hun onderlinge acties. Sommige van deze acties waren zeer succesvol, andere waren minder frappant. Na elke geslaagde spionagezaak beginnen beide partijen echter van voren af aan om de geheimhouding te reconstrueren en tegenmaatregelen aan te scherpen om de schade te beperken.

Israël moet zijn bestand van objectieven voortdurend bijwerken en toegang hebben tot de capaciteiten en militaire opslagplaatsen van zijn vijand (Hezbollah). Israël doet er alles aan om de plannen van Hezbollah om in de Israëlische samenleving of haar militaire organisatie binnen te dringen, de waardevolle militaire structuur te treffen en haar belangrijkste leiders te vermoorden, te verijdelen. Hezbollah is tevens bezig relaties op te bouwen met Israëlische agenten, een netwerk van Palestijnse bondgenoten te vinden die Israël kunnen schaden, of de verplaatsingen van Israëlische leiders te kennen en de informatie van de militaire leiders bij te werken telkens als er een verandering is in de structuur of de objectieven. Hezbollah zoekt ook ijverig binnen het netwerk van de organisatie en de leiders die toegang hebben tot gevoelige informatie om onafhankelijke “hokjes” voor haar afdelingen te creëren en elke verandering van gedrag of vermogen van haar officieren nauwlettend in de gaten te houden.

Wat zijn de meest opvallende spionageacties in dit voortdurende conflict tussen de twee inlichtingendiensten die hun acties niet bekendmaken, tenzij om een politiek doel te bereiken?

Spionnen verzamelen de geheime informatie van de tegenstander of vijand via talrijke kanalen, voornamelijk via internet als veilig communicatiemedium en sociale communicatie als informatiebron en rekruteringskanaal. Elektronische informatie of sociale media zijn echter nooit een uniek ideaal spionage-instrument geweest om informatie te verzamelen ter vervanging van het menselijke element dat fysiek toegang kan krijgen tot gevoelige informatie waar elektronische signalen verboden zijn. Met de nieuwste technologie kan zelfs toegang worden verkregen tot gesloten communicatiesystemen of computers die van het internet zijn afgesloten. Inlichtingendiensten hebben een manier gevonden om virussen fysiek in gesloten systemen te planten. Toch is er altijd fysiek menselijk ingrijpen nodig om de verzamelde gegevens te herstellen en het geïmplanteerde geheugen te veranderen, tenzij er destructieve virussen worden verborgen om het systeem te wissen. Buitenlandse inlichtingendiensten hebben dit laatste al vaak gebruikt, met name tegen Irans kernreactoren en andere infrastructuren, om aanzienlijke schade te veroorzaken of een geheim programma te vertragen.In het geval van Hezbollah zijn speciale voorzorgsmaatregelen genomen om de toegang van elektronische apparaten of mobiele telefoons tot gevoelige eenheden te verhinderen. Deze voorzorgsmaatregelen worden echter niet altijd nageleefd, hetgeen de vijand een gouden kans biedt om specifieke eenheden en bijeenkomsten te lokaliseren. Turkije gebruikte het onderscheppen van mobiele telefoons van Hezbollah-militanten tijdens de strijd in Idlib, waarbij tientallen Hezbollah-leden werden gedood die zich buiten de gevechtszone 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements