De Israëlisch-Amerikaanse strategie in Gaza: Een onmogelijk streven naar gemeenschappelijke doelen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De niet-aflatende Israëlische bombardementen op Gaza gaan onverminderd door en trekken de aandacht van de wereld, in het bijzonder van westerse landen die Israël van oudsher steunen. Deze steun gaat door ondanks mensenrechtenschendingen tegen moslim- en christelijke Palestijnen en duidelijke schendingen van VN-resoluties en internationaal recht. De acties van Israël gaan zelfs verder dan oorlogvoering en suggereren motieven van etnische zuivering en collectieve bestraffing tegen de burgerbevolking van Gaza. Israels zelfverzekerdheid in zijn operaties komt voort uit zijn vertrouwen in de onwrikbare steun van het Westen, vooral van de VS. Dankzij deze steun kan Israël burgerinfrastructuur aanvallen, waaronder religieuze plaatsen, scholen, ziekenhuizen en handelscentra, zonder internationale repercussies. Terwijl een grondinvasie van de belegerde stad aanvankelijk werd uitgesteld vanwege ‘weersomstandigheden’, gaven latere berichten aan dat de VS er bij Israël op aandrongen om te wachten, mogelijk om strategieën te verfijnen om ‘Hamas te verslaan’, zoals sommige functionarissen hebben verklaard. De vraag is of de gezamenlijke inspanningen van de Israëlisch-Amerikaanse alliantie echt hun gemeenschappelijke doelen in de regio kunnen bereiken.

De houding van het Westen, en de VS-EU in het bijzonder, is en blijft een belangrijke factor in het lopende conflict. Historisch gezien hebben de VS Israël militaire hulp, diplomatieke dekking en politieke steun geboden. Deze alliantie is geworteld in gedeelde strategische belangen, historische banden en wederzijdse geopolitieke doelstellingen. Deze onwrikbare steun is echter vaak bekritiseerd door internationale waarnemers die geloven dat het Israël aanmoedigt om te handelen zonder bang te hoeven zijn voor wereldwijde repercussies, in het bijzonder bij de willekeurige bombardementen op Gaza in de afgelopen 15 jaar. Het Israëlische doden van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever mag zeker niet onderschat worden.

Het huidige conflict heeft de humanitaire crisis in Gaza zelfs verergerd. Doordat infrastructurele doelen zoals ziekenhuizen, scholen en nutsvoorzieningen worden getroffen, wordt de burgerbevolking geconfronteerd met een collectief bloedbad en erbarmelijke humanitaire omstandigheden. Internationale organisaties hebben alarm geslagen over de mogelijkheid van een grootschalige humanitaire ramp als het conflict voortduurt, omdat Israël een ambitieus doel heeft gesteld voor zijn militaire operatie.

Het verklaarde doel van Israëlische functionarissen om ‘Hamas te verslaan’ en ‘alle Palestijnen te elimineren’ is complex. Veel Palestijnen zien Hamas als een verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting. De uitdaging voor de Israëlisch-Amerikaanse alliantie is hoe de dreiging van Hamas kan worden geneutraliseerd zonder de Palestijnse burgers of de bredere Arabische wereld, die in opstand komt tegen de dubbelhartige normen en de onvoorwaardelijke steun van het Westen voor Israël, verder van zich te vervreemden. Maar de uitdagingen om dit doel te bereiken zijn aanzienlijk:

1.         De burgerbevolking: Gaza is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, met 2,3 miljoen mensen die op minder dan 360 vierkante kilometer wonen. Elke militaire operatie riskeert hoge aantallen burgerslachtoffers, wat leidt tot internationale veroordeling en mogelijke juridische repercussies.

2.         Geopolitieke gevolgen: Een grootschalige operatie in Gaza zou bredere regionale gevolgen kunnen hebben, waardoor mogelijk andere actoren worden aangetrokken en het conflict escaleert. Verzetsgroepen in Libanon, Irak en Jemen zijn er al bij betrokken.

3.         Bezorgdheid over herbezetting: Als Hamas uit de macht wordt gezet, is het de vraag wie Gaza zal besturen. Een machtsvacuüm kan leiden tot verdere instabiliteit of de opkomst van radicalere groepen die vastbesloten zijn om zich tegen de bezetter te verzetten.

4.         Publieke opinie: De publieke opinie speelt een cruciale rol in Israël en de VS. Langdurige militaire operaties met veel burgerslachtoffers kunnen leiden tot binnenlandse en internationale reacties. De extreem-rechtse regering van Benyamin Netanyahu wordt al geconfronteerd met zware binnenlandse en internationale kritiek.

Zullen de VS hun onbeperkte steun aan Israël voortzetten, ongeacht de misdaden van het Israëlische leger? 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements