Is het aftellen naar de oorlog om de bevolking van Gaza te vernietigen begonnen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In een grimmige ontmaskering van het escalerende conflict heeft de operatie “Al-Aqsa Flood” een wrang licht geworpen op de Israëlisch-zionistische benadering van het Palestijnse conflict. Er zijn berichten verschenen over denigrerende taal die door Israëlische regeringsfunctionarissen wordt gebruikt tegen Palestijnen, waarbij sommige functionarissen zelfs suggereren dat het gebruik van kernwapens tegen Gaza als een ‘redelijke’ actie kan worden beschouwd om de bevolking uit te roeien. Deze alarmerende retoriek komt tegen een achtergrond van groeiend internationaal bewustzijn en bezorgdheid over de humanitaire crisis die zich in de regio ontvouwt.

De situatie heeft een kritiek punt bereikt, nu de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar verluidt carte blanche heeft gekregen van de Verenigde Staten en westerse bondgenoten om zijn agenda uit te voeren. Netanyahu’s agenda om een nieuwe Nakba te creëren – een term die historisch geassocieerd wordt met de Palestijnse exodus van 1948 – heeft tot doel Palestijnen te verdrijven naar Egypte en Hamas te ontmantelen.

Naar verluidt is de ernst van het Israëlische offensief echter groter dan wat Netanyahu’s internationale steunpilaren nog langer bereid zijn te steunen. Het verschuivende tij van de internationale opinie, gekoppeld aan de veranderende militaire situatie en het hardnekkige verzet van de Palestijnse strijdkrachten, heeft de voorheen zwijgende aanhangers van Israël ertoe aangezet om hun stem te laten horen. De grafische beelden van wijdverspreide vernietiging en het systematisch aanvallen van burgers, vooral kinderen, zijn te ernstig geworden om te negeren, met name door de westerse gemeenschap.

Het potentieel voor een breder conflict, met interventies op meerdere fronten, heeft de situatie nog meer urgent gemaakt. Dit heeft een aantal van Israëls traditionele bondgenoten ertoe aangezet hun stilzwijgen te doorbreken en afstand te nemen van wat steeds meer wordt gezien als een disproportionele en moreel onverdedigbare oorlog die wordt gevoerd zonder dat er sprake lijkt te zijn van internationale aansprakelijkheid. De vraag doemt nu op: Is het aftellen naar een strijd om de bevolking van Gaza uit te roeien begonnen, of zal het groeiende onbehagen van de internationale gemeenschap leiden tot een herevaluatie van de situatie ter plaatse?

Een maand na de verwoestende militaire campagne in Gaza bevindt de internationale gemeenschap zich op een cruciaal moment nu VN-secretaris-generaal António Guterres publiekelijk oproept tot een staakt-het-vuren. De oproep van Guterres komt in de nasleep van een ongekend aantal slachtoffers, waaronder de 88 doden onder VN-personeel – het hoogste aantal dat ooit in zo’n korte periode in één conflictgebied is geregistreerd.

De oproep van de secretaris-generaal om een einde te maken aan de vijandelijkheden, die hij aangrijpend omschreef als het veranderen van Gaza in een “kinderkerkhof”, markeert een belangrijke verschuiving in de internationale reactie op de crisis. Deze verschuiving wordt onderstreept door het feit dat de Verenigde Naties aanzienlijke verliezen hebben geleden.

De verschuiving is beïnvloed door een groeiende westerse erkenning van de noodzaak om de situatie te de-escaleren, wat een exit-strategie biedt voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn hardline regering. Tekenen van deze verschuiving zijn te zien in de diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, die met zijn meervoudige bezoeken aan Israël aanvankelijk steun betuigde, maar later het falen van de diplomatie leek te erkennen. De intensieve Israëlische militaire campagne, oorspronkelijk gericht op het ontmantelen van Hamas in Gaza, heeft onbedoeld de diplomatieke betrekkingen van Amerika met zijn regionale bondgenoten onder druk gezet.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Screenshot-2023-10-23-at-19.13.25

Steun onafhankelijke journalistiek

€10.00