Het speciale strafhof tegen Rusland zal zich tegen Europa en het Westen keren

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Europese landen en de VS zijn een grootschalige mediacampagne gestart waarbij ze Rusland “ter verantwoording willen roepen voor een speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden”. Moskou wordt ervan beschuldigd die sinds het begin van de Oekraïense oorlog in verschillende steden  te hebben gepleegd. Deze campagne is niet alleen bedoeld om Rusland ter verantwoording te roepen, maar ook om een juridisch voorwendsel te vinden dat het Westen kan gebruiken om te kunnen beschikken over de honderden miljarden aan Russische middelen die door verschillende landen en particuliere bedrijven worden achtergehouden. 

Een dergelijke stap is echter gecompliceerd omdat het Rusland ertoe zal aanzetten om op zijn beurt een soortgelijke binnenlandse juridische formule te vinden om – aangezien westerse instellingen onder controle van het Westen staan – beslag te kunnen leggen op en te beschikken over wat westerse bedrijven in Rusland bezitten. 

Westerse activa en bedrijven lijken op de een of andere manier omvangrijker dan wat Russen in westerse landen bezitten. Bovendien zal een westerse juridische maatregel – indien uitgevoerd – de deur openzetten voor de verantwoordingsplicht van alle westerse landen die de afgelopen jaren soortgelijke acties hebben uitgevoerd die neerkomen op “oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid”, in Palestina, Iran, Irak, Syrië, Afghanistan, Libië, Jemen, Servië en andere landen.

Ursula Von Der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die de vlag van de oorlog tegen Rusland voerde, kondigde aan dat de verliezen van Oekraïne 100.000 dode soldaten en 600 miljard dollar aan infrastructuur bedroegen. Tegelijkertijd schatte president Volodymyr Zelensky de schade aan de Oekraïense infrastructuur op een biljoen dollar. Volgens Von der Leyen moet Rusland “betalen … daarom stellen wij voor een gespecialiseerde rechtbank op te richten”.

Josep Borrell, vicevoorzitter van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, liet ook weten dat “Europa de oprichting steunt van een speciaal tribunaal dat de juridische middelen onderzoekt om Rusland ter verantwoording te roepen”. Hij zei ook dat “Russische middelen die bij westerse banken worden achtergehouden, moeten worden gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne” en dat “Europa een nieuw veiligheidssysteem nodig heeft.”

Volgens Von der Leyen bedraagt het bedrag aan Russische ingehouden middelen van de Centrale Bank ongeveer 300 miljard dollar, terwijl het ingehouden geld van rijke Russen ongeveer 19 miljard dollar bedraagt. Een kritiek deel van deze rijkdom is bevroren in de VS, Frankrijk, België, Italië, Duitsland en het VK. Russische bronnen in de Douma zeggen dat de omvang van fondsen, schulden en activa van westerse bedrijven in Rusland ongeveer 400 tot 500 miljard dollar bedraagt, dus het ruilprincipe is goed mogelijk.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Als er een officiële beschuldiging komt waarin Rusland wordt gecriminaliseerd, menen de westerse landen het recht te hebben Russische fondsen te gebruiken om de verliezen te compenseren die het gevolg zijn van het optreden van de Russische staat. Uiteraard zullen landen als Joegoslavië en Irak, om er maar een paar te noemen, in dat geval het recht hebben om compensatie te eisen van de leden van de NAVO en van alle landen die hebben deelgenomen aan de aanval van 1999 en de bezetting van 2003 die hebben bijgedragen tot de vernietiging van die samenleving en haar infrastructuur. 

De aanval van 1999 op Joegoslavië was in strijd met het internationale recht, omdat de VN-Veiligheidsraad er geen toestemming voor had gegeven en omdat die aanval in strijd was met de collectieve defensie van de NAVO en artikel 5 dat elke lidstaat beschermt en dodelijk geweld gebruikt wanneer een lid wordt aangevallen. Bovendien was er voldoende bewijsmateriaal om de NAVO te beschuldigen van haar aanvallen, die aan minstens 2500 burgers het leven kostten en bruggen, spoorwegen, negen elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen, industriële installaties en ziekenhuizen verwoestten.

De VS en hun bondgenoten zijn de illegale oorlog tegen Irak begonnen zonder goedkeuring van de VN of het Handvest van de VN-Veiligheidsraad. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, veroordeelde de oorlog. Op dezelfde manier heeft Irak recht op honderden miljarden dollars compensatie voor de honderdduizenden Iraakse slachtoffers en de vernietiging van zijn infrastructuur door het westen. Jaren na het einde van de Iraakse oorlog lijden veel Irakezen nog steeds onder de schade die het gevolg is van het gebruik door de VS van illegaal verarmd uranium tegen individuen en op meer dan 300 locaties.

De menselijke verliezen als gevolg van de VS- en NAVO-oorlogen in Afghanistan, Syrië en Libanon zullen op dezelfde tafel worden gelegd als de Russische oorlog tegen Oekraïne. Ondanks het “principe” dat het Westen recht heeft op wat anderen niet hebben, zullen de open uitwisseling van informatie en de internationale media de verwoestende schade van voorbije westerse oorlogen niet kunnen negeren. Daarom is het westerse aandringen op het “Speciale Hof” tegen Rusland tweezijdig. Het zal de tegenstanders van het Westen op de juiste plaats raken. Maar het zal ook de VS en de NAVO-leden treffen, die hun eigen dubbele moraal wellicht niet kunnen omzeilen zonder nevenschade aan al die landen die de afgelopen decennia het slachtoffer zijn geweest van westerse oorlogen. 

Europa moet wellicht ook rekening houden met de rampzalige gevolgen voor Europese particuliere bedrijven in Rusland, die ongetwijfeld aanzienlijke financiële gevolgen zullen ondervinden. Dit zal de economische last op het oude continent, dat al bezwijkt onder de druk van de inflatie en de daaruit voortvloeiende onrust onder de bevolking, nog vergroten.

De westerse optie voor een escalatie met Rusland zal dus een omgekeerde consequentie hebben die geheel losstaat van de militaire ontwikkelingen op het slagveld. Na de dood van 100.000 officieren – volgens Von der Leyen – en minstens drie keer zoveel gewonden die van het slagveld zijn weggevoerd, lijkt Oekraïne niet lang meer in een solide positie te verkeren om de strijd voort te zetten. De Europese leiders moeten zorgvuldig overwegen hoe lang zij de oorlog in Oekraïne kunnen volhouden en begrijpen dat deze de VS verrijkt maar het oude continent verarmt.

De ontevredenheid van de Europese bevolking is vooral gegroeid door de toenemende inflatie. Ook zijn de wapens in Oekraïne schaars, wat de veiligheid van de Europese naties in gevaar brengt. Ook de Frans-Amerikaanse ontmoeting tussen de presidenten Emmanuel Macron en Joe Biden bevestigde hun onvermijdelijke meningsverschillen over de economische gevolgen van de oorlog van de VS tegen Rusland in Oekraïne. Frankrijk is ongelukkig met het beleid van de VS en de toenemende afhankelijkheid van de EU van de economie en de stabiliteit van de veiligheid van Washington.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, heeft de voorwaarden van president Biden om “de oorlog te stoppen om onderhandelingen te beginnen” verworpen omdat de Russische militaire operatie zal doorgaan “totdat de doelstellingen zijn bereikt”. Rusland rekent op zijn vooruitgang op het strijdtoneel en op de “sneeuwgeneraal” die aanklopt bij Oekraïne, dat – ondanks de terbeschikkingstelling door Europa van 500 enorme stroomgeneratoren – lange tijd in duisternis verkeert. Rusland richt zich op de infrastructuur van Oekraïne en vernietigt deze, waardoor de wederopbouw van Oekraïne voor het Westen zeer kostbaar wordt.

Europa heeft er geen baat bij de situatie met Rusland te laten escaleren en zijn geld in beslag te nemen: de VS hebben het geprobeerd met de 20 miljard dollar aan bevroren middelen van Venezuela: zij gaven grote bedragen daarvan aan de Amerikaanse bondgenoot Juan Guaido, die nu vergeten is. De regering van Venezuela zal de teruggave eisen van al het geld, ook van wat de VS heeft weggesluisd. Rusland heeft zijn eigen manier om westerse bedrijven te treffen en de Europese economie lam te leggen. 

Zullen de VS tevreden zijn met hun winsten in deze oorlog, en zal Europa zijn verliezen accepteren en zich afwenden van Oekraïne om zijn economie weer op te bouwen? Elke escalatie om Rusland te confronteren zal een averechts effect hebben op het oude continent, zoals de sancties die aan het begin van de oorlog werden opgelegd. Deze ontnamen Europa het goedkope Russische gas en vervingen het door Amerikaans gas, tegen vier keer de prijs.

Het is de politiek, niet de wet, die het westen ertoe aanzet om zich op Ruslands activa te storten, en men kan zich niet voorstellen dat Rusland niet zal aarzelen om op soortgelijke wijze te reageren. Andere staten zouden hun macht kunnen misbruiken en beslag leggen op de middelen van westerse of andere landen vanwege deze demonstratie van de zwakte van Europa als gevolg van blinde steun aan het beleid van de VS. Bovendien zullen veel investeerders in dit klimaat aarzelen om zich in een land te wagen uit angst dat hun activa in beslag worden genomen en dat daardoor een verstoring van de internationale handelsmarkt ontstaat.

Het is een moordende oorlog in het voordeel van degenen die zo lang mogelijk stand kunnen houden. De VS en Rusland kunnen inderdaad lang standhouden, nog vele jaren, maar de lengte van deze periode is onhoudbaar voor Oekraïne en voor alle Europese naties.

Advertisements
Advertisements
Advertisements