Vermoorden speciale troepen Russische officieren in Syrië? Het “Oekraïense offensief” draait uit op een sabotageoperatie.

Kolonel Oleg Pechevisty werd vorige week gedood in de centrale Syrische provincie.

Geschreven door – Elijah J. Magnier
Vertaald door – Francis J.

De afgelopen maanden heeft het Westen gesproken over een op handen zijnd Oekraïens “lente-offensief” om de Russische troepen tot voorbij de Krim te verslaan. Dit vermeende offensief, waarbij naar verluidt tienduizenden troepen uitgerust met geavanceerde wapens betrokken zouden zijn en dat gesteund zou worden door westerse inlichtingendiensten en logistieke, is al enkele maanden onderwerp van discussie. Recente gebeurtenissen suggereren echter dat dit zogenaamde “offensief”” wel eens een reeks geheime sabotageoperaties, drone-aanvallen en gerichte moorden op Russische officieren in Rusland en verschillende delen van de wereld zou kunnen zijn, uitgevoerd door onbekende geheime speciale eenheden.

Volgens veiligheidsbronnen in de Syrische hoofdstad Damascus “vond er in de laatste week van de vorige maand mei een aanval plaats in het Khan Shaykhun gebied van Maarat al-Numan, Idlib. Een groep goed getrainde en onbekende speciale eenheden brak door het …

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.prikkeldraad dat de Russische troepen beschermde. De aanvallers infiltreerden met succes in het kamp, richtten zich op verschillende Russische officieren en vermoordden hen. De aanvalsmacht, die naar schatting uit zes leden van de Special Forces bestond, trok zich snel terug na te zijn gedekt door nog vier andere leden die waren achtergebleven om explosieven tot ontploffing te brengen, waardoor de aandacht werd afgeleid van het primaire doel, namelijk het uitvoeren van de doelgerichte moord en het verzekeren van de veilige ontsnapping van de aanvallers.”

Bronnen in Syrië geven aan dat “de aanvallers bewakingscamera’s onklaar hebben gemaakt voordat ze de compound binnengingen, waardoor ze hun operatie met precisie konden uitvoeren en konden vertrekken zonder verliezen te lijden. Ze vluchtten vervolgens naar het oosten van Syrië in voertuigen die in de buurt van de locatie stonden te wachten.”

De bronnen geloven dat dergelijke operaties bedoeld zijn om verwarring te zaaien onder de Russische strijdkrachten en de boodschap te sturen dat ze wereldwijd een doelwit kunnen zijn. Deze incidenten zijn bedoeld om aan te tonen dat hun tegenstanders geavanceerde inlichtingencapaciteiten hebben, het lef hebben om Russische bewegingen te volgen en de mogelijkheid hebben om missies tegen hen uit te voeren, inclusief het vermoorden van hun officieren.

Ondanks het ontbreken van meerdere bronnen die deze specifieke operatie bevestigen, komen verschillende stukjes informatie samen om te wijzen op een belangrijke gebeurtenis in het Khan Shaykhun gebied in die bepaalde week, wat leidde tot verhoogde alertheid en verwarring onder de Russische strijdkrachten. Het is belangrijk op te merken dat de Syrische samenleving bestaat uit mensen met verschillende affiliaties, waaronder pro-Damascus en oppositiekrachten. De Verenigde Staten en Israël hebben veel mensen gebruikt als integraal onderdeel van hun nationale veiligheidsapparaat, zodat ze veiligheidsoperaties konden uitvoeren tegen doelen in Syrië. Dit gebruik van Syriërs werd geïllustreerd door de verplaatsing van specifieke personen, waaronder de Witte Helmen, naar Israël in 2018, vóór de opmars van het Syrische leger naar het zuiden.

Tijdens de oorlog zijn er in Syrië verschillende veiligheidsincidenten geweest gericht tegen de Libanese militante groep Hezbollah en officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij deze aanvallen op doelwitten werden geavanceerde explosieven gebruikt, sluipschutters ingezet en groepen getraind en uitgerust met wapens met geluiddempers. Sommige van deze groepen zijn er zelfs in geslaagd om Israël te infiltreren, wat voor onrust zorgde en een verplaatsing van de operaties naar Zuid-Syrië afdwong.

Rusland heeft ook te maken gehad met sabotageoperaties, zoals zelfmoorddrones die gericht waren op Moskou, het Kremlin en de grensstad Belgorod, en pogingen om gewapende groepen te infiltreren op Russisch grondgebied. Deze operaties lijken bedoeld om het Kremlin af te leiden en in verwarring te brengen, en zijn vermeende onvermogen om het land te beschermen bloot te leggen terwijl zijn troepen in Oekraïne zijn geëngageerd.

Bij gebrek aan geloofwaardig bewijs, doet het gebrek aan voorbereidingen die overeenkomen met een grootschalige militaire operatie zoals die waarover Oekraïne spreekt, waarbij tienduizenden troepen betrokken zijn, twijfels rijzen over de haalbaarheid en de onmiddellijke uitvoerbaarheid van een dergelijke aanval. De opbouw van troepen, het opzetten van logistiek en het transport van troepen en munitie naar de frontlinies laten allemaal sporen na die inlichtingendiensten kunnen detecteren via menselijke en elektronische surveillance. Er is echter geen concreet bewijs of aanwijzing van de noodzakelijke voorbereidingen, waaronder voorafgaande bombardementen, het aanleggen van wegen of het verwijderen van obstakels voor de doorgang van troepen. Dit suggereert dat de waarschijnlijkheid van een op handen zijnde grootschalige aanval ofwel onrealistisch is, of op zijn minst niet erg nabij is.

De voortdurende geheime oorlog die de Verenigde Staten in het buitenland en op Russisch grondgebied tegen Rusland voeren, zou zich dus via deze geheime operaties kunnen ontvouwen. Deze sabotage en gerichte moordaanslagen kunnen de beloofde oorlog betekenen die Amerika openlijk heeft gesteund en voorbereid aan de zijde van Oekraïne. President Vladimir Poetin heeft afgezien van het gebruik van niet-conventionele wapens die verwoestende gevolgen zouden kunnen hebben voor de vrienden van Rusland en een coup tegen Moskou zouden kunnen uitlokken.

Zonder schone oorlogen zijn alle conflicten inherent vuil en destructief. Maar deze voortdurende oorlog heeft eerdere grenzen overschreden, gevestigde rode lijnen gepasseerd en balanceert voortdurend op de rand van de afgrond. Er zijn geen tekenen dat de oorlog zal de-escaleren, waardoor hij gevaarlijker is dan alle voorgaande conflicten.

Terwijl deze geheime operaties doorgaan, lijkt het vermeende Oekraïense offensief te verworden tot sabotageoperaties tegen Rusland. Hoewel harde bewijzen schaars zijn, wijst het patroon van moorden, drone-aanvallen en gerichte moorden op Russische officieren in verschillende delen van de wereld op een berekende poging om de Russische strijdkrachten te destabiliseren en te verontrusten. Deze acties vormen een uitdaging voor het vermogen van het Kremlin om zijn belangen te beschermen en toch betrokken te blijven bij Oekraïne. Het blijft onzeker of deze geheime oorlog verder zal escaleren of dat er vooruitzichten zijn op deëscalatie, zodat de internationale gemeenschap deze gebeurtenissen nauwlettend in de gaten houdt.

Advertisements
Advertisements
Advertisements